Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Golanhoogte-Een-strategische
        De Golanhoogte: "Een strategische twistappel met grote inzet"

De Golanhoogte: "Een strategische twistappel met grote inzet"

OPINIESTUK - De informatiesite van de Custodia van het Heilig Land, Terrasanta.net, bekrachtigt een artikel van Giuseppe Caffulli, over de confrontaties die de Golanhoogte - de strategische twistappel op het drielandenpunt tussen Libanon Syrië en Israël - beroeren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 12 maart 2015
  • réagir
  • 0 stem

De Golanhoogte ligt zowat gekneld tussen Syrië en Libanon en wordt sedert de Zesdaagse Oorlog van 1967 door Israël bezet. Hier speelt zich momenteel een nieuwe veldslag af met grote inzet, en dit niet alleen op lokaal niveau, maar evenzeer op wereldvlak.

Medio december 2014 haastten de troepen van Islamitische Staat zich met hun landing in Quneitra, een stadje in de nabijheid van de door Israël gecontroleerde zone. Drie groepen Syrische Jihadi’s (Shuhada al Yarmouk, de brigades Abou Mjammed al Tilawj en Bayt al Ma-qdis) die oorspronkelijk waren aangeworven voor de strijd tegen het regime van Bachar al Assad, zwoeren trouw aan Abou Bakr al Baghdadi, het hoofd van de Islamitische Staat. De grote doelstelling van de inval in Quneitra bestond erin, zeker op het militair vlak, om op die wijze het Syrische leger in grote moeilijkheden te brengen door het tussen twee vuren gekneld te zetten.

Ter ondersteuning van het leger van Bachar al Assad ontplooide zich een legermacht van Hezbollah die sedert geruime tijd reeds in Syrië en Irak actief optrad tegen Islamitische Staat. Hezbollah zou evenwel geenszins z’n bestaansreden uit het oog verliezen, met name de strijd tegen Israël.

Om de pro-Assad troepen aan de kant van de Libanese Hezbollah dieper tot de Golanhoogte te laten doordringen, werden de laatste tijd tevens Sjiitische troepen afkomstig uit Afghanistan en Pakistan ingezet. Volgens bronnen bij de Israëlische inlichtingendienst gaat het hier om minstens 2.000 man, die de gelederen van de talrijke Hezbollahstrijders in Quneitra versterken. Onder de Afghanen zou de belangrijkste groep uit Hazari bestaan. Deze zijn uit Iran weggevlucht om aan de vervolging van de Taliban te ontkomen. Elke militair zou voor zijn inlijving ongeveer 550 $ per maand opstrijken.

Israël gaat er vanuit dat er naast de strijd tegen Islamitische Staat (overwegend bestaande uit Soennieten) méér aan de hand is. De aanwezigheid van de door Iran gesteunde Sjiietische militairen koestert volgens hen ook nog andere ambities. Op die wijze legt de Hezbollah - en zodoende ook Teheran - tegelijk een strakke gordel rond de Golan, hetgeen de Israëlische legertop heel wat slapeloze nachten bezorgt.

Dat de situatie steeds complexer en meer ontvlambaar is geworden, bewijzen de infiltraties van Islamitische Staat in Jordanië, de massale ontscheping van troepen van het Lybische Kali-faat alsook de agressiviteit van fundamentalistische groepen in de Sinaï. Daar hebben zich volgens de Egyptische inlichtingendienst terroristische cellen verzameld met de bedoeling gelijktijdig Egypte en Israël aan te vallen. Actuele doelwitten zouden het Suezkanaal, maar evengoed Caïro zijn, zeker na de harde reactie van het leger van President Sissi als represaille tegen de moord op 21 Koptische christenen te Syrthe in Lybië. Aan de oevers van de Nijl lijkt de grootste dreiging uit de hoek van Hamas te komen, de Palestijnse formatie die momenteel in Egypte verboden is en waarin velen niet langer hun sympathie voor de Zwarte Kalief ver-bergen. De Beweging die de Gazastrook controleert, lijkt een nieuwe alliantie gevormd te hebben met de Salafistische stroming Agnad Misr (bestaande uit Egyptische soldaten), die op zijn beurt met de leden van de Egyptische Jihad (behorende tot al Qaïda) zijn gefusioneerd.

En of dat alles nog niet volstaat en de situatie nog niet penibel genoeg is, verspreidde het Duitse weekblad "Der Spiegel" in z’n editie van 10 januari het nieuws dat het Syrische regime bezig is kernwapens te ontwikkelen. Dit zou gebeuren met de hulp van Sjiitische milities van Hezbollah en Pasdaran (de Irakese Revolutionaire Garde) die in Qusayr, op nauwelijks een tweetal kilometer van de Libanese grens, een geheime ondergrondse installatie zouden behe-ren. Volgens het Duitse weekblad, dat hiervoor bronnen bij het Internationaal Atoomagent-schap aanhaalt, zou Bachar al Assad in het bezit zijn van 50 ton uranium, dat - indien verrijkt - de mogelijkheid zou bieden om drie tot vijf kernbommen te maken. Aan dit project zouden naar verluid Noord-Koreaanse nucleaire ingenieurs meewerken. Vraag is: gaat het hier om een simpel hersenspinsel of om onrustzaaiende propaganda? Wat evenwel zeker is, is het feit dat het vooruitzicht op een Syrische kernmacht alle bestaande strategische bondgenootschappen opnieuw ter discussie stelt en scenario’s oproept, die tot op heden nog compleet ondenkbaar waren.

vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter