Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Ridderorde-van-het-Heilig-Graf-van-Jeruzalem-in-dienst-van-de-Kerk
        De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in dienst van de (...)

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in dienst van de Kerk

Om de video te bekijken: klik HIER


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2018
  • réagir
  • 0 stem

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, een pauselijke instelling die is toegewijd aan de ondersteuning van de Kerk in het Heilig Land, telt heden ten dage ruim 30.000 leden die over de vijf continenten verspreid leven. De oudste getuigenissen van deze orde gaan tot in de XVIde eeuw terug. Deze gegevens omtrent de Ridderode van het Heilig Graf in Jeruzalem circuleerden tijdens de Consulta die recent in Rome heeft plaats gevonden. De Consulta is een vijfjaarlijkse vergadering en deze had deze keer “De functie van de landscommandeur” als thema.

Deze functie is precies omschreven. “Hij is diegene die ter plaatse in de landscommanderij weet welke initiatieven er dienen genomen te worden en welke prioriteiten hierbij moeten gehanteerd worden. Hij is diegene die het hart van de ridders en de dames weet te raken en die weet hoe de soms moeilijke situaties moeten aangepakt worden.” Dat is het beeld dat door de Gouverneur-Generaal van de Orde werd geschetst. De Ridderorde van het Heilig Graf telt meer dan zestig landscommanderijen en magistrale delegaties die de werken en de instellingen van de Katholieke Kerk in het Heilig Land financieel ondersteunen.

S.E. Chevalier de Collier Ambassadeur Graaf VISCONTI DI MODRONE
Gouverneur-Generaal van de Ridderorde van het Heilig Graf

“Vóór alles engageren wij ons om de vorming ter harte te nemen. Wij geloven immers dat vorming het beste middel is om onder christenen en moslims een klimaat van vrede, van samenleven en van wederzijds respect te scheppen.”

Buiten katholieke scholen steunen de ridders en de dames ook culturele projecten van andere Oosterse Kerken, financieren zij hospitalen en steunen zij interventies die door Werk voor de Hulp aan de Oosterse Kerken (ROACO) gecoördineerd.

De dienstverlening aan de bevolking van het Heilig Land is substantieel. Dit is een belangrijke reden waarom er van de leden van de Orde verwacht wordt dat zij op pelgrimstocht naar het Land van het Vde Evangelie zouden gaan. Op die manier geven zij een stevige morele steun aan de christenen in deze regio.

R. Chevalier JAMES F. GARNEAU
Priester – Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes – North-Carolina-USA

Ik ben als Ridder van de Orde van het Heilig Graf heel gelukkig hier te zijn. We zijn hier met 70 pelgrims. De ridders van het Heilig Graf ondersteunen het Latijns Patriarchaat, de lokale christenen hier in onze moederkerk, met name de Kerk van Jeruzalem en omgeving. Ik voel mij dus echt wel heel gelukkig om deel uit te maken van die grote gemeenschap van ruim 30.000 ridders uit zowat de hele wereld.

Z.Em. Kard. LEONARDO SANDRI
Prefect van de Congregatie van Oosterse Kerken

[Hier zijn wij] “niet enkel om de stenen van de heiligdommen en de overblijfselen te bekijken die ook nu nog stille getuigen uit het Bijbels verleden zijn, maar wij zijn hier evenzeer om de lokale christen gemeenschappen te ontmoeten en te ervaren hoe zij leven en wat hun uitdagingen zijn. Wij willen ook hun lijden en hun dagelijks beoefenen van de naastenliefde mee beleven."

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter