Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-President-van-Israel
        De President van Israël, verrassende gast bij de paaswensen

De President van Israël, verrassende gast bij de paaswensen

JERUZALEM - Op 14 april l.l. verscheen M. Reuven RIVLIN, President van Israël, op het Grieks-orthodox Patriarchaat om er zijn paaswens aan de christenen over te maken. Hij deed dit op hetzelfde moment als de Patriarch Twal en de andere kerkleiders van Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 25 april 2015
  • réagir
  • 0 stem

Er heerste meteen een ongewone drukte rond het Grieks-orthodox Patriarchaat, alhoewel het uitwisselen van de paaswensen tot de jaarlijks terugkerende geplogenheden behoort. De oorzaak hiervan diende ongetwijfeld gezocht te worden bij de aanwezigheid van de Israëlische president.

Dhr. Reuven Rivlin vergezelde de kerkleiders van Jeruzalem, met uitzondering van de Custode en de Armeniërs, bij het uitbrengen van hun wensen voor een zalig Paasfeest aan de Grieks-orthodoxe Kerk en haar Patriarch Theofiel. Dit mag vanwege de president toch als een belangrijke demarche worden beschouwd, waarbij hij een groet bracht aan de christelijke minderheid. Deze kan demografisch gezien in vergelijking met de joodse en moslim gemeenschappen als beduidend klein worden beschouwd, maar speelt desondanks toch een belangrijke rol op het vlak van het onthaal in de Heilige Plaatsen, alsook door haar inzet in de domeinen van de gezondheidszorg en het onderwijs.

In hun respectievelijke tussenkomsten legden Patriarch Theofiel, President Rivlin en de Latijnse Patriarch Fouad Twal de nadruk op de vraag dat de christenen dezelfde bescherming als de moslim en de joden zouden genieten. Patriarch Theofiel dankte ondermeer de president voor zijn strenge veroordeling van alle antireligieuze aanvallen van de laatste maanden en van elke vorm van fundamentalisme dat steeds meer opgang maakt.

“Dergelijke misdaden horen niet plaats te vinden,” antwoordde dhr. Rivlin, “niet op de Berg Sion, niet op de Olijfberg, niet in de synagogen, niet in de moskeeën en niet in de kerken [...] We leven in een complexe politieke en religieuze realiteit, vervolgde de president, “zeker hier in Jeruzalem, de stad van de vrede, de stad van God. [...] Onze relaties bleven overeind dank zij een status quo. Dit is geen officiële verplichting, maar een teken van wederzijdse verstandhouding tussen de verschillende gemeenschappen.”

De christenen deden samen een oproep dat onder deze recent verkozen president eindelijk vrede zou tot stand komen tussen Palestina en Israël. Het slotwoord van de Latijnse Patriarch, Mgr. Twal, ging in dezelfde richting: “Laten wij proberen vanuit Jeruzalem bouwers van vrede en beschermers van de authentieke interreligieuze dialoog te zijn.”

Pierre Loup de Raucourt voor www.lpj.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter