Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Paus-heeft-het-ontslag-van-Mgr-Maroun-Lahham-aanvaard
        De Paus heeft het ontslag van Mgr. Maroun Lahham aanvaard

De Paus heeft het ontslag van Mgr. Maroun Lahham aanvaard

COMMUNIQUE – Bijna gelijktijdig publiceerden het persbureau van de Heilige Stoel en de internetsite van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem op 4 februari 2017 door middel van een communiqué dezelfde informatie, met name de aanvaarding van het ontslag van Mgr. Maroun Lahham.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 februari 2017
  • réagir
  • 0 stem

Aan de bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen van het Latijns Diocees van Jeruzalem

Vrede en Heil in de Heer!

Bij deze wil ik u meedelen dat de Heilige Vader heden het ontslag heeft aanvaard van Zijne Excellentie Mgr. Maroun Lahham als hulpbisschop van het diocees.

Het bisdom dankt Z.E. Mgr. Maroun voor alle diensten die hij heeft bewezen en voor zijn deelname in het gebed. Het wenst hem alle goeds toe in deze nieuwe fase van zijn leven.

+ Pierbattista Pizzaballa
Apostolische Administrator

Voor een verdere analyse van de delicate context van dit ontslag: lees ook de vertaling van het artikel van Terrasanta.net op deze site.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter