Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-President-van-Israel-ontmoet-de-Patriarch-in-Tabgha
        De President van Israël ontmoet de Patriarch in Tabgha

De President van Israël ontmoet de Patriarch in Tabgha

TABGHA – Op donderdag 27 augustus had in het heiligdom van Tabgha in Galilea een ontmoeting plaats tussen Patriarch Fouad Twal en President Reuven Rivlin. Het heiligdom viel recent nog ten prooi aan een misdadige brandstichting. Deze ontmoeting had dan ook een hoge symbolische waarde.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 2 september 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het bezoek van de president wou evenwel in de eerste plaats een krachtig teken zijn van zijn solidariteit met de christen gemeenschap van Tabgha, die zich nog steeds uitermate geschokt weet door de misdadige brandstichting waarvan het heiligdom van de Broodvermenigvuldiging op 14 juli het slachtoffer werd. President Rivlin had hierover trouwens de dag zelf nog persoonlijk een telefonisch onderhoud met Dom Gregory. Dom Gregory is de abt van de benedictijnerabdij van de Tenhemelopneming van Maria, moederhuis van de abdij van Tabgha. In dit gesprek verzekerde hij de abt reeds van zijn steun.

President Rivlin veroordeelde opnieuw met kracht de brandstichting, die trouwens reeds de tweede aanval op de site was in amper twee jaar tijd. Hij sprak tevens de verzekering uit dat deze aanslag in generlei mate de gevoelens van de Joden ten aanzien van de christenen weerspiegelt. Hij herinnerde eraan dat in het kader van het politieonderzoek in de maand juli reeds drie verdachten werden gearresteerd die in staat van beschuldiging werden gesteld. De drie mannen waren lid van een kleine groep extremisten die de voorbije jaren reeds meermaals verantwoordelijk werd gesteld voor tal van anti-christelijke wandaden en daden van agressie tegen Palestijnse burgers. Een gerechtelijke uitspraak terzake werd in het vooruitzicht gesteld.

Israël waarborgt aan iedereen de vrijheid van eredienst

Na de verwelkoming door Vader Gregory Collins, osb, abt van de benedictijnerabdij van de Tenhemelopneming van Maria richtte Z.H. Fouad Twal zich tot de president. Hij bracht hem in kennis van de grote onrust die binnen de christen gemeenschap in het Heilig Land leeft, zeker nu, in de context van het groeiend religieus extremisme in dit land en de heropleving van de wandaden en het vandalisme waaraan christenen voortdurend ten prooi vallen. Tabgha, de locatie van de meest recente aanslag, benadrukt nog maar eens de zware plicht die op de Israëlische autoriteiten drukt: met name deze om de veiligheid van kerken en heilige plaatsen te garanderen.

De Israëlische President wou meteen deze sfeer van angst de kop indrukken: “Israël is een democratische staat die aan iedereen de vrijheid van eredienst garandeert,” benadrukte M. Rivlin, “en de christen gemeenschappen die van dit grondrecht genieten, moeten zich in alle veiligheid kunnen ontplooien,” voegde hij hier aan toe. Hij gaf tevens aan dat hij hierover met Paus Franciscus zou praten naar aanleiding van zijn bezoek aan het Vaticaan dat in september is gepland

De discussie omtrent Cremisan en de christen scholen

De patriarch liet ook niet na om het dossier Cremisan ter sprake te brengen. Hij wees hierbij op het leed van de christen Palestijnse gezinnen van wie de gronden en eigendommen door de bouw van de scheidingsmuur bedreigd worden. De bouw hiervan werd uiteindelijk door het Hooggerechtshof toegestaan, ondanks het feit dat het eerder aan de families recht had verschaft, om vervolgens begin juli haar eigen beslissing weer ongedaan te maken.

Anderzijds hield de Patriarch er tevens aan de president te danken voor zijn bemiddelaarsrol in het geschil tussen het Bureau van Christen Scholen en de Israëlische autoriteiten. Z.H. Fouad Twal drukte tegelijk de wens uit dat de president in september ook de Europese bisschoppen zou kunnen ontmoeten, dit naar aanleiding van hun plenaire vergadering in het Heilig Land.

De topbijeenkomst die in de grootste discretie verliep, heeft een veertigtal minuten geduurd. Tal van belangrijke personaliteiten namen er aan deel. Onder hen: de Pauselijke nuntius Mgr. Giuseppe Lazzarotto; Patriachaal Vicaris voor Jeruzalem Mgr. William Shomali; Patriachaal Vicaris voor Israël Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo; Patriachaal Vicaris voor de Hebreeuwse christenen Pater David Heuhaus SJ; de Custode van het Heilig Land Pater Pierbattista Pizzaballa OMF; alsook de vertegenwoordiger van de Ambassadeur van Duitsland en M. Bernd Mussinghof, vertegenwoordiger van het Duits Genootschap voor het Heilig Land.

Manuella Affejee voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter