Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Calvarie

De Calvarie

JERUZALEM – Op vrijdag 19 april herdacht de Kerk de veroordeling, de kruisiging en de graflegging van Jezus. In de Basiliek van het Heilig Graf verzamelden de gelovigen op de Calvarieberg, de plaats het dichtst bij de plek waar het Kruis heeft gestaan. Het was een orgelpunt in de driedaagse van het Paasfeest.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 april 2019
  • réagir
  • 0 stem

Van de Calvarieberg, plaats van herkomst van de hele wereld…

Om deze Goede Vrijdag te beleven, haastten de gelovigen van alle nationaliteiten zich naar de bovenkapel van het Heilig Graf. Dit is de plaats op de Calvarie waar zij het Lijdensverhaal wilden herdenken. Het Evangelie van Johannes werd in het Latijn gezongen en weerklonk plechtig in deze kleine kapel. Het was een bijzonder bewogen dienst, hier in Jeruzalem, de plaats waar heel de wereld werd gered.

… tot aan het Graf

De dag van Goede Vrijdag in de Heilige Stad kreeg om 12u zijn vervolg met de Kruisweg in het hart van de stad, in de voetsporen van Jezus. Midden de namiddag hielden de franciscanen vervolgens traditiegetrouw de metten. Om de dag te eindigen konden de christenen zich nog bij een gebedsdienst aansluiten die eigen is aan Jeruzalem, met name de graflegging van Christus. Hiermee wordt naar een middeleeuwse traditie teruggegrepen, waarbij een beeltenis van Christus in processie tot op Golgotha wordt meegedragen en daar in een doek wordt gewikkeld om vervolgens in het graf te worden gelegd. Dit gebeuren overstijgt elke vorm van eenvoudige folklore maar betreft een liturgisch moment waarin de Custode van het Heilig Land voorgaat en die het de aanwezige bedevaarders mogelijk maakt om elk moment van de lijdensweg van Christus intens te herbeleven en zich zo bewuster op de Verrijzenis voor te bereiden.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter