Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Landscommanderij-van-Belgie

De Landscommanderij van België

Hieronder vindt u enige informatie betreffende de geschiedenis en de huidige organisatie van de Belgische Landscommanderij. De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk fungeert voor de landscommanderij als kapittelkerk.{{}}


Geschiedenis

De Belgische Landscommanderij van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem werd in 1926 opgericht. Zij droeg destijds de titel van Provincie België.

Op 11 april 1930 wees Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk (Notre-Dame des Victoires au Sablon) van Brussel toe als kapittelkerk van de Belgische Landscommanderij.

Om haar acties en objectieven in het Heilig Land te beheren en te coördineren heeft de Landscommanderij in 1934 een Vereniging zonder Winstoogmerk opgericht. Deze draagt de naam “Belgische Vereniging van de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (VZW)". In 1990 werd een stichting in het leven geroepen onder de naam “Belgische Stichting voor het Heilig Land”.

De Landscommandeur en zijn Raad

De verantwoordelijkheid over de Belgische Landscommanderij, die een 360-tal leden telt, is door de Kardinaal Grootmeester aan een landscommandeur toevertrouwd. Heden is dit Z.E. De Heer Jean-Pierre Fierens. De landscommandeur is in zijn rechtsgebied belast met de realisatie van de grote objectieven van de Orde. Hij wordt in deze opdracht bijgestaan door een Raad die momenteel als volgt is samengesteld:

• Landscommandeur: Z.E. De Heer Jean-Pierre Fierens
• Grootprior: Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel
• Kanselier: Jonkheer Charles Thibaut de Maisières
• Secretaris: De Heer Christophe Defossa
• Penningmeester: Baron Daniel de Moffarts
• Geestelijke Ceremoniemeester: : E. H. Kanunnik Felix Rijcken
• Wereldlijke Ceremoniemeester: De Heer Stephan Janssens
• Raadsleden:

  • Mevrouw Claude de Montpellier d’Annevoie
  • Baron Jacques van Rijckevorsel
  • De Heer Dominique Eeman
  • De Heer Philippe Petit

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

Agenda
april 2020 :

Niets voor deze maand

maart 2020 | mei 2020

newsletter