Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-kleuterschool-en-lagere-school
      De kleuterschool en lagere school in Ader (Jordanië)

De kleuterschool en lagere school in Ader (Jordanië)

Sedert dertig jaar ondersteunen we de kleuterschool en lagere school in Ader (Jordanië). Men onderwijst er 280 leerlingen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 4 augustus 2020
  • réagir
  • 0 stem

De twee scholen die wij ondersteunen werden in 1980-1982 gebouwd. Het betreft een kleuterschool en een lagere school. Twee religieuzen van de congregatie van de Heilige Jozef en Jordanese lekenleerkrachten werken er met de steun van buitenlandse coöperanten.

De kleuterschool ontfermt zich over een honderdtal kinderen die in vier klassen zijn ondergebracht. Méér kinderen opnemen, behoort niet tot de mogelijkheden omdat de klassenruimte te beperkt is. De kleuterschool beschikt wel over grote speelruimten in de onmiddellijke omgeving van de schoolgebouwen.

De lagere school bevat de drie eerste leerjaren van het lager onderwijs. De drie daaropvolgende leerjaren situeren zich in Wassieh. De school onthaalt ongeveer 180 leerlingen die in zes klassen zijn ingedeeld (twee klassen voor elk van de drie niveaus). Het accent ligt er op het onderwijzen van de informatica en van muziek. Hiervoor beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten. De klaslokalen werden recent nog gerenoveerd.

Lokalisatie en historische context

Ader (ook wel Adir genaamd) is een kleine Jordaanse stad met 4.441 inwoners (juni 2009). De stad ligt op 975m hoogte, 120 km ten zuiden van Amman. In de omgeving bevindt zich de stad “Al Karak” die een ruimere bekendheid geniet.
Archeologen hebben er recent nog restanten van een belangrijke antieke stad blootgelegd. Deze zou reeds in de eerste eeuw vóór Christus hebben bestaan. De aanwezigheid van christenen is er reeds van in het begin van onze tijdrekening vastgesteld. De stad werd in het jaar 134 door de Romeinse keizer Hadrianus bezocht, dit naar aanleiding van de inhuldiging van de heirbaan tussen Akaba en Jerash.

In 1919 werd er een Latijnse parochie opgericht toen christen Bedoeïenen zich in de ruïnes van de antieke stad vestigden. Er werd door de parochianen een kapel gebouwd die door de pastoor van Karak bediend werd. De eerste vaste parochiepriester vestigde er zich in 1928, waar hij van meet af aan een kleine school heeft opgericht. Het was evenwel wachten tot 1980 alvorens pastoor Aldo Tolotto er een permanente school zou vestigen, dit dank zij de financiële steun van de Landscommanderij België.
Dank zij de steun van parochies in onze landscommanderij werd er in 2003 een nieuwe parochiekerk gebouwd die aan de Heilige Jozef is toegewijd.

Acties van de Landscommanderij België

De landscommanderij België heeft van bij de aanvang de beide scholen financieel ondersteund. Dit niet enkel door de bouwwerken te financieren, maar door tevens ook de uitrustingskosten op zich te nemen. Momenteel doet de landscommanderij aan gerichte financiering (boekentassen,...) en participeert ze substantieel in de werkingskosten van de scholen door middel van studiebeurzen die aan leerlingen worden toegekend.

Elke pelgrimstocht van de landscommanderij die Jordanië aandoet aanziet het niet enkel als een plicht maar tegelijk ook als een vreugde de scholen van Ader met een bezoek te vereren.

Contacten
Latin Patriarchate School
Sr. Sara Ghneim, S.J.A.
P.O.B. 2
61142 Ader, Jordan
Tel: (03) 238 05 19
Fax: (03) 338 17 75
Mobile: 079 565 32 11

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter