Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Latijnse-Kerk-van-Jeruzalem-begint-de-vastentijd
        De Latijnse Kerk van Jeruzalem begint de vastentijd

De Latijnse Kerk van Jeruzalem begint de vastentijd

JERUZALEM – Patriarch Fouad Twal ging op woensdag 10 februari voor in de plechtige aswijding in de co-kathedraal van het Latijns Patriarchaat en opende zo de vastentijd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 21 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Deze morgen ging Mgr. Fouad Twal voor in de misviering van Aswoesdag in de co-kathedraal van het Latijns Patriarchaat. Concelebranten waren ondermeer Mgr. William Shomali, Patriarchaal Vicaris te Jeruzalem en Palestina, alsook Mgr. Kamal Bathhish, Patriarchaal Vicaris Emeritus. De plechtigheid werd tevens door de medewerkers van het Latijns Patriarchaat bijgewoond.

In zijn homilie richtte de Patriarch zich op de drie pijlers van de vasten. Vooreerst sprak hij over het vasten zelf. Hij onderlijnde dat het hierbij niet enkel gaat om het zich onthouden van zekere spijzen of andere materiële zaken, maar dat het evengoed een zaak is van het verwerpen van haat, woede en alle andere zonden die ons van God verwijderen. “Tijdens de vasten moeten we met zijn allen een bijdrage leveren om een barmhartige wereld te scheppen, waar de Geest van God onder ons aanwezig is. De vasten is het moment bij uitstek tijdens dewelke wij ons op de Verrijzenis van Christus voorbereiden.” Hij nodigde tevens alle gelovigen uit om dagelijks te bidden en dit in het bijzonder op de Wereld Ziekendag 2016. “Tijdens de vieringen op de Wereld Ziekendag moeten we meer dan ooit bidden voor allen die lijden.” Mgr. Fouad Twal beëindigde zijn homilie met een citaat van de Heilige Paulus uit zijn Brief aan de Korinthiërs: “Wij zijn de ambassadeurs van Christus en het is God zelf die via de mens zijn oproep lanceert. In naam van Christus vragen wij om u opnieuw met God te verzoenen.”

Er had tevens nog een viering plaats in de kerk van Alle Naties te Getsemane. Deze werd voorgegaan door Mgr. Giacinto boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris van Israël, in aanwezigheid van Mgr. Yohanna Petros Moshe, de bisschop van de Syrische katholieken van Mossoul. De ritus van de aswijding had plaats bij de aanvang van de viering, net voor de Heilige Deur.

Saher Kawas en Thomas Charrière voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter