Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Sint-Paulusparochie-van-Jubeiha-heeft-weldra-haar-kerk
      De Sint-Paulusparochie van Jubeiha heeft weldra haar kerk

De Sint-Paulusparochie van Jubeiha heeft weldra haar kerk

AMMAN – De Sint-Paulusparochie van Jubeiha in het noorden van Amman maakt zich klaar om het eerste deel van haar kerkgebouw in opbouw in te huldigen. Na 35 jaar wachten, betekent dit een grote vreugde voor de parochianen. Dit grootse plan zal weldra ook de steun van de Orde van het Heilig Graf genieten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 mei 2017
  • réagir
  • 0 stem

“Hier stonden 30 jaar terug alleen maar bomen”

Helemaal in het noorden van Amman, aan de periferie van de stad, staat het grote bouwsel dat de school en de parochie van Sint-Paulus van Jubeiha herbergt. Deze wijk van de hoofdstad van Jordanië is nog in volle verandering. De verstedelijking verorbert er beetje bij beetje het platteland. Vader Tarek, pastoor van de parochie, legt het ons uit: “Dertig jaar geleden stonden er hier alleen maar bomen. Toen kwam pater Labib aan en hij begon hier te bidden, eerst in verschillende huizen, later in dit bouwwerk dat hier in 1991 werd opgetrokken.” Langzamerhand ontwikkelde zich zo de christen gemeenschap van Sint-Paulus van Jubeiha. In 1993 beëindigde vader Labib de werkzaamheden aan de gemengde school, een instelling die heden 700 leerlingen, zowel christenen als moslims, opvangt. In hetzelfde gebouw, op de tweede verdieping, draagt de priester de zondagsmis op. Maar de parochie bleef maar groeien. “Talrijke gezinnen uit de dorpen van de omgeving immigreerden naar deze wat minder bevolkte zone. Wanneer we hier vijf jaar geleden ongeveer 1200 gezinnen telden, is dit nu al tot 1500 gegroeid, hetgeen op zowat 7500 gelovigen neerkomt.” De aangroei van de parochie wordt ook deels door haar diversiteit verklaard. Zowel Orthodoxe, Latijnse als Syrische christenen vinden hier elkaar in dezelfde wekelijkse zondagsmis.

Een kerk om deze grote gemeenschap op te vangen

Met de tijd is de tweede verdieping te klein geworden. In 2013 stapten de parochianen, met de hulp van een lokale donateur, in een project om recht tegenover het bestaand gebouw een nieuwe kerk op te trekken. Ongelukkig genoeg diende het project in september 2014 bij gebrek aan fondsen te worden stopgezet.

“Gedurende twee jaar ging er niets meer vooruit. In deze periode werden er wel regelmatig missen in de nog niet afgewerkte kerk op gedragen. Er werd zonder ophouden gebeden opdat de werken zouden kunnen hervat worden,” vertelt vader Tarek. In de lente van 2016 hadden de parochianen alles in het werk gesteld om de Paasviering “op de werf” te laten doorgaan. Deze merkwaardige gebeurtenis richtte zich tot de hele gemeenschap, maar was anderzijds toch niet zonder risico’s. Het weer had immers al die tijd het bouwwerk al ernstig aangetast.

Om aan deze voorlopige situatie paal en perk te stellen mobiliseerde vader Tarek alle parochies om fondsen te werven. Een campagne maakte het mogelijk om zowat 220.000 JD bijeen te brengen, een bedrag dat het wel mogelijk maakte de werken te hervatten, maar dat onvoldoende was om het project in zijn geheel tot een goed einde te brengen. Om dit te voltooien, waren er dus nieuwe fondsen nodig. Op donderdag 27 april brachten Dokter Brümmer en Cornelia Kimberger, respectievelijk landscommandeur en voorzitter van de Commissie van het Heilig Land van de Duitse Landscommanderij van de Orde van het Heilig Graf, een bezoek aan de werken teneinde hun steun toe te zeggen.

De inhuldiging van het gelijkvloers is voor deze zomer voorzien

Dank zij de fondsen die door de parochies werden ingezameld, werden de werken in oktober 2015 hervat. "Wij zijn zo gelukkig,” vertelt vader Tarek. "Geef u er rekenschap van dat het nu al 35 jaar is dat we op onze kerk wachten.” Tegenover het bestaand gebouw zijn de werkzaamheden in volle gang en draait de betonmolen op volle toeren. Het nieuwe gebouw zal over de twee verdiepingen ruimte bieden aan een immense parochiezaal op het gelijkvloers, alsook aan een kerkruimte op de eerste verdieping. Om dit tot stand te brengen zoekt het Bureau van Projecten van het Patriarchaat nog de nodige middelen om de eerste verdieping af te werken, alsook voor de aankoop van de benodigde liturgische voorwerpen.

Bron: www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter