Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Liefde-die-de-wereld-heeft-gered
        De Liefde die de wereld heeft gered

De Liefde die de wereld heeft gered

De communauteit van de Franciscanen in Jeruzalem en een klein aantal lokale christenen hebben op maandag 14 september het feest van de plechtige Verheffing van het Kruis gevierd. De viering werd voorgegaan door Fr. Dobromir Jasztal, Vicaris van de Custode.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 september 2020
  • réagir
  • 0 stem

In zijn homilie vroeg de vicaris aandacht voor het feit dat vanaf het moment waarop het Heil van de wereld zich heeft voltrokken, vanop deze plaats het Mysterie van het Kruis ononderbroken heeft geschitterd. Vervolgens herinnerde hij eraan dat sedert de IVde eeuw zowel de Oosterse als de Westerse Kerk de plechtigheid van de Overwinning van het Kruis steeds is blijven vieren.

Na de viering in de kapel van de Calvarie, de plaats van de kruisiging en de dood van Jezus, trokken alle aanwezigen in processie via de luifel van het Heilig Graf naar het altaar dat is toegewijd aan de ontmoeting van de Verrezen Jezus met Maria Magdalena. Tijdens de plechtigheid werd de evangelietekst van de Apostel Johannes, hoofdstuk 3, voorgelezen: “Zoals eens de bronzen slang door Mozes in de woestijn tot leven werd gewekt, zo moest de Mensenzoon uit de doden opstaan, zodat elke gelovige via Hem het eeuwig leven zou verwerven.”

Fr. DOBROMIR JASZTAL ofm
Vicaris van de Custode

“Het feest van vandaag dat zich op de triomf van Christus richt, herneemt in feite – zoals we uit de lezingen hebben kunnen opmaken – de geschiedenis van het volk Israël, dat zich in de woestijn voortdurend in zijn bestaan bedreigd wist. Het volk was op zoek naar zijn heil, als het ware naar zijn onmiddellijke redding, en vond dit in de slang in de woestijn. Deze slang, deze verheffing, heeft een betekenis, het draagt een heel bijzondere symboliek. Het is het teken van de almacht van God die redding brengt, het teken van de wijsheid van God die het volk Israël door de woestijn leidt. En vandaag, nu meer dan ooit in een tijd waar de mensheid zich weer door het gevaar bedreigd weet, vooral vandaag wordt het teken van het Kruis ons als het symbool van het Heil aangeboden.”

Fr. DOBROMIR JASZTAL ofm
Vicaris van de Custode

“Maar dit teken is niet enkel een symbool, het is het instrument van de verlossing van de hele mensheid, evengoed als voor ieder van ons. Wij zijn ongetwijfeld op zoek naar de verlossing, zeker in deze momenten van gevaar en vragen ons af waar we deze kunnen vinden. In de technische middelen? In de geneeskunde? In de zorg van hen die ons helpen? De verlossing vinden we steeds in de Verheffing van Jezus aan het Kruis, in Jezus die de verlossing tot stand brengt, in Jezus die Zijn Liefde aan ons meedeelt maar ons tegelijk ook uitnodigt om te leren Zijn offer met anderen te delen. In die zin kunnen wij het leven in alle volheid beleven. We moeten het niet enkel als pijn, als lijden of als een moeilijkheid beschouwen, maar evengoed als een Triomf en als een Eer.”

Elke dag bidden de Franciscanen die de heiligdommen van de Verrijzenis bewaken, voor de gehele mensheid.

Fr. SALVADOR ROSAS FLORES, ofm
Overste van het klooster van het Heilig Graf

“Wij, de tien broeders die hier vanuit de hele wereld ons verzameld weten als Franciscaanse broedergemeenschap van het Heilig Graf, wij bidden dagelijks voor de hele wereld. Wij volgen het nieuws uit ons eigen land en uit alle landen die we kennen. Wij vernemen het nieuws van de bedevaarders en van onze vrienden en wij weten dat allen lijden. Daarom richten wij zowel ons persoonlijk gebed als het gebed van onze broedergemeenschap dag na dag tot God opdat deze tijd een tijd van zuivering mag zijn. Maar tegelijk vragen wij dat deze tijd ook snel voorbij mag zijn en wij allen deze tijd geheiligd mogen doorkomen. Dat onze families, ons land en heel de wereld waarvoor wij bidden deze tijd mag geheiligd doorkomen. Vertrouw op ons gebed zoals wij op u vertrouwen zodat ons gezamenlijk gebed door God mag gehoord worden, dat Hij ons mag zegenen en ons zijn barmhartigheid verleent. Wij wensen u alle vrede en goeds."

Bron: Christian Media Center

Origineel artikel : L’amour qui eut sauver le monde

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter