Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-erkenning-van-de-Palestijnse-Staat-wil-Israel-niet-viseren-maar-wil-enkel-de
        De erkenning van de Palestijnse Staat wil Israël niet viseren maar wil enkel (...)

De erkenning van de Palestijnse Staat wil Israël niet viseren maar wil enkel de verzoening bevorderen

JERUZALEM – De Coördinatie van het Heilig Land heeft op 19 januari 2017 haar jaarlijks bezoek aan de verschillende christen gemeenschappen in het Heilig Land beëindigd. De bisschoppen hebben dit bezoek afgerond met de publicatie van een communiqué getiteld: “50 jaar bezetting vereist actie”.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 januari 2017
  • réagir
  • 0 stem

Op zondag 15 januari vierde de delegatie van de Coördinatie van het Heilig Land de H. Mis in de kerk van Maria Boodschap in Beit Jala. De delegatie bestond uit bisschoppen uit Amerika, Zuid-Afrika en uit heel Europa. De mis werd voorgegaan door Mgr. Declan Lang, Bisschop van Clifton. Bij die gelegenheid sprak de bisschop zich uit over de problemen waarmee de Palestijnse christenen dagelijks worstelen. “Het is voor de christenen die in Palestina leven niet gemakkelijk, maar ik denk dat het in Gaza en Cisjordanië nog veel erger is. Daar bestaan immers zeer zware beperkingen inzake mobiliteit.”

Hij vervolgde: “De christen gemeenschap heeft een essentiële rol te vervullen in de poging om in dit deel van de wereld verzoening tot stand te brengen tussen de verschillende nationaliteiten, culturen en religies. Het is een grote uitdaging waar men voor staat en vaak is het onmogelijk om deze aan te gaan omdat men niet over de nodige middelen beschikt… Daarom valt het in zekere zin te begrijpen waarom mensen het land verlaten.” Tijdens het bezoek van de delegatie aan de Universiteit van Bethlehem had de bisschop woorden van lof voor de kwaliteit van het onderwijs dat door de universiteit wordt verstrekt, alsook voor de uitzonderlijke resultaten die door de studenten worden behaald. “Memorabele studenten, waaronder de burgemeester van Bethlehem, studeerden aan deze universiteit,” verduidelijkte de bisschop. De Kerk moedigt het onderwijs aan. “Onderwijs maakt het de mensen mogelijk om binnen deze omstandigheden toch een waardig leven te leiden,” voegde hij hieraan toe.

Tijdens dit kortstondig bezoek boog de Coördinatie van het Heilig Land zich over het thema “50 jaar bezetting” en bracht ze een bezoek aan Hebron, Oost-Jeruzalem en aan tal van andere Palestijnse gebieden. Mgr. Declan onderstreepte dat Hebron een oord van grote spanningen is. Hij verwees hiervoor ook naar zijn eerdere bezoeken aan de stad. “Ik was daar reeds eerder en kon daar steeds grotere spanningen waarnemen dan in Gaza.”

In een interview op het persagentschap van het Latijns Patriarchaat, sprak Mgr. Duarte da Cunha, Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Bisschoppenconferentie, zich uit over de rol die de Coördinatie en de Kerk moeten vervullen om het vredesproces tussen Palestijnen en Israëli’s te bevorderen. “De Kerk houdt eraan om te blijven bidden. Wij menen immers stellig in de vrede een geschenk van God te herkennen. Maar tegelijk streven wij ernaar de internationale gemeenschap en de Kerk daartoe verder te sensibiliseren. Ook willen wij een stem verlenen aan allen die hulp nodig hebben en die voorstellen hebben om vrede, verzoening en co-existentie mogelijk te maken."

“Wij erkennen dat het leven van de Palestijnen, hun lijden, de spanningen in het hart van deze regio en het gebrek aan vrede voor ons een oproep inhoudt. De Kerk spant zich in om het geweten van de politieke leiders van over heel de wereld ten aanzien van de situatie in het Heilig Land wakker te schudden. Wij willen geloofwaardig zijn in onze inspanningen ten voordele van de vrede.” Na de inhuldiging vorige zaterdag van de Palestijnse ambassade in het Vaticaan verklaarde Mgr. Da Cunha dat “de erkenning van de Palestijnse Staat en de opening van de ambassade niet tot doel heeft Israël te viseren, maar dat de Kerk hiermee enkel wil duidelijk maken dat een verzoening mogelijk is.”

Op woensdag 18 januari werd in de Basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem nog een mis geconcelebreerd die door Mgr. Pierbattista Pizzaballa werd voorgegaan.

Hieronder volgt de slotverklaring van de Coördinatie van het Heilig Land 2017.

Saher Kawas voor www.lpj.org/

Vijftig jaar bezetting vereist actie

Coördinatie van het Heilig Land 2017 – Communiqué

14-19 januari 2017

Gedurende vijftig jaar ondergaan Cisjordanië, Jeruzalem en Gaza een bezetting die de menselijke waardigheid geweld aandoet, en dit zowel voor de Palestijnen als voor de Israëli’s. Met dit schandaal zullen we ons nooit verzoenen.

Sedert 1998 roept onze Coördinatie jaar na jaar op tot rechtvaardigheid en vrede! Maar het lijden houdt niet op. Onze oproep moet bijgevolg nog sterker zijn. Waarde bisschoppen, wij smeken de christenen in onze landen om hun verantwoordelijkheid te erkennen om zich te informeren, om te bidden en om te handelen.

Ze zijn met velen in het Heilig Land die heel hun leven hebben doorgebracht onder een bezetting die sociale segregatie blijft benadrukken. Maar ze behouden desondanks hun hoop en blijven vechten voor verzoening. Vandaag, meer dan ooit, verdienen deze mensen onze solidariteit. Wij hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid om ons tegen de bouw van kolonies te verzetten. Deze daadwerkelijke aanhechting en bezetting van gronden brengt niet alleen de rechten van de Palestijnen in hun eigen gebieden als Hebron en Oost-Jeruzalem in gevaar, maar, zoals de UNO recent heeft erkend, bedreigt dit tegelijk ook alle kansen op vrede.

Het is onze volle verantwoordelijkheid om de bevolking van Gaza te helpen. Zij beleeft een volkomen humanitaire catastrofe die door de mens zelf wordt veroorzaakt. De bewoners gaan nu reeds een vol decennium onder “de blokkade” gebukt. Dit wordt nog verergerd door de politieke impasse die door de onwil vanwege alle partijen in de hand wordt gewerkt.

Het is onze volle verantwoordelijkheid om elke vorm van geweldloos verzet aan te moedigen. Dit was ook al de oproep vanwege Paus Franciscus. Dergelijk verzet heeft al meermaals in de wereld grootse zaken in beweging gezet. Dit is in het bijzonder noodzakelijk ten aanzien van de onrechtvaardigheden en ten aanzien van de bouw van de scheidingsmuur in de Palestijnse gebieden, zoals bijvoorbeeld in de Cremisan Vallei. Het is onze volle verantwoordelijkheid om de “twee-staten-oplossing” te bevorderen. De Heilig Stoel onderlijnde dat “indien Israël en Palestina niet begrijpen om binnen gemeenschappelijke en internationaal overeengekomen en erkende grenzen vreedzaam en soeverein naast mekaar te leven, zal vrede een verre droom blijven en blijft veiligheid een volkomen illusie.”

Het is ook onze volledige verantwoordelijkheid om de lokale kerk, de lokale dienstverlening en de vele vrijwilligers en NGO’s in het Heilig Land bij te staan. Zij geven in de meest moeizame omstandigheden blijk van grote veerkracht en voeren acties die in staat zijn om in het leven van de mensen verandering te brengen. Ons geloof in God geeft ons hoop. Het getuigenis van de christenen in het Heilig Land en vooral van de jongeren die we hier hebben ontmoet is onze inspiratiebron.

De Bijbel leert ons: “Zo moet gij het vijftigste jaar heiligen! Gij moet in het land bevrijding afkondigen voor al zijn bewoners” (Lev 25,10). Laten we in de loop van dit vijftigste jaar van bezetting bidden voor de vrijheid van allen in het Heilig Land en laten we heel concreet diegenen steunen die aan een rechtvaardige vrede werken.

Z.E. Mgr. Declan Lang, Engeland en Wales – (Voorzitter van de Coördinatie van het Heilig Land)
Z.E. Mgr. Riccardo Fontana, Italië
Z.E. Mgr. Stephen Ackermann, Duitsland
Z.E. Mgr. Pierre Bürcher, Bisschoppenconferentie van de Scandinavische landen
Z.E. Mgr. Oscar Cantú, U.S.A.
Z.E. Mgr. Christopher Chessun, Kerk van Engeland
Z.E. Mgr. Michel Dubost, Frankrijk
Z.E. Mgr. Lionel Gendron, Canada
Z.E. Mgr. Dr. Felix Gmür, Zwitserland
Z.E. Mgr. Nicholas Hudson, Commissie van Bisschoppen van de Europese Unie
Z.E. Mgr. William Kenny, Engeland en Wales
Z.E. Mgr. William Nolan, Schotland
Met de steun van
Mgr. Duarte da Cunha, Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Bisschoppenconferentie
Br. Peter-John Pearson, Bisschoppenconferentie van Zuid-Afrika

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter