Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Woestijn-van-Judea-de-plaats-waar-Jezus-de-bekoringen-overwon
        De Woestijn van Judea: de plaats waar Jezus de bekoringen overwon

De Woestijn van Judea: de plaats waar Jezus de bekoringen overwon

HET HEILIG LAND – Een reis door de woestijn van Judea om de plaats te ontdekken waar Jezus de beproevingen overwon en zich aan God heeft toevertrouwd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 maart 2017
  • réagir
  • 0 stem

P. PEDRO LUIS PEREIRA RODRIGUES
Student aan het Studium Biblicum Franciscanum in Jeruzalem

“Het belangrijkste kenmerk van de woestijn is de eenzaamheid en de droogte. Het volstaat gewoon rond te kijken om vast te stellen dat men hier datgene wat schijnbaar levensnoodzakelijk is, niet kan vinden. Er is geen voedsel, geen water…”

En het is precies in deze woestijn, de Woestijn van Judea, dat Jezus 2000 jaar geleden gedurende veertig dagen en veertig nachten verbleef. Hier vastte Hij en werd Hij door de duivel bekoord.

P. PEDRO LUIS PEREIRA RODRIGUES
Student aan het Studium Biblicum Franciscanum in Jeruzalem

“Na het doopsel te hebben ontvangen, kwam Jezus hier om Zijn levensproject tot wasdom te laten komen. Hij wou diegene zijn die het volk doorheen de woestijn de weg zou tonen naar Diegene die Hem gezonden heeft. Hoe wou Hij dit doen? Hij wou dit doen door zich te reinigen en door het Verbond dat God eens op de Sinaï had gesloten, te vernieuwen. Uiteindelijk wil Hij dat ook vandaag nog met elkeen van ons voltrekken.”

Het experiment in de woestijn is rechtstreeks met de vasten verbonden, het staat in directe relatie met ons leven!

P. PEDRO LUIS PEREIRA RODRIGUES
Student aan het Studium Biblicum Franciscanum in Jeruzalem

“Jezus had een periode van veertig dagen en veertig nachten vol ontbering in de woestijn achter de rug en hij had de menselijke natuur ten volle aangenomen. Welnu, indien Jezus in staat was om ondanks dit alles de drievoudige beproeving te overwinnen, dan moeten wij er ook in slagen dezelfde beproevingen te doorstaan. Het volstaat hiervoor ons ten volle op God te verlaten. Ook wij zullen in staat zijn om die tijd in de woestijn te trotseren en er tot ontdekking komen dat in elk van ons het goede kan naar boven komen.”

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter