Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Kerken-in-Jeruzalem-eensgezind-tegen-de-onteigening-van-christen-eigendommen
        De Kerken in Jeruzalem: eensgezind tegen de onteigening van christen (...)

De Kerken in Jeruzalem: eensgezind tegen de onteigening van christen eigendommen.

JERUZALEM – In eenheid en gebed hebben de kerkleiders van het Heilig Land geprotesteerd tegen de resolutie van het Israëlisch Opperste Gerechtshof inzake de aankoop van eigendommen in het christen deel van Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

“Wij staan hier bij de Jaffapoort in het hart van de christen wijk. Wij zijn hier om voor onze geliefde stad te bidden. Wij staan hier als trouwe volgelingen van Christus op de plaats van Zijn Passie.”

Met deze woorden begon Theophilos III op donderdag 11 juli zijn gebed aan de ingang van het Imperial Hotel. Op vraag van de Grieks-Orthodoxe Patriarch verzamelden de meeste christen gemeenschappen om de beslissing van het Israëlisch Opperste Gerechtshof te contesteren. De dag voorheen had deze hoogste gerechtsinstantie immers de aankoop goedgekeurd van enkele eigendommen van de Grieks-Orthodoxe Kerk in de Oude Stad van Jeruzalem. Dit had wat vrees veroorzaakt omtrent de toekomst van de christen wijk en zijn toegankelijkheid. De kopers van deze eigendommen waren immers niemand minder dan Ateret Cohanim, een Joods-nationalistische organisatie die via het verwerven van Palestijnse huizen de stad wil “Judaïseren” en zo de aanwezigheid van niet-Joden willen doen afnemen. De organisatie zou de eigendommen aangekocht hebben via duistere transacties en frauduleuze handelingen. Om het risico van de overgang van de eigendommen in handen van deze organisatie tegen te gaan, verzamelden de kerkleiders van Jeruzalem vóór twee van de drie betrokken eigendommen, zijnde het Imperial Hotel en het Petra Hotel. Hiermee wilden zij hun afwijzing van het arrest tot uiting brengen. “Wij verwerpen het feit dat radicale groeperingen de integriteit en het karakter van de christen wijk in Jeruzalem zouden aantasten,” verklaarde Theophilos III. Hij voegde hier nog aan toe dat de leiders van de christen gemeenschappen het daarbij niet zouden laten en dit “in alle stilte zouden ondergaan”.

De Grieks-Orthodoxe Patriarch vroeg dat de wet zou gerespecteerd worden. Hij drong tevens aan dat de Kerken alle wettelijke middelen zouden aanwenden om de wet tegen de inbeslagname van goederen of illegale uitdrijvingen van de bewoners te bestrijden.

De opvolger van Irénée I aan het hoofd van de Grieks-Orthodoxe Kerk herinnerde aan het belang van het bewaren van het Status Quo in Jeruzalem en aan het belang van de bijzondere rol die de Kerken in het Heilig Land spelen in de verdere uitbouw van de verschillende gemeenschappen in de kern van de Oude Stad. De patriarch hield er ook aan alle vertegenwoordigers van de Kerken te bedanken omwille van hun solidariteit. Zij zijn immers deelgenoot in het geloof en in een gemeenschappelijke eindbestemming. Onder hen kon men rekenen op de aanwezigheid vanwege de Latijnse gemeenschap van P. Custode Francesco Patton die vergezeld was door zijn vicaris, van de secretaris van de Custode en van P. Ibrahim Faltas. Eveneens aanwezig was Mgr. Marcuzzo, hulpbisschop van het Latijns Patriarchaat. Maar ook de Anglicaanse, de Lutherse, de Ethiopische, de Melkitische en de Maronitische gemeenschappen waren vertegenwoordigd. Achtereenvolgens werden er vanuit elk van de geloofsgemeenschappen gebeden geformuleerd en werd telkens weer de oproep tot vrede in het Heilig Land uitgesproken.

Internationale dag van het gebed

Daarna kwamen de kerkleiders samen in het Imperial Hotel om er van gedachten te wisselen omtrent het vraagstuk van de aankoop van de eigendommen en hun gemeenschappelijke toekomst. M. Dajani, een van de eigenaars van het etablissement, hield eraan zijn dank uit te spreken voor de solidariteit die de Kerken hadden getoond en voor de ondersteuning die men vanwege Abdallah II, Koning van Jordanië, en vanwege de Palestijnse President Mahmoud Abbas had mogen ondervinden. Mgr. Marcuzzo las een boodschap voor vanwege Mgr. Sabbah, Patriarch Emeritus van Jeruzalem. Deze veroordeelde de economische praktijken die tot deze affaire aanleiding hadden gegeven. Hierbij verwees hij naar een welgekende episode uit de Bijbel: “Aankoop van eigendommen, onderhandelingen en geld! De Profeet Isaias en Jezus Christus wisten dit reeds aan de handelaars in de tempel duidelijk te maken. Het huis van Mijn Vader is een huis van gebed. Hij verwees tevens naar het feit dat ten aanzien van Gods Wet deze van de mensen en van de bouwpromotoren niet veel voorstelde.” Hij was van mening dat de voorgestelde transacties wel eens opnieuw oorzaak van conflicten en heel wat bloedvergieten zouden kunnen worden. Bij uitbreiding stelde Mgr. Sabbah de vraag of de verhuis van mensen die door de verandering van eigenaarschap van deze gebouwen zou veroorzaakt worden niet zou uitmonden in vervanging van de bevolking van Jeruzalem hetgeen eigenlijk een aanslag op de “heiligheid van de stad” zou betekenen. “Jeruzalem heeft er nood aan om God te aanschouwen. Het volk van Jeruzalem heeft er nood aan om God te aanschouwen. Het zien van het aanschijn van God en het oprecht gebed zijn de enige “winstgevende bedrijvigheden” die in Jeruzalem mogen bestaan,” liet de boodschapper duidelijk verstaan.

Daarop formuleerde Theophilos III een bijzondere aankondiging voor de maand september 2019. Er zou een grote “Internationale dag van gebed worden georganiseerd in het teken van de christen gemeenschap en de christen wijk van Jeruzalem.” De patriarch nodigde alle christenen van over de hele wereld uit om zich bij dit gebed aan te sluiten en verklaarde dat hij vol ongeduld zou uitkijken om de christen leiders en de vele gelovigen in grote getale bij die gelegenheid in Jeruzalem te kunnen verwelkomen. "Wij zetten onze strijd voor het behoud en de bescherming van de christen gemeenschap hier in het Heilig Land verder.” Een waardig oecumenisch initiatief moet het hoofd bieden aan de groeiende druk vanwege de grote investeringen vanwege de immobiliën op een van de strategische plaatsen in de christen wijk.

Bron: LaLibre.be, Terresainte.net, lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter