Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Egyptische-christenen-stuwen-Al-Sissi-naar-de-wederopbouw-van-Gaza
      De Egyptische christenen stuwen Al-Sissi naar de wederopbouw van (...)

De Egyptische christenen stuwen Al-Sissi naar de wederopbouw van Gaza

President Abdel Fattah Al-Sissi kondigt de toekenning aan van 500 miljoen dollars als hulp voor de wederopbouw van de Gazastrook. Deze viel ten prooi aan een uitbarsting van geweld tussen het Israëlische leger en Hamas. De Egyptische patriarchen en bisschoppen hebben hun volle steun toegezegd aan dit initiatief.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 mei 2021
  • réagir
  • 0 stem

Het Egyptische presidentschap deed deze aankondiging via haar Facebookpagina. Egypte zal een bedrag van 500 miljoen dollar uittrekken ten voordele van de wederopbouw van het naburig Palestijns gebied. Dit bedrag zal ook de bijdragen bevatten vanwege de bedrijven die in de wederopbouw zijn gespecialiseerd. Dit initiatief kreeg meteen ook de steun vanwege de Orthodoxe Egyptische Kopten die deze hulp aan “hun zwaar beproefde Palestijnse broeders en zusters” zeer genegen zijn. Tawadros II, de Patriarch van deze Oosterse Kerk, betitelt deze solidariteit zelfs als een “bevestiging van de historische rol van Egypte ten aanzien van haar Arabische broeders”. Deze Kerk is numeriek de belangrijkste kerkgemeenschap van het Midden-Oosten.

In een verklaring die in naam van de Raad van Katholieke Patriarchen en Bisschoppen van Egypte werd gepubliceerd, hebben de Kerkleiders eraan gehouden om hun waardering ten aanzien van de beslissing van President Al-Sissi uit te spreken. Deze Raad wordt voorgezeten door de Katholieke Koptische Patriarch Ibrahim Isaac Sidrak en bevat alle leiders van de katholieke gemeenschappen op Egyptische bodem. Zij stellen dat zij ten zeerste het bloedvergieten betreuren dat zich in de voorbije weken “in de Palestijnse tweelingstaat” heeft afgespeeld. Zij vertrouwen op God dat Hij de dialoog en de onderhandelingen weer op gang laat komen zodat de wapens het zwijgen wordt opgelegd.

Een vitale humanitaire steun voor de bevolking van de Gazastrook

Egypte maakt zich op om door de tussenkomst van haar sociaal fonds “Tahya Misr” een humanitair konvooi met meer dan honderd containers naar de Gazastrook te sturen. Deze containers dragen het opschrift “Wij zijn partners van de mensheid”. In alle Egyptische banken werd er een rekening geopend om fondsen te verzamelen voor de wederopbouw van Gaza en voor het opsturen van medicatie voor de getroffen bevolking. De autoriteiten in Caïro waren eveneens werkzaam op diplomatiek vlak om een stakend vuren tussen beide partijen te bewerkstelligen. “Er is geen enkel middel om in de Palestijnse gebieden aan deze vicieuze cirkel en aan deze onstabiele situatie een einde te maken tenzij door middel van een radicale, rechtvaardige en globale oplossing voor de Palestijnse kwestie die tot de oprichting van een Palestijnse Staat zal leiden,” zo stelde de woordvoerder van het Egyptische presidentschap.

Na een ontmoeting tussen President Emmanuel Macron, President Al-Sissi – op bezoek in Parijs – en Koning Abdallah II, hebben Frankrijk, Egypte en het Koninkrijk Jordanië op dinsdag 18 mei bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie neergelegd waarin zij een oproep deden tot een stakend vuren in het conflict tussen Israël en Gaza. De tekst boste evenwel toen nog op een veto vanwege de Verenigde Staten.

Bron : Vatican News

Foto: © Volkskrant

Vertaling : Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter