Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Cremisan-Vallei-Brief-van-de
        De Cremisan Vallei: Brief van de Amerikaanse bisschoppen aan de leden van (...)

De Cremisan Vallei: Brief van de Amerikaanse bisschoppen aan de leden van het Congres

WASHINGTON - "Het Amerikaans Congres moet druk uitoefenen op de Israëlische Regering om een einde te maken aan de onnodige inbeslagname van Palestijnse gebieden in Cisjordanië. Deze maatregel zal tevens dienstig zijn voor de Palestijnse christenen in de Cremisan Vallei en kan een nieuw perspectief bieden voor een rechtvaardige oplossing van het conflict". Dit is hetgeen de Internationale Vergadering voor Veiligheid en Vrede van de Amerikaanse bisschoppen (USCCB) in februari 2015 heeft verklaard.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 12 maart 2015
  • réagir
  • 0 stem

Op 11 februari laatstleden heeft Mgr. Oscar Cantu van Las Cruses (Nieuw-Mexico) in een brief aan de voorzitters en aan de verschillende leden van het Comité voor Buitenlandse Betrekkingen van de Amerikaanse Senaat, alsook aan het Comité voor Buitenlandse Zaken met aandrang gevraagd om bij de Israëlische Regering tussen te komen om het tracé van de scheidingsmuur zoals dit in de Cremisan Vallei in Cisjordanië is voorzien, te wijzigen.

In zijn brief schrijft hij dat het tracé de rechten en de noden van de lokale gemeenschap negeert en rampzalige gevolgen zal hebben.
"De verschillende voorstellen voor het tracé van de scheidingsmuur leggen stuk voor stuk beslag op de landbouwgronden van meer dan 50 christene Palestijnse families. Dit vormt een regelrechte bedreiging van de bestaansmiddelen van de christen gemeenschap in Bethlehem hetgeen hun verlangen om het Heilig Land te verlaten verder aanmoedigt," aldus Mgr. Cantu die naar aanleiding van een reis in het Heilig Land de lokale gemeenschap en de kerkelijke leiders heeft ontmoet en zodoende kennis kon nemen van de situatie en alles met eigen ogen kon aanschouwen." De scheidingsmuur zou rampzalige gevolgen hebben voor het werk van de lokale katholieke Kerk. Zo zou de kloostergemeenschap van de Salesianen fysisch van hun convent worden gescheiden hetgeen hun activiteiten compleet onmogelijk zal maken en tevens tot gevolg zal hebben dat zij hun belangrijkste bronnen van inkomsten zullen verliezen. Zij zouden evenmin nog in contact kunnen treden met de lokale bevolking.

In één van de tracévoorstellen zou de school van de Salesianen, die 450 leerlingen opvangt, langs drie zijden door militaire barrières omringd zijn," schrijft Mgr. Cantu.

Mgr. Cantu geeft bovendien nog aan dat het geval van de Cremisan Vallei slechts één van de vele voorbeelden is die het Palestijns-Israëlisch vredesproces verlammen en die de levensomstandigheden van de bevolking in die regio bedreigen. Hij herhaalde de steun van de Amerikaanse bisschoppen aan een veilige en erkende Israëlische Staat, die in vrede zou leven in de nabijheid van een leefbare en onafhankelijke Palestijnse staat.

vertaling l.d.s.

lees de volledige brief (Engels origineel)
Bron: Amerikaanse Katholieke Bisschoppenconferentie (USCCB)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter