Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-koning-van-Jodanie-ontvangt-de-Katholieke-Nobelprijs
        De koning van Jodanië ontvangt de Katholieke Nobelprijs

De koning van Jodanië ontvangt de Katholieke Nobelprijs

Assisi – De koning van Jordanië heeft op 29 maart 2019 de “Lamp van Sint-Franciscus” in ontvangst mogen nemen. Deze prijs is een beloning voor zijn optreden in dienst van de mensenrechten en de eendracht onder de godsdiensten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 2 april 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken:
Klik HIER
https://youtu.be/Lto1FoMqVjQ

Koning Abdullah II van Jordanië bezocht samen met zijn echtgenote Rania de Italiaanse stad Assisi om er in de Basiliek van de Heilige Franciscus van Assisi de “Lamp van Sint-Franciscus” in ontvangst te nemen. Deze prijs wordt algemeen beschouwd als de Katholieke Nobelprijs voor de Vrede.

De prijs wordt reeds sedert 1981 door de orde van de Franciscanen te Assisi toegekend aan een persoonlijkheid die zich in de ogen van de franciscanen op het vlak van het bevorderen van de vrede verdienstelijk heeft gemaakt. In 2018 viel deze eer aan de Duitse Kanselier Angela Merkel te beurt. Hiermee werden haar verzoeningsinspanningen ten voordele van de vreedzame samenleving onder de volkeren bekroond.

Dit jaar hebben de Franciscanen de prijs aan de koning van Jordanië toegekend voor “zijn daden en zijn engagement ten voordele van de mensenrechten, de harmonie onder de verschillende godsdiensten en de opvang van vluchtelingen” werd ons door de Franciscanen meegedeeld.

Het kwetsbare Hachemitische koninkrijk weet zich zowat gekneld tussen Israël, Syrië en Irak en desondanks vangt dit reeds sedert decennia miljoenen vluchtelingen van overal in deze turbulente regio op. Eerst waren er in 1967 de Palestijnse vluchtelingen naar aanleiding van de strijd met Israël in Cisjordanië en in Oost-Jeruzalem. Daarna volgden de Irakezen bij de Amerikaanse oorlog die in 2003 de val van Saddam Hoessein teweeg bracht. Tenslotte kwamen vanaf 2011 de Syriërs die omwille van de bloedige strijd in hun land op de vlucht waren geslagen. Telkens zou het “Koninkrijk van de Woestijn” de Cassandravoorspellingen tarten die zich bezorgd over de stabiliteit van het land uitlieten.

Het veronderstelde al de virtuositeit van Koning Hoessein, de vader van Abdullah II, die in 1953 op 17-jarige leeftijd de troon besteeg, om in 1970 zijn land te laten overleven. Toen wilden de Palestijnen zijn land gewapenderhand in hun bezit nemen. Bij de dood van Hoessein in 1999 werd deze door zijn compleet onervaren en soms onhandige zoon Abdallah II opgevolgd. Maar ook hij zou erin slagen de regionale crisissen te overwinnen, met inbegrip van de “Arabische Lente”, die ook hem evengoed fataal had kunnen zijn in een land waar de moslims eveneens een belangrijke bevolkingsgroep uitmaken.

Afstammelingen van de volgelingen van Christus op Jordaans grondgebied

Jordanië is bovendien een van de zeldzame landen in het Midden-Oosten waar een grote moslimmeerderheid en een kleine minderheid van christenen met de nodige dosis gezond verstand best weten samen te leven. Er leven inderdaad tussen Madaba, die de vallei van de Jordaan overschouwt, Kerak in het zuidelijk woestijngebied, Fouheiss in de omgeving van Amman alsook in de verste dorpen van het noorden nog tal van Jordanese christenen die de aanwezigheid van de volgelingen van Christus in dit deel van het Heilig Land verderzetten. Zeker, ook hier zijn er, net als bij hun broeders de Irakese en de Syrische christenen, velen die naar Canada, Zuid-Amerika of naar Australië zijn uitgeweken. Maar dank zij bijvoorbeeld hun goed uitgebouwd netwerk van scholen, die overigens tot de beste van het koninkrijk worden gerekend, kunnen zij hun verknochtheid aan hun land volhouden. Zij konden hierbij steeds op de hachemitische macht rekenen die over hun overleven is blijven waken.

Indien sommige christenen al eens de felle opkomst van het moslimfundamentalisme betreuren, dan blijven hoe dan ook de posten aan de top van de machtspiramide in Jordanië voor deze laatsten ontoegankelijk. En de meerderheid van de christenen blijft van mening dat het voor een christen gemakkelijker is om zijn geloof in Amman te beleven dan in Jeruzalem of in Bagdad.

Het is overigens niet de eerste keer dat Koning Abdullah II voor zijn rol in het belang van de dialoog en de vrede wordt beloond. In 2005 ontving hij omwille van zijn verdraagzaamheid de Prijs van het Simon Wiesenthalcentrum. Jordanië, waar meer dan de helft van de bevolking van Palestijnse afkomst is, is samen met Egypte het enige Arabische land dat in 1994 reeds een vredesverdrag met Israël heeft ondertekend. De hachemitische koning onderhoudt overigens reeds sinds decennia discrete, maar daarom niet minder intense banden met Israël, zo bijvoorbeeld inzake veiligheid.

In 2019, het jaar waarin overigens de 800ste verjaardag van het bezoek van de Heilige Franciscus aan Sultan Mali in 1219 wordt herdacht, mag het feit dat de prijs van de Franciscanen precies aan een moslimvorst wordt uitgereikt als bijzonder betekenisvol worden beschouwd.

Bronnen: http://jordanembassyus.org / lefigaro.fr /vaticannews.va

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter