Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Paus-legt-de-lat-voor-de-christen-media-heel-hoog
        De Paus legt de lat voor de christen media heel hoog

De Paus legt de lat voor de christen media heel hoog

Standpunt van Emmanuel Van Lierde – Hoofdredacteur Tertio

BRUSSEL – Paus Franciscus ontving op vrijdag 18 september 2020 in de Sala Clementina van het apostolisch paleis een 30-koppige delegatie van het Nederlandstalig christelijk weekblad Tertio en dit ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van het blad. Dit was opnieuw een hoogtepunt in de geschiedenis van Tertio dat reeds op 17 november 2016 de paus mocht interviewen. Na de introducties door Dirk Smet, rector van het Pauselijk Belgisch College in Rome, en dhr. Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio, gaf Paus Franciscus een toespraak over de eigenheid en het belang van de christelijke journalistiek. Daarna nam hij uitvoerig de tijd om iedereen persoonlijk te groeten. Voor alle aanwezigen was dit gebeuren een stevig hart onder de riem om de missie van Tertio te blijven waarmaken en de relevantie van het christendom voor onze tijd en cultuur in de verf te blijven zetten. Mgr. Dirk Smet en dhr. Emmanuel Van Lierde zijn beiden lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 september 2020
  • réagir
  • 0 stem

Zelfs nu in coronatijden ontvangt de paus nog voortdurend individuen en groepen, zowel tijdens de algemene woensdagaudiënties als in een privé-audiëntie. Af en toe zijn journalisten te gast, uiteraard meestal die van de eigen communicatiediensten van het Vaticaan, maar evenzeer van andere kerkelijke media uit de hele wereld. Het is trouwens een novum van dit pontificaat dat Paus Franciscus geregeld interviews geeft, zelfs aan kleinere persinitiatieven zoals de daklozenkrant uit Nederland of jawel, u herinnert het zich wellicht nog, ook dit weekblad viel op 17 november 2016 deze eer te beurt. Ook al gaat het om kleinschalige media, de paus weet dat zijn boodschap via de vertalingen toch de wereld rondgaat en dat hij zo die nichespelers een stevige boost bezorgt.

Tertio was op vrijdag 18 september 2020 opnieuw bij Paus Franciscus te gast. Hij ontving de voltallige redactie en een delegatie van bestuurders, oprichters en andere betrokkenen naar aanleiding van ons 20-jarige bestaan. Met dit gebaar bewijst de Paus andermaal zijn liefde voor de Belgische kerk en voor de kleinschalige media in het bijzonder. Die liefde ontstond toen hij in de jaren ’70 als provinciaal van de jezuïeten herhaaldelijk ons land bezocht ten gunste van hun Katholieke Universiteit van Córdoba in Argentinië (zie Tertio nr. 878 van 7/12/’16).

Constructief

Ja, de media gaan Paus Franciscus ter harte. Enerzijds koestert hij een hooggestemd ideaal voor de journalistiek, anderzijds ziet hij de ontsporingen en de risico’s van media die het met de journalistieke deontologie niet al te nauw nemen. Volgens de Paus dragen de media een grote verantwoordelijkheid. “Ze kunnen goede en slechte opinies de wereld insturen. De media bouwen de samenleving op. Het is hun opdracht constructief te zijn, informatie uit te wisselen, te verbroederen, te doen nadenken en op te voeden”, liet hij eerder in het Tertio-interview optekenen. Maar de media kunnen evenzeer schade aanrichten. “Ze kunnen zich laten gebruiken voor kwaadsprekerij en zwartmakerij. En iets wat eigenlijk veel schade kan berokkenen, is desinformatie.” Met de gerichtheid op sensatie en schandalen verzaken journalisten aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daartegenin verdedigt Franciscus een constructieve en geëngageerde journalistiek die de waarheid, de rechtvaardigheid en ieders menselijke waardigheid dient.

Nieuwe levensstijl

Paus Franciscus moedigde Tertio vrijdag opnieuw aan dat ideaal hoog te houden en het te blijven realiseren. “Wees dragers van hoop en van vertrouwen in de toekomst, ook en in het bijzonder vandaag tijdens deze pandemie die de hele wereld treft”, klonk het. Christelijke journalisten dragen volgens hem Christus’ bevrijdende boodschap uit. Hun constructieve reflecties helpen de problemen en de uitdagingen van onze wereld beter te begrijpen, ze dragen bij aan de gewetensvorming en ze bevorderen een cultuur van ontmoeting en dialoog. De paus gaf nog aan dat christelijke journalisten geroepen zijn om, te midden van de verwarrende veelheid aan stemmen en boodschappen die ons omringen, te getuigen van een humaan en humaniserend verhaal, met troostende woorden en vanuit een tedere blik. Zo helpen christelijke mediamensen een nieuwe levensstijl doorbreken, vrij van vooroordelen, uitsluiting, roddel en laster.

Verbindende verhalen

Van christelijk geëngageerde journalisten verwacht Paus Franciscus niet dat ze aan zieltjeswinnerij doen, wel dat ze authentieke getuigen zijn die met een gelovige bril naar de realiteit kijken en de tekenen van de tijd duiden in het licht van het evangelie. Om die originele kijk en de waarheid vlot over te brengen en te delen met anderen, vindt de Paus het belangrijk dat journalisten goede vertellers zijn, dat ze hun boodschap in toegankelijke verhalen weten te gieten die blijven hangen, die ontroeren en aanzetten tot navolging, in levengevende en verbindende verhalen tegen alle polarisatie in. Paus Franciscus’ ideaal moedigt gemeenschapsopbouw aan. Teksten moeten informeren maar ook inspireren, ze moeten tot voorbeeld strekken, bruggen bouwen tussen mensen en helpen positieve visies te vormen. De paus legt warempel de lat hoog, maar waarom zouden we niet ambitieus zijn?

Enkele impressies van de Romereis prijken in Tertio nr. 1.076 van 23 september 2020.

Bron : Facebook – Emmanuel Mta Van Lierde

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter