Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Paus-veroordeelt-de-verschrikkelijke-en-onaanvaardbare-dood-van-al-die
        De Paus veroordeelt de verschrikkelijke en onaanvaardbare dood van al die (...)

De Paus veroordeelt de verschrikkelijke en onaanvaardbare dood van al die onschuldigen

Aan het slot van het Regina Caeli kwam de Heilige Vader vanuit zijn raam in het apostolische paleis nog even terug op het conflict tussen Israël en de Gazastrook. Sedert 10 mei verloren daar reeds 174 Palestijnen het leven, waaronder 47 kinderen. Aan Israëlische zijde vallen er 10 doden te betreuren, waaronder 1 kind.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 mei 2021
  • réagir
  • 0 stem

« Ik kijk met een bijzonder grote bezorgdheid naar hetgeen zich in het Heilig Land afspeelt,” verklaarde de Heilige Vader op grimmige toon. “De gewelddadige gewapende botsingen tussen Israël en de Gazastrook zijn als het ware een certitude geworden. Ze dreigen compleet uit de hand te lopen en in een spiraal van dood en vernieling uit te monden.” De Palestijnse enclave van de Gazastrook, die door de Islamitische Hamasbeweging wordt gecontroleerd, staat reeds gedurende 10 jaar onder een Israëlische blokkade. Het conflict dat er sedert vorige maandag onverminderd doorgaat, veroorzaakte reeds de dood van meer dan 180 mensen, waaronder bijna 60 kinderen, en er vielen ook nog een duizenden gewonden.

“Talrijke mensen raakten gewond en vele onschuldige slachtoffers vonden er de dood,” ging de Paus nog verder. “Onder hen bevinden zich heel wat kinderen, hetgeen op zich al verschrikkelijk en compleet onaanvaardbaar is. Hun dood is een duidelijk teken dat de mensen niet bereid zijn om aan een toekomst te werken, maar enkel maar op vernielingen uit zijn.”

Het conflict deint ook uit naar tal van steden met een gemengde bevolking binnen de Hebreeuwse staat. Daar komen Joodse extremisten, ordestrijdkrachten en jonge Arabieren uit Israël met mekaar in botsing. “De wereld van de haat en geweld, die verschillende Israëlische steden raakt, is een grote wonde voor de broederlijkheid en het vredevol samenleven onder burgers. Deze wonde zal moeilijk te genezen zijn indien we niet onmiddellijk de dialoog opstarten. Ik vraag me af waarheen de haat en de wraak ons zal leiden? Denken we nu echt dat we de vrede kunnen stichten door anderen te vernietigen?” een vraag die luidop door Paus Franciscus wordt gesteld.

Een oproep tot kalmte en gebed voor de kinderen

“In Naam van God, die alle mensen heeft geschapen in gelijkheid van rechten, van plichten en van waardigheid, in Naam van God die allen geroepen heeft om als broeders en zusters samen te leven (cfr. Zijn document over de menselijke broederlijkheid), in Zijn Naam doe ik een oproep tot kalmte, en aan hen die verantwoordelijkheid dragen, vraag ik met aandrang om het wapengekletter te beëindigen en de weg van de vrede in te slaan. Aan de internationale gemeenschap vraag ik om hiervoor een ware hulp te zijn.” Bij deze dwingende uitnodiging voegde hij tevens nog de vraag “om zonder ophouden te bidden opdat Israël en de Palestijnen de weg naar de dialoog en de vergeving zouden vinden, dat ze geduldige bouwers van vrede en rechtvaardigheid zouden worden en zo stap voor stap een gemeenschappelijke hoop op een broederlijk samenleven onder mekaar in zich zouden dragen.”

“Laten wij bidden voor de slachtoffers, en in het bijzonder voor de kinderen,” zo besloot de Heilige Vader.

Op zaterdag 15 mei kwamen bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp in Gaza tien Palestijnen, waaronder acht kinderen, om het leven. Een Israëli kwam in de nasleep van een aanval op een buitenwijk van Tel Aviv om het leven bij een ontploffing van een raket die door Hamas was afgevuurd. Wat later diezelfde dag werd door een Israëlische aanval een gebouw van 13 verdiepingen compleet verwoest. Dit gebouw herbergde onder andere een persploeg van het informatienetwerk Al-Jazeera uit Qatar en het Amerikaanse persagentschap Associated Press (AP).

Al deze gewelddaden zijn de dodelijkste sedert de oorlog in de zomer van 2014 en aan dit asymmetrisch conflict lijkt maar geen einde te komen. Op zondagnamiddag was er een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorzien en de Verenigde Staten stuurden een gezant ter plaatse om te pogen onderlinge gesprekken op gang te trekken. De Europese Gemeenschap heeft van haar kant aangekondigd om dinsdag een vergadering van de Ministers van Buitenlandse Zaken bijeen te roepen.

Op zondag 9 mei deed Paus Franciscus reeds een oproep om de vijandelijkheden en geweldplegingen in Jeruzalem stop te zetten.

Bron: Marine HenriotCité du Vatican

Foto : NRC

Vertaling : Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter