Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Berg-Tabor-plaats-waar-de-leerlingen-de-gedaanteverwisseling-van-Jezus
        De Berg Tabor, plaats waar de leerlingen de gedaanteverwisseling van Jezus (...)

De Berg Tabor, plaats waar de leerlingen de gedaanteverwisseling van Jezus beleefden

TABOR – Het evangelie van de tweede zondag van de vasten vertelt ons over de gedaanteverwisseling van Jezus. Deze episode had plaats op de Berg Tabor. Deze situeert zich in het noorden van Israël, op zowat 17km van Nazareth.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 13 maart 2017
  • réagir
  • 0 stem

In Psalm 89 verheerlijkt Koning David de Heer die noord en zuid geschapen heeft en hij bevestigt dat de Hermon en de Tabor Zijn Naam prijzen van vreugde. Wie hier komt, begrijpt deze woorden. De natuur zelf lijkt deze vreugde ten aanzien van de Schepper wel uit te drukken. Het is een heel speciale plaats…

Het evangelie preciseert niet meteen de naam van de berg waarop de gedaanteverwisseling van Jezus heeft plaats gevonden, maar een traditie vermeldt reeds sedert de IIIde eeuw de berg Tabor als locatie waar Jezus Petrus, Jacobus en Johannes toeliet om Hem in de felle stralen van zijn volle glorie te aanschouwen.

En de gedaanteverwisseling van Jezus wordt rechtstreeks aan de vastentijd gelieerd.

P. PEDRO LUIS PEREIRA RODRIGUES, ofm
Student aan het Studium Biblicum Franciscanum in Jeruzalem

“Het moment van de gedaanteverwisseling volgt heel kort na de eerste aankondiging van het Lijden van Jezus. Wij menen dus in de Berg Tabor een nieuwe Paaservaring te herkennen. Het is interessant om op te merken dat de Oosterse Kerken de gedaanteverwisseling “het zomerse Pasen” noemen. Om bij de Pasen van Jezus Christus te komen, moeten we eerst voorbij deze zomerse Pasen, dit is ons leven dat we dag na dag beleven”.

Fr. RICARDO BUSTOS, ofm
Lid van de Berg Tabor Gemeenschap

“De sterke band tussen deze plaats en de vasten bestaat in de aanwezigheid van Jezus. Hij nodigt ons hier uit om ons samen met Hem terug te trekken. Hij nodigt ons uit om te bidden. De vasten is een tijd van bezinning… Ook de Kerk bereidt zich op het Paasfeest voor. Dit is hier dus een plaats die aan het gebed wordt toegewijd, maar bovenal naar de aanwezigheid van Jezus verwijst.”

De berg Tabor zelf is 400m hoog en situeert zich zowat 600m boven zeeniveau. Zoals de leerlingen terecht zeggen, is het goed om hier te zijn… Maar het is noodzakelijk om opnieuw af te dalen en naar de werkelijkheid terug te keren.

P. PEDRO LUIS PEREIRA RODRIGUES, ofm
Student aan het Studium Biblicum Franciscanum in Jeruzalem

“Het is onmogelijk om deze ervaring permanent te beleven omdat ons leven uit meer dan dat bestaat. Wij worden geroepen om in de wereld een weerspiegeling te zijn van hetgeen we hier beleefden, een weerspiegeling van gebed. Maar ook een weerspiegeling van de gedaanteverwisseling in ons leven die niet eenvoudig te realiseren valt. Daarom worden wij dag na dag uitgenodigd – en dit niet enkel in de vasten – om deze gedaanteverwisseling, om deze ommekeer in ons leven, gestalte te geven.”

Fr. RICARDO BUSTOS, ofm
Lid van de Berg Tabor Gemeenschap

“Net zoals de apostelen, zoals Petrus, Johannes en Jacobus moeten wij van de berg naar ons dagelijkse leven terugkeren… En daar moeten wij aan de anderen tonen dat Jezus in ons hart woont, dat Jezus leeft. Maar Hij leeft in een nieuwe gedaante, in een nieuw leven.”

Bron: http://www.cmc-terrasanta.com/fr/video/12551.html

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter