Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-President-van-Israel-in-het-Vaticaan
        De President van Israël in het Vaticaan

De President van Israël in het Vaticaan

ROME – President Reuven Rivlin is begonnen aan zijn officieel bezoek aan Rome en aan het Vaticaan. Hij werd donderdag met een officiële plechtigheid in het Vaticaan verwelkomd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 3 september 2015
  • réagir
  • 0 stem

President Reuven Rivlin vertrok woensdag uit Israël voor zijn eerste officiële reis naar Rome. Hij zou tevens op uitnodiging van Paus Franciscus een officieel bezoek brengen aan het Vaticaan.

Bij zijn vertrek verklaarde de president: “Ik vertrek voor een ontmoeting met een ‘leader’ die een ware vriend van de Israëlische staat en het Joodse volk is. Paus Franciscus is een inspiratiebron die in de dialoog tussen de verschillende religies gelooft. Zijn daden en verklaringen hebben tevens tot doel deze dialoog te bevorderen. Hij is een gezant van de verzoening en van het mededogen, dit alles ten voordele van het welzijn van de mensheid. Deze ontmoeting verheugt me dan ook ten zeerste. Ik ben zeker dat dit onderhoud, evenzeer als de ontmoeting met de Italiaanse president, vruchtbaar en productief zal zijn. Het betekent een belangrijke stap naar het succes van onze samenwerking en ter bevestiging van de wederzijdse relaties tussen onze landen.”

De president werd op donderdagochtend met een officiële welkomsplechtigheid in het Vaticaan onthaald. Daarna was een privé-ontmoeting met de paus voorzien. Op de agenda stond een gesprek over de nood aan dialoog tussen de volkeren in het Midden-Oosten die verschillende religies aanhangen.

De Israëlische president zou ten aanzien van Paus Franciscus ook het belang benadrukken dat de Israëlische staat hecht aan de godsdienstvrijheid. Hij zou de paus tevens de vooruitgang melden inzake de vestigingen van christenen in de vallei van de Jordaan. Deze vestigingen vormen het voorwerp van een initiatief van de Israëlische veiligheidsdiensten, dit in partnerschap met l’Autorité des Réserves Naturelles. Dit laatste heeft tot doel de traditionele zones te vrijwaren. De toegang tot deze sites dient opnieuw voor bezoekers en pelgrims mogelijk gemaakt te worden.

Later op de dag zou de president nog een ontmoeting hebben met Staatssecretaris Kardinaal Parolin en vervolgens met de Italiaanse president. Vervolgens zou hij zich naar de Grote Synagoge van Rome in de oude Joodse wijk begeven waar een onderhoud met de Joodse gemeenschap was voorzien. Daar werden 700 leden van de Joodse gemeenschap en genodigden verwacht.

Bronnen: AFP, The Times of Israel
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter