Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-annexatie-van-Jordaanvallei-reactie-van-de-Kerken
        De annexatie van Jordaanvallei: reactie van de Kerken

De annexatie van Jordaanvallei: reactie van de Kerken

HET HEILIG LAND – De kerkleiders zijn ongerust over het Israëlisch annexatieproject van gronden in Cisjordanië. Hierover publiceerden ze daarom onderstaande officiële declaratie.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

Verklaring vanwege de patriarchen en kerkleiders in het Heilig Land omtrent het Israëlisch project van éénzijdige annexatie van gronden

(7 mei 2020)

De verlamming van het vredesproces in het Nabije-Oosten tussen Israël en de Palestijnen resulteert in een hele reeks initiatieven van een éénzijdige Israëlische annexatie van gronden in Cisjordanië. Deze projecten worden overwegend door rechtse politieke partijen gesteund en hypothekeren ten zeerste de haalbaarheid van een vredesakkoord. Zo’n akkoord zou een einde moeten maken aan het reeds decennia lang aanslepend conflict dat reeds het leven van ontelbare onschuldige slachtoffers heeft geëist en dat als een vicieuze cirkel van menselijke tragedies en onrechtvaardigheid de regio blijft beheersen.

De Raad van Patriarchen en Kerkleiders van het Heilig Land bekijken deze annexatieprojecten met een steeds groter wordende bezorgdheid en doen een oproep aan de Israëlische Staat om zich van dergelijke unilaterale acties te onthouden. Deze zullen alle hoop op een succesvol vredeproces de grond inboren.

De Raad nodigt tegelijk de Verenigde Staten van Amerika, de Russische Federatie, de Europese Unie en de Verenigde Naties uit om deze eenzijdige annexatieplannen te beantwoorden met een vredesinitiatief dat enerzijds beperkt is in de tijd en anderzijds stapsgewijs kan uitgevoerd worden. Dit vredesinitiatief dient wel in overeenstemming te zijn met het internationaal recht en de geldende resoluties van de Verenigde Naties. Het moet tevens tot doel hebben een globale, rechtvaardige en duurzame vrede in dit deel van de wereld te waarborgen. Deze regio wordt immers voor de drie Abrahamitische religies als een heilig gebied beschouwd.

Wij richten tevens een oproep tot de Palestijnse Vrijheidsbeweging (PLO), als enige legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, om de interne geschillen en de conflicten met de andere rivaliserende partijen die het niet onder zijn hoede heeft, op te lossen. Zo kunnen ze een eenheidsfront vormen dat zich moet toeleggen op de realisatie van de vrede en de oprichting van een leefbare staat die gebaseerd is op het pluralisme en de democratische waarden.

+Patriarch Theophilos III, Patriarchaat van de Grieks-Orthodoxe Kerk
+Patriarch Nourhan Manougian, Patriarchaat van de Apostolische Armeens Orthodoxe Kerk
+Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat
+Fr. Francesco Patton, ofm, Custode van het Heilig Land
+Aartsbisschop Anba Antonius, Patriarchaat van de Orthodoxe Kopten, Jeruzalem
+Vicaris-Generaal Père Gabriel Daho, Patriarchaat van de Syrisch Orthodoxe Kerk
+Aartsbisschop Aba Ambakoh, Patriarchaat van de Ethiopische Orthodoxe Kerk
+Aartsbisschop +Aartsbisschop Yaser AL-Ayash, Partriarchaat an de Grieks Melkitische Kerk
+Aartsbisschop Mosa El-Hage, Patriarchaal Exarchaat van de Maronitische Kerk
+Aartsbisschop Suheil Dawani, Bisschoppelijke Kerk van Jeruzalem en het Midden-oosten
+Bisschop Ibrahim Sani Azar, Luthers Evangelische Kerk van Jordaniê en het Heilig Land
+Père Ephram Samaan, Patriarchaal Exarchaat van de Syrische Katholieken
+Eerw. Heer Joseph Nersès Zabarian, Patriarchaal Exarchaat van de Armeens Katholieke Kerk

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter