Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Heilige-Deur-van-de-Barmhartigheid-in-Gethsemane
        De (Heilige) Deur van de Barmhartigheid in Gethsemane

De (Heilige) Deur van de Barmhartigheid in Gethsemane

GETHSEMANE – Mgr. Fouad Twal, Latijns Patriarch van Jeruzalem, heeft op zondag 1 december in de basiliek van Gethsemane de (Heilige) Deur van de Barmhartigheid geopend.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 10 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Het is precies de plaats van de lijdensweg van Jezus, in de tuinen van Gethsemane, die door de Kerk van Jeruzalem als locatie werd uitgekozen om er op de derde zondag van de Advent (Gaudete) het Heilig Jaar van de Barmhartigheid te openen.

Op het ritme van de Litanie van alle Heiligen, die in het Arabisch werd gezongen, volgden de gelovigen het Kruis van Christus tijdens de processie rond het klooster om zich vervolgens rond de Heilige Deur te verzamelen. Deze was nog gesloten en met olijftakken versierd.

Met drie kloppen op de deur liet de Patriarch de deuren van de basiliek van Gethsemane openen. Tegelijk weerklonken de tonen van psalm 89: “De Barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig bezingen,” wat door het koor werd beantwoord.

In navolging van de Patriarch trokken vervolgens de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders door de Heilige Deur. Dit waren achtereenvolgens de Pauselijke Nuntius Mgr. Giuseppe Lazzarotto, Mgr. William Shomali, Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Mgr. Kamal Bazthish, de Custode van het Heilig Land, Vader Pierbattista Pizzaballa. Deze werden op hun beurt door een schare van priesters gevolgd, die voor deze gelegenheid in Gethsemane waren sa-mengekomen. Achter hen trokken de gelovigen de basiliek binnen. Iedereen nam rustig de tijd om in volle devotie het Heilig Kruis te aanbidden, dat bij de ingang van de basiliek was opge-steld.
Gods Barmhartigheid stond ook in de homilie van de Patriarch centraal. De Kerk van Jeruzalem, die in zeker zin op Witte donderdag bij de lijdensweg van Christus is ontstaan, “wil de Kerk van de Barmhartigheid zijn,” vertelde de Patriarch. Hij nodigde hierbij de gelovigen uit om precies in dit jaar een gelegenheid tot bekering te zien en om tegelijk God te smeken meer barmhartigheid, gerechtigheid en vrede in het Heilig Land te stellen dat dag na dag door geweld wordt verscheurd.

De Patriarch liet niet na de verschillende manifestaties en initiatieven in herinnering te brengen die gedurende dit Jaar van de Barmhartigheid in de verschillende diocesen van het Heilig Land zullen plaats vinden. Deze moeten elke pelgrim in de mogelijkheid brengen om nog wat dichter bij Christus te komen.

Calixte des Lauriers voor www.lpj.org
Foto’s: Thomas Charrière
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter