Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Europese-Bisschoppenconferentie-vergadert-in-het-Heilig-Land
        De Europese Bisschoppenconferentie vergadert in het Heilig Land

De Europese Bisschoppenconferentie vergadert in het Heilig Land

HEILIG LAND – Op vrijdag 11 september startte in het Heilig Land de jaarlijkse plenaire vergadering van de Raad van de Europese Bisschoppenconferentie (REB). Deze ontmoeting loopt tot 16 september en bevat tal van plechtige vieringen in verschillende heilige plaatsen in Galilea, zoals Kafarnaum, Magdala, Nazareth, Mi’ilya, Jeruzalem en Bethlehem. Twee centrale thema’s zullen het overleg beheersen: de figuur van Jezus en het delen van de vreugden en de uitdagingen van de Kerk in Europa.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 14 september 2015
  • réagir
  • 0 stem

Europa op bezoek in het Heilig Land Plenaire vergadering van de Europese Bisschoppenconferentie Isarël-Palestina: 11-16 september 2015.

Op uitnodiging van Mgr Fouad Twal, Latijns Patriarch van Jeruzalem, heeft van 11 tot 16 september in het Heilig Land de jaarlijkse plenaire zitting van de Raad van de Europese Bisschoppenconferentie (REB) plaats. Aan deze vergadering nemen traditiegetrouw alle voorzitters van de Europese Bisschoppenconferenties deel. Zij vertegenwoordigen 45 landen van het Europees continent.

Voor het eerst in de geschiedenis van de REB heeft deze ontmoeting in het Heilig Land plaats, het land waar het christendom is ontstaan en zich heeft ontplooid. Het uitzonderlijke karakter van deze gebeurtenis wordt bovendien nog geaccentueerd door het feit dat er in de recente geschiedenis van het christendom nooit eerder een zo groot aantal vertegenwoordigers van dit niveau van het Europese episcopaat elkaar tegelijk in vergadering hebben ontmoet. Door het Heilig Land als ontmoetingsplaats te kiezen, maakten de voorzitters van de Bisschoppenconferenties meteen ook duidelijk te willen op pelgrimstocht gaan naar de roots van Europa, naar de wortels van de Europese cultuur.

Mgr. Duarte da Cunha, Secretaris-Generaal van de REB, bevestigde:“De ontmoeting is inderdaad een pelgrimstocht naar de bakermat van het christelijk geloof. Vertrekkend vanuit dit land werden de volgelingen van Christus gedreven om heel de wereld te doorkruisen teneinde het nieuws over Jezus te verkondigen.

Bovendien raakte eveneens vanuit dit land het Evangelie over Europa verspreid. Wanneer Europa dus het Heilig Land bezoekt, bezoekt het de oorsprong van zijn eigen Joods-christelijke wortels.

Doorheen de tijden vormt deze regio een kruispunt van beschavingen die tevens gekenmerkt wordt door een grote culturele diversiteit. Deze regio heeft ook vaak met zware sociale spanningen af te rekenen, die het Heilig Land en Europa nauw met elkaar verbinden.”

De plenaire vergadering heeft twee centrale thema’s: de figuur van Jezus en het delen van de uitdagingen van de Kerk in Europa. Centraal in hun overleg beschouwen zij de Persoon van Jezus, waarachtig God en waarachtig mens. “Zich richten naar de historische Jezus, die hier in dit land heeft geleefd, is zeer belangrijk om onze huidige relatie met de levende Jezus te versterken. Zich over de historische werkelijkheid buigen die aan de basis ligt van het christelijk geloof, en de persoon van Jezus leren kennen, die midden zijn volk heeft geleefd, is essentieel om te begrijpen wat Hij heeft gezegd en wat Hij heeft gedaan. De mens geworden God werd lid van een volk, van het Israëlische volk. Zodoende raakten alle christene volkeren ter wereld als het ware genetisch met het Israëlische volk verbonden,” verduidelijkte Mgr. da Cunha.
Voldoende tijd zal er tevens besteed worden aan het beluisteren “van de vreugden en de uitdagingen” die heden de Europese Kerk raken.

De voorzitters brengen op hun beurt verslag uit over de situatie in hun eigen land. Dit is de gelegenheid bij uitstek om enkele gemeenschappelijke uitdagingen te overleggen. Bovenop de verschillende plechtige vieringen in de heilige plaatsen van Galilea, zoals in Kafarnaum, Magdala en de processie in de stad Mi’Ilya ter gelegenheid van het feest van de Kruisverering, is er op zaterdag 12 september een speciale avondlijke gebedsviering voor het gezin in de Basiliek van Maria-Boodschap in Nazareth. Deze wordt voorgegaan door Kardinaal Marc Ouellet, Prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen (destijds de Congregatie voor het Consitorie) en wordt voorafgegaan door een ontmoeting van de Europese bisschoppen met de katholieke families van de stad.

Tijdens de vergadering, die een duidelijk pelgrimskarakter heeft, mag een bezoek van de Europese bisschoppen aan Bethlehem zeker niet ontbreken. Dit is immers voor de christenen dé plaats waar God zich heeft geopenbaard en in de geschiedenis van de mensheid is ingetreden. In Bethlehem zullen de deelnemers in groep verschillende liefdadigheidsinstellingen bezoeken. Het is precies via deze instellingen dat de Kerk de meest hulpbehoevenden wil nabij zijn. Het merendeel van deze instellingen werd door de talrijke religieuze congregaties die in het Heilig Land werkzaam zijn, in het leven geroepen. Ze worden nog steeds door hen bestuurd.
In Bethlehem brengen de voorzitters hulde aan het nederige en verborgen werk van de talrijke geestelijken. De bisschoppen zullen in het bijzonder de gelegenheid krijgen de getuigenissen van de Karmelietessen en van de Zusters van de Rozenkrans te beluisteren over het leven van de twee nieuwe Palestijnse heiligen (Zuster Marie Alphonsine en Zuster Maryam van de Gekruisigde Jezus) die op 17 mei werden heilig verklaard.

De voorzitters zullen verder in Bethlehem nog de Custode van het Heilig Land ontmoeten, alsook de leden van de Vergadering van de Katholieke Bisschoppen in het Heilig Land en de vertegenwoordigers van de andere christene religies. De Vergadering van de Europese Bisschoppenconferentie eindigt op 16 september met een viering aan het altaar bij het lege graf van Jezus in de kerk van het Heilig Graf.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter