Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Berg-Tabor
      De Berg Tabor

De Berg Tabor

Met zijn 588m hoogte ligt hij eenzaam in de vlakte van Esdrelon, op enkele kilometers van Nazareth in het hart van Galilea. Het is hier dat de gedaanteverandering (Transfiguratie) van Jezus plaats vond. Pater Bruno Varriano vergezelt ons in gebed op de berg om ons van de schoonheid van God te laten proeven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • 30 augustus 2018
  • réagir
  • 0 stem

De Berg Tabor, die heel de omgeving domineert, wordt vaak in de Schrift vermeld (Jr 46/18), (Ps 8/13).

Op de top bevindt zich een licht glooiende esplanade, een paradox waarvan menig bezoeker verbaasd opkijkt. Deze biedt die de monniken die zich op de top gevestigd hebben, de mogelijkheid het terrein voor een deel te cultiveren.

Als gevolg van het ontbreken van andere bergen in de omgeving, lijkt de Berg Tabor mensenheugenis hoger dan hij in werkelijkheid is. Zo spreekt de reiziger Van Agmon reeds in 1720 over Tabor als over de “hoogste berg van het land van Israël”.

Historisch

Doorheen de geschiedenis werd de Berg Tabor zelden bewoond. Toch heeft hij een groot strategisch en religieus belang. Geschiedkundige getuigenissen maken er eerder zelden gewag van, maar desondanks is zijn naam steeds verbonden met dramatische en beslissende gebeurtenissen, soms van militaire, soms van religieuze aard. Dit is zo het geval in de tijd van de Eerste en Tweede Tempel, in de Byzantijnse periode en tijdens de Kruistochten toen de Hospitaalridders er tussen 1255 en 1263 een fort hadden. De verbazingwekkende archeologische overblijfselen die op de top werden bloot gelegd, zijn eveneens van religieuze of strategische aard. Het betreft ondermeer overblijfselen van kerken, kloosters en fortificaties. Anderzijds heeft men er geen restanten van bewoning terug gevonden.

De Berg Tabor wordt in de drie voornaamste monotheïstische godsdiensten vermeld.

De Joodse Traditie

In de zegening die door Mozes over Zebulon en Issakar (Deuteronomium 33/19) uitspreekt, wordt reeds melding gemaakt van de Berg Tabor, die door de omwonende stammen als een heilige plaats werd beschouwd (Rechters 4). Het leek erop dat de berg reeds door de bewoners van Kanaän werd verafgood. In de tijd van de Tweede Tempel ontstak men vuren op de top van de berg om het begin van de maand en de feestdagen aan te kondigen. Volgens de Rabbijnse traditie bleef de Berg Tabor van de zondvloed gespaard.

De Christelijke Traditie

Volgens de Christelijke Traditie is de Berg Tabor de plaats waar de Transfiguratie van Christus heeft plaats gehad. Ondanks het feit dat de naam van de Berg Tabor bij de Transfiguratie in het Nieuwe Testament niet staat vermeld, wordt deze sedert de oudste tijden toch met deze gebeurtenis verbonden. Men vindt op de top de overblijfselen van talrijke kerken. De berg werd dan ook door een niet te verwaarlozen aantal monniken en kluizenaars betrokken.

Na de vernieling in de XIIIste eeuw van de christen heilige plaatsen op de berg werd deze verlaten, maar de gelovigen bleven doorheen de jaren de berg opklimmen. Midden de ruïnes bleven zij het wonder van de Transfiguratie ter gelegenheid van het feest op 6 augustus herdenken. In de XIXde eeuw namen de franciscanen deze plaatsen in hun bezit om er een klooster te bouwen. Daar werd in 1919 nog de huidige basiliek aan toegevoegd.

Vanaf de Byzantijnse periode tot in onze dagen is de Berg Tabor een belangrijke bedevaartplaats gebleven, dit ondanks de gevaren en de moeilijkheden waarmee de pelgrims doorheen de tijden werden geconfronteerd. Los van religieuze motieven bezoeken vele toeristen de plaats om er van het prachtig panorama te genieten.

De Basiliek van de Transfiguratie

De huidige basiliek werd tussen 1919 en 1924 door toedoen van de Franciscanen volgens de plannen van de Italiaanse architect Antonio Barluzzi opgetrokken. Deze liet zich hiervoor door de christelijke religieuze bouwkunst zoals men die in het noorden van Syrië aantreft, inspireren.

De basiliek bevat een hoofdbeuk en twee dwarsbeuken. Ze volgt de richting van de overblijfselen van de kerk die uit de periode van de kruistochten dateert en die door Tancrede, prins van Galilea, werd gebouwd. Het schrijnwerk werd in dennenhout uitgevoerd.
Het daglicht dat de kerk binnendringt, herinnert aan het goddelijk licht dat Christus op het moment van de Transfiguratie omringde, zoals dit in het evangelie (Matteus 16/2) wordt beschreven. Als gevolg van de klimatologische omstandigheden en de hoge vochtigheidsgraad op de top werd het dak met een laag tin bedekt.

De centrale mozaïek, een kunstwerk van Vilani, is een voorstelling van Jezus tussen Mozes en Elia. De architect heeft de bouw van de moderne basiliek tussen de overblijfselen van de vroegere bouwwerken ingepast. De twee torens die boven de toegang uitrijzen, zijn bijvoorbeeld op de restanten van twee middeleeuwse kapellen opgetrokken. Ze symboliseren Mozes en Elia. Op de linkse prijkt Mozes die de twee stenen tafels op de Berg Sinaï in de hand houdt. Rechts staat de Profeet Elia tijdens zijn confrontatie met de volgelingen van de god Baäl op de Berg Carmel.

Bij de ingang die heden met een ijzeren hekwerk is overdekt, bemerkt men trappen die in de rotsen werden uitgehouwen. Deze leidden in de tijd van de Kruistochten naar de crypte. Op de muren heeft men inscripties alsook het teken van het kruis ontdekt.

Andere overblijfselen

De ruïnes die men aan beide zijden van de weg die naar de basiliek leidt, aantreft, zijn overblijfselen van het klooster Sint-Salvator. Dat werd in de periode van de Kruistochten, met name in 1101, door Benedictijner monniken gebouwd. Heden is het evenwel moeilijk het geheel van de overblijfselen te dateren.

Het klooster dat zich op de Berg Tabor bevindt, werd in 1873 gebouwd. Het verleent onderdak aan de franciscaner monniken. Er bevindt zich tevens nog een gemeenschappelijke refter voor de pelgrims. Van aan terrassen aan de buitenkant van de basiliek kan men het prachtig panorama over de vallei van Jezreel, de vallei van de Jordaan, de bergen van Samaria en de Berg Carmel bewonderen.

Ten zuiden van de basiliek vond men nog enkele zeldzame overblijfselen van de grote opstand van de Joden tegen de Romeinen.

Aan de overkant van de Rooms katholieke basiliek rijst boven de Berg Tabor tevens nog een orthodoxe kerk op. Deze is eveneens op overblijfselen uit de periode van de kruistochten opgetrokken. Uit historische bronnen weet men dat de benedictijnen er tijdens de middeleeuwen met een Grieks-katholieke gemeenschap samenleefden. Ten noordwesten van de orthodoxe kerk bevindt zich een grot waarvan de overlevering wil dat deze met de ontmoeting van Abraham en koning Melchisedek zou gelieerd zijn.

Bronnen: wikipedia
Vertaling: l.d.s

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter