Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-baden-van-Salomon-duikelen-de-21ste-eeuw-binnen
      De baden van Salomon duikelen de 21ste eeuw binnen

De baden van Salomon duikelen de 21ste eeuw binnen

DHEISHEH – “De Baden van Salomon”, in de buurt van Bethlehem, zullen dank zij de de Verenigde Staten gerenoveerd worden. Dit werd op 10 oktober 2017 aangekondigd. President Trump lijkt op die manier de Palestijnse economie te willen ondersteunen om zo de onderlinge vredesgesprekken weer op gang te brengen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

.
Om de video te bekijken, klik HIER

750.000 dollar: met dit bedrag gooien de Verenigde Staten zich letterlijk en figuurlijk in het water om de “Baden van Salomon” te restaureren. Deze drie waterreservoirs liggen op zowat 3 km ten zuidwesten van Bethlehem, in de omgeving van het vluchtelingenkamp Dheisheh, in bezet Cisjordanië.

Het Amerikaans Consulaat Generaal maakte op dinsdag 10 oktober deze beslissing wereldkundig door de start van de voorbereidingswerken officieel aan te kondigen. Deze werken worden onder toezicht geplaatst van de Palestijnse Eerste Minister Rami Hamdallah. Het project wordt voornamelijk gefinancierd door het Fonds van de Ambassadeurs (n.v.d.r. Amerikanen) voor de bescherming van de cultuur en zal worden uitgevoerd in het kader van een partnership met het Centrum voor de Bescherming en Ontwikkeling van de Baden van Salomon. Het Fonds van de Amerikaanse ambassadeurs werd opgericht voor het bieden van hulp aan ontwikkelingslanden om hen in de mogelijkheid te stellen hun cultureel erfgoed te vrijwaren. De Amerikaanse ambassadeurs formuleren elk jaar subsidieaanvragen ten voordele van projecten IN hun gastland. Jaarlijks worden hiervan een vijftigtal projecten weerhouden.

In een videoboodschap bij het AFP verklaarde de Consul-Generaal van de Verenigde Staten in Jeruzalem dat “het in dit project niet enkel gaat om het beschermen van het historisch erfgoed, maar dat het er tevens op gericht is om het leven en de levenswijze van de huidige bewoners enige bescherming te bieden.” Hieronder dient “het vrijwaren van hun broodwinning” te worden verstaan. De baden, die naar Salomon worden vernoemd, vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen toeristische en archeologische waarde. Ze liggen in een bewonderenswaardige groene omgeving. Deze waterpartijen weten zich omringd door fris kreupelhout dat een uitloper vormt van de schitterend groene vallei van de Ortas. Daar bevinden zich de meest aangename schaduwrijke picknickplaatsen die voor tal van wandelaars een uitgelezen bestemming vormen in hun zoektocht naar enige verfrissing. Precies daarom voedt de Amerikaanse administratie – in de hoop de onderlinge vredesgesprekken weer op gang te brengen – en dat deze plaats zo zou uitgroeien tot een culturele en toeristische attractie in Cisjordanië en zo de Palestijnse economie ten goede zou komen. “President Trump gaf meermaals aan dat hij via een akkoord tussen Palestina en Israël een definitief einde wil maken aan hun onderling conflict. Hij stelde klaar en duidelijk dat het deblokkeren van het economisch potentieel van de Palestijnen de noodzakelijke voorwaarde is om uiteindelijk vrede te bereiken,” verklaarde de Amerikaanse diplomaat.

Beoogde bescherming

Het weer, verwaarlozing, erosie en de vele bezoekers hebben een nefaste rol gespeeld die de sterk vervallen staat van de muren en van de meer dan twintig eeuwen oude site verklaren. Bovendien zijn nog slechts twee van de drie overgebleven bassins met water gevuld. Robin Solomon – what’s in a name – is hoofd van de culturele aangelegenheden van het consulaat van de Verenigde Staten te Jeruzalem. Hij verklaarde bij het AFP de inspanning van de Verenigde Staten voor het uitvoeren van dringende conserveringswerken aan het laagste waterreservoir, dat tevens het oudste bassin van de site is. Er zouden tevens fondsen worden voorzien om een grondige bouwkundige en historische studie te laten uitvoeren en zo meer zicht op de site te krijgen en de nodige conserveringswerken mogelijk te maken. Het project moet het herstel en de bescherming van de kanalen mogelijk maken en de nodige werken op gang brengen ten einde de archeologische elementen te beschermen en tegelijk het aan de bezoekers mogelijk te maken om de site zonder enig gevaar op beschadiging of vernieling, te betreden.

De baden van Salomon hadden eens tot doel om de stad Jeruzalem van drinkwater te voorzien. Naar aanleiding van zijn tweede bezoek aan deze plaats publiceerde Félix de Saulcy, een Frans archeoloog, zijn “Voyage en Terre sainte” . Daarin beschreef hij voor zijn lezers een zeer gedetailleerd beeld van de verschillende onderdelen die deze gigantische watertoevoer mogelijk maakten: “Drie immense reservoirs zijn in opeenvolgende niveaus in de rotsen uitgehouwen, en wel zodanig dat het eerste bassin, dat rechtstreeks door de bronnen wordt gevoed, het overtollig water meteen in het derde bassin liet overlopen. Van daaruit vertrok een ondergrondse aquaduct die de flanken van de vallei volgde en die de nodige kronkelingen maakte, teneinde een constante hellingsgraad te bewaren. Op die manier bereikte het water uiteindelijk Jeruzalem.” De drie gigantische spaarbekkens, die in open lucht waren gelegen, waren zo ontworpen dat ze zowel het regenwater als het water van de omliggende bronnen opvingen. Dat werd via een ingenieus systeem van aquaducten tot in de bassins aangevoerd. De spaarbekkens waren 10 à 15 meter diep, 100 meter lang en 65 meter breed. Er was een onderling hoogteverschil van 6 meter en ze konden (theoretisch) in hun geheel zowat 150.000 kubieke meter water bevatten.

De traditie wijst Salomon aan als bouwheer van deze antieke complexe waterconstructie. In het Boek Ecclesiasticus zegt Salomon immers: “Ik heb voor mij waterbekkens uitgegraven waarvan het water de velden bevloeit.” Maar geen enkel getuigenis heeft deze thesis ooit ondersteund. In werkelijkheid situeren recente ontdekkingen de bouw van twee van deze bassins ten tijde van de regering van Koning Herodes in Jeruzalem. Het derde bassin zou er ten tijde van de Mammelukkers aan toegevoegd zijn. Wel valt nog op te merken dat de zogenaamde “Baden van Salomon” Jeruzalem (en de regio rond Bethlehem) tot 1946 van water hebben voorzien.

Christophe Lafontaine voor www.terrasanta.net
Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter