Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Openbaring-des-Heren-geleid-door-de-ster-komen-ze-in-Bethlehem-aan
        De Openbaring des Heren: geleid door de ster komen ze in Bethlehem (...)

De Openbaring des Heren: geleid door de ster komen ze in Bethlehem aan

BETHLEHEM – In Bethlehem vierden de gelovigen samen met de Franciscanergemeenschap de Openbaring des Heren. Hiermee brachten zij het bezoek van de wijzen aan het Kind Jezus in herinnering.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 januari 2017
  • réagir
  • 0 stem

De wijze koningen Gaspard, Melchior en Baltazar hebben niet alleen hun plaats in de kerststal, maar spelen een essentiële rol in het verhaal van de geboorte van Jezus. Ze kwamen uit verschillende delen van de wereld en aan hen werd het nieuws geopenbaard dat dit Kind de Messias is, de Verlosser van de wereld.

Deze gebeurtenis, of Epifanie, wordt jaarlijks op 6 januari of op de tweede zondag na Kerstmis gevierd. Dit feest brengt in Bethlehem traditioneel de gemeenschap van de Franciscanen en de lokale gelovigen samen in de Sint-Catharinakerk die aan de basiliek van de Geboorte paalt.

P. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land
“Het Feest van de Openbaring is een heel mooi feest want het stelt het Kindje Jezus voor aan allen die de volledige mensheid tot één grote familie willen verenigen. Alle volkeren op aarde komen Hem aanbidden. Zij brengen het goede en het kostbaarste met zich mee: goud als teken en erkenning van zijn koningschap, wierook als erkenning van zijn goddelijkheid en mirre als verwijzing naar het offer van zijn leven voor onze verlossing.”

Op de vooravond van het Feest van de Openbaring maakte P. Francesco Patton, de Custode van het Heilig Land, zijn plechtige intrede in de stad van Bethlehem. Op het Plein van de Kribbe werd hij door de scouts en door de burgerlijke en de kerkelijke autoriteiten onthaald. Zijn intrede werd met een liturgische viering bij de Franciscanen afgesloten.

In de namiddag werden de vespers in de kerk van de Heilige Catharina gezongen. Vervolgens begaven de Franciscanen en de gelovigen zich in processie van de Latijnse parochie naar de Grot van de Geboorte. Op de tonen van het Magnificat bewierookte de Custode de ster, teken van de geboorte van Christus, alsook de plaats waar hij in de kribbe werd neergelegd.

Deze viering brengt jaarlijks het gebaar in herinnering dat deze astronomen destijds hebben gesteld, toen zij zich door de ster lieten leiden en zo de Redder vonden om Hem hulde te brengen en Hem te aanbidden.

P. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

“Vanuit Bethlehem worden wij opnieuw als wijzen naar heel de mensheid uitgezonden om te verkondigen dat de Redder is geboren, dat dit ons leven zal veranderen. Wij hebben de opdracht om te verkondigen dat wij ons hiertoe moeten engageren, dat de vrede die Hij ons heeft gebracht, werkelijkheid mag worden en concreet in onze wereld en in onze geschiedenis gestalte mag krijgen.”

AYDA HAZBOUN
Christen uit Bethlehem

“Elk jaar vieren wij in Bethlehem het feest van de Openbaring en verwelkomen wij bij deze gelegenheid de Custode van het Heilig Land. Voor ons is het Kindje Jezus aanwezig in elk hart dat een kribbe wil zijn om Hem in te verwelkomen.”

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter