Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Heilige-Stoel-vreest-dat-de-Joods-Palestijnse-dialoog-gecompromiteerd-raakt
        De Heilige Stoel vreest dat de Joods-Palestijnse dialoog gecompromiteerd (...)

De Heilige Stoel vreest dat de Joods-Palestijnse dialoog gecompromiteerd raakt

ROME – Mgr. Paul Richard Gallagher, Secretaris van de Heilige Stoel voor de Relaties met de Staten (de Minister van Buitenlandse Zaken van Paus Franciscus) had op 20 mei 2020 een telefonisch onderhoud met Saeb Erekat, hoofdonderhandelaar en Secretaris-Generaal van de Bevrijdingsbeweging van Palestina.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

De situatie in het Nabije Oosten is sedert de recente verklaringen van de nieuwe Israëlische regering betreffende de annexatie van bepaalde secties van Cisjordanië zeer gespannen. Deze annexatie kadert in heel de controverse rond het zogenaamde “Amerikaanse vredesplan”.

Tijdens dit telefonisch onderhoud van 20 mei wou de Palestijnse politicus de Heilige Stoel informeren omtrent de recente ontwikkelingen in de Palestijnse gebieden en over de mogelijkheid dat het Israëlisch gezag unilateraal in een deel van de betreffende zones zou opgelegd worden. Dit zou het vredesproces ten zeerste ondermijnen.

Moge er vrede heersen in het Heilig Land

De Heilige Stoel bevestigde eens te meer dat het respect voor het internationaal recht en de desbetreffende resoluties van de Verenigde Naties een wezenlijk gegeven zijn opdat beide volkeren zij aan zij in een eigen staat zouden kunnen leven. De grenzen van deze staten werden reeds in 1967 internationaal erkend.

De Heilige Stoel, die de situatie van heel nabij opvolgt, wenst “zijn bezorgdheid” uit te drukken ten aanzien van eventuele acties die de onderlinge dialoog steeds meer compromiteren en “hoopt dat de Israëli’s en de Palestijnen met de hulp van de internationale gemeenschap spoedig de onderhandelingen voor een onderling akkoord kunnen hervatten”. De Heilige Stoel drukt met klem het verlangen uit dat “er vrede mag heersen in het Heilig Land, een vrede die zowel voor de Joden, voor de christenen als voor de moslims zeer dierbaar mag zijn.”

De annexatie van de Jordaanvallei, project van de nieuwe regering

Vorige zondag verklaarde Benjamin Netanyahu, Eerste Minister van Israël aan het Israëlisch parlement dat het tijd is om bepaalde bezette secties van Cisjordanië te annexeren. Het parlement was samen gekomen voor een vertrouwensstemming over zijn coalitieregering met zijn gewezen rivaal Benny Gantz.

Het akkoord dat de macht over beiden moet verdelen, voorziet in de aankondiging van een strategie die vanaf 1 juli zou worden in gang gezet en die het Amerikaanse project voor de oplossing van het Joods-Palestijns conflict zou moeten ten uitvoer brengen. Het plan werd evenwel door de Palestijnen verworpen en voorziet bijvoorbeeld in de Israëlische annexatie van de Jordaanvallei en van de Israëlische kolonies in Cisjordanië. Dit gaat om Palestijns grondgebied dat sedert 1967 door de Joodse staat wordt bezet.

Tijdens de uitwisseling van nieuwjaarswensen in januari vanwege de Heilige Vader aan het diplomatiek korps herhaalde de Paus nog “de hoogdringende noodzaak dat de internationale gemeenschap gezamenlijk met moed en vastberadenheid en met respect voor het internationaal recht zich zou engageren om het Joods-Palestijns vredesproces te ondersteunen.”

Bronnen: VaticanNews/Zenit

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter