Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Coordinatie-Heilig-Land-doet-een-oproep-tot-een-rechtvaardige-vrede-tussen
        De Coördinatie Heilig Land doet een oproep tot een rechtvaardige vrede (...)

De Coördinatie Heilig Land doet een oproep tot een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen

De Coördinatie Heilig Land heeft haar jaarlijkse vergadering afgerond. Deze ging van 16 tot 21 januari on-line door. De bisschoppen die lid zijn van deze vergadering, onderlijnden het belang van directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Zij vragen aan de regeringen om de dialoog tussen beide partijen in stand te houden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

De vergadering werd on-line georganiseerd en dit was een primeur voor de elf Europese, Canadese en Zuid-Afrikaanse bisschoppen. Sedert twintig jaar begeeft deze groep bisschoppen zich jaarlijks naar het Heilig Land om zo de betrokkenheid van de universele Kerk te tonen en tegelijk de sociale, politieke en kerkelijke realiteit in de gemeenschappen die daar leven van nabij beter te leren kennen.

In het slotcommuniqué kan men lezen: “De internationale gemeenschap moet Israël voor zijn morele, juridische en humanitaire plicht stellen om de vaccins tegen COVID-19 ook voor de Palestijnen in Cisjordanië en de Gazastrook beschikbaar te stellen. Tegelijk dient de Palestijnse Autoriteit tot samenwerking aangemoedigd te worden om rekening te houden met de boodschap van Paus Franciscus. Deze stelt dat men voor het weerwerk tegen de uitdagingen van de pandemie die geen grenzen kent, geen muren tussen mensen mag optrekken.”

Oproep tot het hernemen van directe onderhandelingen

De Coördinatie hernieuwde haar “krachtig engagement om de broeders en zusters in het land van Christus te ondersteunen en gaf uitdrukking aan haar sympathie voor hun zending, hun veerkracht en hun getuigenis die zij in deze nooit eerder gekende omstandigheden kunnen opbrengen.”

Heden zijn in het Heilig Land de redenen tot optimisme nog minder talrijk dan ooit voorheen. Dat moesten de bisschoppen met heel veel pijn in het hart vaststellen. In het Heilig Land wordt de gezondheidscrisis door het jarenlange conflict nog sterk verergerd, terwijl “het wegblijven van de pelgrims de economische problemen nog doet toenemen, de werkloosheid laat groeien en veel gezinnen in de armoede laat verzeilen.” De Coördinatie betreurde tevens “het gebrek aan politieke vooruitgang die met de onverbiddelijke uitbreiding van de kolonies en de impact van de wet op de Natiestaat Israël elk perspectief op een vreedzame twee-staten-oplossing blijft uithollen." De wet op de Natiestaat Israël definieert Israël als een Joodse staat.

Vandaar dat zij een oproep lanceren aan de Israëlische en Palestijnse leiders “om zich opnieuw tot rechtstreekse onderhandelingen te engageren. Wij vragen aan onze regeringen en politieke leiders om hoogdringend hun actieve participatie aan de zoektocht naar een rechtvaardige vrede te hernemen. Wij vragen hen de dialoog tussen de verschillende partijen te onderhouden en zo het internationaal recht te respecteren en de pluraliteit in Jeruzalem te bevestigen. Deze is immers van kapitaal belang voor de Joden, de christenen en de moslims.”

Verantwoordelijkheid ten aanzien van de christenen in het Heilig Land

De Coördinatie dringt er heel sterk op aan om de “solidariteit met de bevolking in het Heilig Land te verstevigen”, met dien verstande dat deze solidariteit niet blijft hangen in “vage intentieverklaringen, maar gebeurt vanuit een grote vastberadenheid en volharding om zich voor het algemeen belang te engageren.” “Het is onze grondige verantwoordelijkheid om de christenen in het Heilig Land te ondersteunen.” De scholen, hospitalen en alle andere sociale projecten van de Kerk – met inbegrip van het werk van Caritas – zijn voorbeelden van de naastenliefde, rechtvaardigheid en vrede, ook al staan deze nu onder zeer grote druk. De christelijke instellingen zijn van vitaal belang om mensen van heel diverse afkomst toch te verenigen en het “algemeen belang van elkeen” te dienen.

De christen gemeenschap in het Heilig Land “hoe klein die ook mag zijn, is een belangrijke waarborg voor de sociale cohesie en een drager van hoop op een betere toekomst,” beklemtonen de bisschoppen. Zij spreken tevens de hoop uit om zo spoedig mogelijk weer op bedevaart naar het Heilig Land te kunnen komen. “Van hieruit willen wij onze gemeenschappen aanmoedigen om alle mogelijke hulp aan te bieden en om alle volkeren in de regio in hun gebeden te gedenken,” besluiten ze.

Bron: Vatican News

Foto & Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter