Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Heilige-Deur-van-de-Basiliek-van-Maria-Boodschap
        De Heilige Deur van de Basiliek van Maria Boodschap

De Heilige Deur van de Basiliek van Maria Boodschap

NAZARETH – Wij beginnen het Heilig Jaar van de Barmhartigheid in Nazareth met het openen van de Heilige Deur van de Basiliek van Maria Boodschap.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

“Maria is een open deur op de hemel:” Deze uitdrukking komt van een XV-de eeuwse priester. De ritus van de Onbevlekte Ontvangenis openbaart twee reële feiten: Het ene heeft hier heden plaats en een ander heeft reeds eerder plaats gehad, en dan nog precies op de plaats waar we ons vandaag bevinden, de Basiliek van de Openbaring.

Het eerste feit dat deze plaats beroert, is dit van 8 december 2015, de dag waarop wij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid hebben aangevangen door het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Op de derde zondag van de advent werden ook de overige Romeinse heilige deuren geopend. Een van de vele heilige deuren bevindt zich tegenover de Grot van de Aankondiging.
Het bestaan van een Heilige Deur vindt zijn inspiratie in de Heilig Schrift zelf. Daarin zegt Jezus: “Ik ben de poort; wanneer iemand via mij naar binnen gaat, zal hij gered worden.” (Jh 10, 9).

Dit is de reden waarom Paus Franciscus in zijn proclamatiebul van het Jaar van de Barmhartigheid (Misericordiae Vultus – het Gelaat van de Barmhartigheid) eraan herinnert dat, wanneer wij door deze deur gaan, de Liefde van God zullen ervaren. De deur staat symbool voor Christus. De Liefde van God troost, vergeeft en verleent nieuwe moed.

De Kerk vindt in de Bijbelse Traditie de beschrijving van het openen van het Heilig Jaar in Leviticus 25: 1-23. Het Heilig Jaar was het jaar waarin alle schulden dienden worden vereffend. Allen die en gevolge van hun schulden tot slavernij waren vervallen, werden bevrijd. Zodoende werd een jubeljaar voor elkeen een jaar van bevrijding, een jaar van grote vreugde. Vandaar de naam “jubileum” hetgeen een synoniem is voor “vreugde”.

De Kerk gaf ondertussen aan de economische en sociale betekenis van het Jubeljaar een diepere en meer reële betekenis. Het is datgene dat Christus hier niet ver vandaan, meer bepaald in de synagoge van Nazareth, heeft aangekondigd: het gevoel dat het jubeljaar een jaar van bijzondere genade vanwege de Heer is, een jaar van bevrijding. Het is daarom dat men tijdens het jubeljaar een volle aflaat kan ontvangen.

De jubeljaren hadden in de Kerk aanvankelijk in principe slechts om de 50 jaar plaats, later om de 25 jaar. Maar nog nooit in de geschiedenis was er zo’n buitengewoon Heilig Jaar zoals nu in 2015-2016 het geval is. Het gaat om een speciaal Heilig Jaar omdat het 10 jaar eerder plaats heeft dan voorzien. Dit is in de geschiedenis van de Kerk nog maar drie keer gebeurd, met name in 1950, 1983 en nu in 2015.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter