Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Consulta-Eerste-indrukken-van-de-Belgische-Landscommandeur
        De Consulta: Eerste indrukken van de Belgische Landscommandeur

De Consulta: Eerste indrukken van de Belgische Landscommandeur

Interview – Pas terug uit Rome vertrouwde Z.E. Jean-Pierre Fierens, Belgische Landscommandeur, aan onze webmaster exclusief zijn eerste indrukken over de Consulta toe. Deze mocht hij persoonlijk mee beleven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2018
  • réagir
  • 0 stem

Excellentie, U bent pas terug uit Rome waar u aan de Consulta hebt deelgenomen. Kan u ons dit initiatief van het Grootmeesterschap even toelichten?

Het houden van een Consulta is in de statuten van de Ridderorde voorzien. Zij brengt om de vijf jaar alle landscommandeurs van over heel de wereld samen om over een door de Kardinaal Grootmeester bepaald thema na te denken en te overleggen. In 2013 boog de Consulta zich over de aanpassing van de statuten van de Orde aan de veranderende tijdsgeest.

Het is toch wel belangrijk om even aan te geven dat het hier om een statutair adviesorgaan – vandaar de naam – gaat in dienst van de Grootmeester. Op die manier weet deze zich goed geïnformeerd om adequate beslissingen te nemen om deze vervolgens ter goedkeuring aan de Heilige Vader voor te leggen. Dit gebeurt via tussenkomst van de Staatssecretaris van de Paus.

Is de Consulta de énige vergadering van landscommandeurs?

Neen, jaarlijks komen de landscommandeurs per continent samen en overleggen zij ook over een vooraf afgesproken thema. Dat zijn heel belangrijke vergadermomenten omdat er op die manier hechte banden tussen de landscommandeurs onderling, alsook met de Grootmeester worden gesmeed. De vergaderingen maken het ook mogelijk om even poolshoogte te nemen van hetgeen er zich zoal in de verschillende landscommanderijen afspeelt.

Wat was deze keer het thema van de Consulta?

Het thema was “de plichten van de landscommandeurs binnen hun landscommanderij” . Zeer ruim gesproken was het dus de bedoeling om samen na te denken en te overleggen over een breed scala van onderwerpen betreffende de opdracht van de landscommandeurs. Het ging over hun samenwerking met de Grootmeester, de aanstelling van landscommandeurs, de zo noodzakelijke samenwerking met de Grootprior binnen de landscommanderij, de relaties met de leden – en heel in het bijzonder met hen die het niet meer zo nauw nemen met hun engagement, hun aanwezigheid en hun giften – alsook over de rol van de landscommandeur bij het organiseren van activiteiten en bij de rekrutering van nieuwe leden…

Hoe zijn jullie tewerk gegaan?

Nog vóór ons vertrek naar Rome ontvingen wij een “instrumentum laboris”, een lijvige syllabus die het ons moest mogelijk maken om onze werkzaamheden voor te bereiden.

In Rome namen wij aan plenaire zittingen deel, maar het grote werk verliep in de schoot van kleine werkgroepen die op taalkundige basis werden samengesteld. Zo zaten in mijn werkgroep bijvoorbeeld de landscommandeurs van Zwitserland, Italië, Duitsland… Wij werden evenwel bijzonder goed door tolken bijgestaan. Vrij snel kwamen wij tot het besef dat de particuliere situaties in de landscommanderijen zeer verscheiden waren. Zo bleken bijvoorbeeld de verschillen tussen de situatie in Australië en in Oostenrijk bijzonder groot te zijn.

Wat blijft u in het bijzonder bij voor wat uw aanpak in de Belgische landscommanderij betreft?

Ik stel bijvoorbeeld vast dat er in België toch heel wat goed verloopt (lacht). Toch moeten wij samen met de Raad eens nadenken over een betere vertegenwoordiging in de schoot van onze bisdommen. We moeten de zeer goede banden met de voorzitters van onze diocesane afdelingen nog verstevigen… Ik onthou evengoed dat de richtlijnen van het Grootmeesterschap aan elke particuliere lokale situatie moeten worden aangepast zonder evenwel de geest van de richtlijnen geweld aan te doen. Tenslotte werd ook herinnerd aan de onvermijdelijke voorbereiding van de overgang van leden van de ene landscommanderij naar de andere.

U hebt de eer en het genoegen gesmaakt om de Heilige Vader te ontmoeten. Wat is er u van de toespraak die de Paus voor de leden van de Consulta heeft gehouden, bij gebleven?

Onze ontmoeting met Paus Franciscus verliep bijzonder hartelijk. Hij moedigde ons aan om ons ondersteuningswerk aan de christen aanwezigheid in het Heilig Land via het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem verder te zetten. Hij herinnerde ons eraan hoe nadrukkelijk wij in het recent verleden daar wel aanwezig waren. Dit is bijzonder belangrijk in de lokale context die door de vluchtelingencrisis wordt gekenmerkt en die de Kerk ertoe heeft aangezet te investeren in humanitaire hulp aan de bevolking. De Paus bracht eer aan de vele initiatieven van de Ridderorde van het Heilig Graf in Jeruzalem op het vlak van onderwijs en zorgverlening die voor iedereen, onafgezien de religieuze overtuiging, open staan.

De Heilige Vader verheugde zich over de ontwikkeling van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem die de laatste jaren heel wat nieuwe leden in zijn rangen heeft mogen opnemen. Hij nodigde ons uit om deel te nemen aan een “spirituele kruistocht” en de uitbouw van de persoonlijke relatie van elke ridder en elke dame met de Heer Jezus, dit in gebed, meditatie over de Heilig Schrift en persoonlijke verdieping in de leer van de Kerk.

De Paus zegende tenslotte nog een icoon van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, die hij als de “Moeder en de Bijstand van de christenen” betitelde. Elke landscommandeur mocht een kopie van deze icoon in ontvangst nemen. Het is evident dat het exemplaar dat ik mee kreeg een prominente plaats zal krijgen in onze kapittelkerk aan de Zavel te Brussel.

Interview door de webmaster
vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter