Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Berg-Tabor-1233
      #De Berg Tabor

#De Berg Tabor

HEILIG LAND – Vroeg in de morgen verlieten wij ons logies in Bethlehem. Na het droge en kale maanlandschap van Samaria bereikten wij de adembenemende landstreek van Galilea waarin steden en groene valleien elkaar voortdurend afwisselen. Rijke en afwisselende landbouwculturen ontplooiden zich voor onze ogen. De graanschuur van Israël lag als het ware aan onze voeten. De Put van Jacob bevond zich slechts op een steenworp verwijderd, maar een bezoek eraan zou wel voor een volgende keer zijn.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 december 2017
  • réagir
  • 0 stem

Zo bereikten we de voet van de Berg Tabor. Tabor leek wel een hoog verheven altaar dat God voor zijn eigen eer had opgericht. De beklimming kon beginnen. Na tal van haarspeldbochten bereikten we de top van de 558m hoge berg. Het 360°-graden panorama over de omliggende valleien was schitterend en bood een onbelemmerd zicht op de vruchtbare vallei van de Jordaan.

Volgens de christelijke traditie (sedert de IVde eeuw) wordt de Berg Tabor gelinkt aan de Gedaanteverwisseling van Jezus van Nazareth ten aanschouwe van zijn drie apostelen Petrus, Jacobus en Johannes. In de XIXde eeuw namen de Franciscanen deze plaats in hun bezit en bouwden hier een klooster waar ze in 1919 de huidige basiliek nog aan toevoegden. De kerk is een Rooms katholieke basiliek in Syrische-romaanse stijl.

De sfeer in de kerk zette aan tot gebed en meditatie en mijn eerste indrukken werden doordrongen door een gevoel van warmte en rust. De adem van de vrede kreeg me als het ware in zijn greep.

Het vale licht dat zich doorheen de donkere albasten ramen een weg zocht, zorgde voor een zachte fluweelachtige sfeer. Het daglicht dat de kerk binnendrong, herinnerde ons aan het goddelijk licht dat Jezus op het moment van de gedaanteverwisseling omringde, zoals dit in het evangelie is beschreven (Mt 17, 2).

De crypte onder de apsis vertoont tal van architecturale elementen uit de Byzantijnse tijd en de periode van de Kruistochten. Daar had onze ochtendlijke viering plaats. Het boogvormig plafond fonkelt als het ware boven het vergulde altaar en de fresco’s vol levendige kleuren op een hemelsblauwe achtergrond. Het verwees de bedevaarder naar het hoogverheven hemelgewelf.

Maar er restte mij geen tijd om mijn geest te laten afdwalen. De rol van ceremoniarius die mij was toevertrouwd veronderstelde dat ik mij ten volle op de voorbereiding en de organisatie zou toeleggen. Ik mocht niet tekort schieten! Ampullen, kelk, hosties, het boek met de lezingen… alles was klaar, de dienst kon eindelijk beginnen. Wij begaven ons dan ook in processie naar de crypte.

Op de dag van de herdenking van de doden leerde Mgr. Delville ons dat wij, om de wereld en zijn moeilijkheden beter te begrijpen, wij deze moeten overstijgen en deze van bovenaf moeten beschouwen, van op de top van de berg, en dit ten koste van het lijden dat we moeten doorstaan om die hoogte te bereiken. Om dat te doen moeten we de wegen beklimmen die naar de top van de berg leiden en dit ten koste van ons lijden onderweg. Het is doorheen de beproevingen en de pijn dat het eeuwig leven tot stand komt. De beproevingen zijn een loutering, een vagevuur die het ons mogelijk maken om in het leven van God binnen te treden en het ten volle naar waarde te kunnen schatten. Bestaat er wel een betere en mooiere plaats dan de Basiliek van de Gedaanteverwisseling op de Berg Tabor om Jezus’ onderrichtingen ten volle gestalte te geven.

Eenmaal de viering ten einde was, wachtte ons de lunch bij de Franciscanen.

En dan… op weg naar Nazareth.

Emmanuel Brasseur

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter