Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-eerste-kapel-in-Polen-toegewijd-aan-Onze-Lieve-Vrouw-van-Palestina
        De eerste kapel in Polen toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van (...)

De eerste kapel in Polen toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Palestina

PRASZKA – Enkele dagen voor het katholieke feest van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming werd in Praszka, in het heiligdom van de Moeder Gods en van Zijn Passie, de hemelvaart van Maria gevierd. Het heiligdom ligt in het Aartsbisdom Czestochowa en de viering had plaats in eenheid met onze christen broeders van de Orthodoxe Kerk.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 november 2018
  • réagir
  • 0 stem

Vertegenwoordigers van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem uit Polen en uit tal van andere landen vormden een belangrijke groep onder de aanwezigen en werden geleid door de Poolse landscommandeur en zijn raad. De viering werd voorgegaan door Kardinaal Stanislaw Dziwisz, getuige van het leven van de Heilige Johannes Paulus II, alsook door Mgr. Stanislaw Nowak, Aartsbisschop-emeritus van Czestochowa.

De kardinaal vertrouwde plechtig alle aanwezige pelgrims toe aan de Moeder Gods, die in Praszka onder de naam van Moeder van de Zending van de Calvarie wordt vereerd. Bij deze gelegenheid schonk hij een gouden roos die hij naast de icoon van de Heilige Maagd plaatste. Na de mis werd het beeld van de Moeder Gods in processie meegedragen naar de kerk van het graf en de tenhemelopneming van Maria. Daarna begaven de aanwezigen zich naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina, die nog maar vrij recent werd gebouwd. Dank zij een decreet van Paus Johannes Paulus II werd Onze-Lieve-Vrouw, koningin van Palestina, sedert 21 januari 1994 de patrones van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

De bouw van deze kapel werd aangevat onder pastoor Stanislaw Gasinski, tegelijk custode van het Heiligdom van Praszka en commandeur bij de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het betreft de eerste kapel die in Polen aan Onze-Lieve-Vrouw van Palestina is toegewijd.

Na de wijding van de kapel door Kardinaal Dziwisz werden de relieken van de Zalige Bartolo Longo in de kapel ondergebracht. Bartolo Longo is tot op heden de enige leek van de Orde van het Heilig Graf die Zalig is verklaard. De relieken van Bartolo Longo werden door Mgr. Tommaso Caputo, Aartsbisschop van Pompeï in Italië aan de kapel van Praszka geschonken. Een ingekaderde recto verso beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina en de Zalige Bartolo Longo werd door de leden van de ridderorde de kapel binnengedragen en zal er ter herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis een vast plaats krijgen. Het beeld zal er de vele pelgrims verwelkomen die hier voor de bewoners van het Heilig Land zullen komen bidden.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter