Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Syrische-wijk-een-levende-herinnering-aan-Bethlehem
      De Syrische wijk: een levende herinnering aan Bethlehem

De Syrische wijk: een levende herinnering aan Bethlehem

BETHLEHEM – De restauratie van de Syrische binnenkoer in Bethlehem bracht in een steen uit 1739 een inscriptie in het Arabisch en het Engels aan het licht. Deze binnenplaats in het centrum van het oude Bethlehem heeft enigszins het uitzicht van een versterkte plaats.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 augustus 2015
  • réagir
  • 0 stem

De Syrische binnenkoer in Bethlehem bevindt zich op ongeveer 250m ten noorden van de Basiliek van de Geboorte en kwam tussen de 17de en de 20ste eeuw tot stand. Deze binnenplaats ontleent haar naam aan de Syriërs die zich hier in het begin van de 19de eeuw, meer bepaald in 1838, kwamen vestigen.

Afram Abdo – bewoner van de wijk

“Aan deze binnenplaats leefden zowat 20 à 25 families. Daar waren complete woningen, sommige met bijgebouwen. Maar in de loop der jaren en in het licht van de huidige situatie, huwden de jongeren en trokken weg. De woningen liepen leeg en niemand keerde terug om er opnieuw te komen wonen. Vandaag verblijven er aan de binnenplaats waar ik geboren ben, nog amper 6 à 7 families over. Alle anderen hebben hun woning verlaten en zijn vertokken. Wie de binnenplaats kwam bezoeken, ontdekte het historisch belang ervan. Zij stelden aldus het gemeentebestuur voor de binnenkoer te renoveren en er een hotel in onder te brengen.
De Syriërs telden ooit een 400-tal gezinnen in Bethlehem. Vandaag zijn ze nog amper met 130. Gezinnen emigreerden als gevolg van de economische en politieke situatie, die sedert 1967 steeds verder is verslechterd.

Afram Shahin – Bethlehem

“De Syrische buurt is een wijk in Bethlehem. Deze kwam tot stand toen de Syriërs de vervolging vanwege de Turken ontvluchtten. Zij kwamen hier aan en bouwden er deze wijk die zo zijn naam kreeg. Naar mijn mening dient elkeen in zijn eigen land te blijven. Wie naar een ander land wil uitwijken, zal steeds een vreemde blijven, ver van zijn land verwijderd. Het is beter in het eigen land een moeizaam leven te leiden dan zonder moeilijkheden in de vreemde te moeten leven.

De binnenkoer van de Syriërs wordt gekenmerkt door een veelheid aan binnenplaatsen die via verschillende gangen met elkaar in verbinding staan. Een binnenplaats bestaat uit verschillende kamers, waarvan sommige als grotten uit de rots zijn gehouwen. Er zijn tevens paardenstallen. Talrijke bogen en drempels geven het geheel een zeker architecturale waarde. Naast de binnenplaats bevindt zich de kerk van de Heilige Maria, een mooi gebouw dat een overvloed aan zeldzame boeken en gewijde iconen bevat.”

Ingenieur Ziad Sayeh

Hoofd van het Projectendepartement van de gemeente Behtlehem
“De doelstelling van het project bestaat erin de meest typische binnenplaats van de wijk te restaureren. De wijk heeft een zekere historische waarde. Het ontstaan van het oudste deel gaat wellicht tot aan het einde van de 18de eeuw terug. De binnenplaats is voor een deel eigendom van de familie Qattan en voor een deel van het klooster van de Syriërs. Dit restauratieproject is het moeilijkste waaraan ik ooit als ingenieur van de gemeente heb meegewerkt. Wij hebben ondergrondse kamers gevonden die het gevolg waren van instortingen van de opbouw die zich er boven bevond. Bij de opgravingen werden ook onder de grond bedolven ruimten van de onderliggende verdiepingen bloot gelegd.

Het gerstaureerde deel van de wijk zal voortaan een Syrisch guesthouse (hotel) voor toeristen en bedevaarders zijn. Dit project is het werk van de stad Bethlehem, in samenwerking met het Centrum ter Vrijwaring van het Patrimonium, het gemeentebestuur van Montevarch, en de eigenaars.”

Bron: CMC
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter