Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Berg-Nebo-inwijding-van-twee-bedevaartkapellen
      De Berg Nebo: inwijding van twee bedevaartkapellen

De Berg Nebo: inwijding van twee bedevaartkapellen

BERG NEBO – De Custode van het Heilig Land heeft op 10 maart 2019 op de Berg Nebo in het westen van Jordanië twee kapellen ingewijd. Hiermee wil men een antwoord bieden op het groeiend aantal pelgrims die het Heiligdom van de herdenkingskerk van Mozes bezoeken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 maart 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

De Berg Nebo is een uniek heiligdom van de Custode in Jordanië en is de tweede meest bezochte plaats in Jordanië. Het ligt aan de “poorten van het Beloofde Land” en is tevens het enige heiligdom uit het Oude Testament. In 2018 begaven zich maar liefst 444.000 bezoekers naar de plaats waar zich volgens de Joodse traditie de begraafplaats van Mozes bevindt. Mozes was immers door Jahweh de toegang tot het Beloofde Land ontzegd en kwam niet verder dan deze berg. Door de stelselmatige aangroei van het aantal pelgrims was het noodzakelijk om in bijkomende ruimten te voorzien waar zij hun vieringen en gebedsmomenten zouden kunnen houden. In dat perspectief wijdde Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land vorige zondag twee nieuwe kapellen in. Beide kapellen werden recent opgetrokken en bieden elk plaats aan zowat 65 personen. Dit meldde abouna.org, de Arabische site met informatie van en voor de christenen.

De eerste kapel is toegewijd aan de Profeet Elia. De Berg Nebo bevindt zich in Jordanië aan de oostelijke oever van de Jordaan en biedt in de verte een schitterend panoramisch uitzicht over het heuvelland van Jeruzalem. Dichterbij heeft men vanop de berg een mooi zicht op de Dode Zee, de vallei van de Jordaan en Jericho. Het is vanuit deze Bijbelse stad dat Elia naar de Jordaan werd gezonden. Hij sloeg het water met zijn mantel uiteen en wist zo de rivier over te steken zonder dat zijn voeten nat werden. Vervolgens werd hij door een stormwind ten hemel opgenomen (2 Kon 2, 1-25).

De tweede kapel herdenkt de Gedaanteverwisseling van de Heer (Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-9; Lc 9, 28-36). In dit evangelieverhaal zagen drie leerlingen (Petrus, Jacobus en Johannes) hoe Jezus van gedaante veranderde en in gesprek trad met Mozes en Elia. De gedaanteverwisseling van de Heer verwijst naar de openbaring van Jahweh in het Oude Testament. Een dichte wolk, een stem uit de hemel, de hoge berg... Mozes, de man van de Sinaï en het Eerste Verbond is daar. Elia, de man van de Horeb, de profeet met het brandend hart, is eveneens aanwezig. De aanwezigheid van beide figuren uit het Oude Testament wijst naar Jezus als de voltooiing van de Wet (Mozes) en de profeten (Elia).

De huidige site op de Berg Nebo die door de pelgrims wordt bezocht, noemt Siyagha, hetgeen vertaald uit het Aramees ”kloosterheuvel” betekent. Het is de plaats waar zich tussen de IVde en de IXde eeuw een monnikengemeenschap heeft ontwikkeld. De oudste overblijfselen van het heiligdom dateren uit het eind van de IVde eeuw.

In 1932 kocht de Custode het eigendomsrecht over van de bedoeïenen die tot dan de top van de berg bezet hielden. In de loop van de XXste eeuw legden de archeologen van de Custode dan ook de overblijfselen van het oude monasterium en van de basiliek bloot. De bouw van deze basiliek begon met een eerste kerk en deze werd in de Vde en de VIde eeuw uitgebreid. Ze bevatte enkele byzantijnse mozaïeken die ondertussen ook zijn bloot gelegd. Sindsdien hadden meerdere nieuwe opgravingen plaats onder leiding van de archeologen van de Studium Biblicum Franciscanum van Jeruzalem. Franciscanerbroeders werden in 2006 naar deze plaats gezonden om er het gebedsleven in het heiligdom nieuw leven in te blazen en er de pelgrims te ontvangen.

Sedert enkele jaren wordt het heiligdom van de Berg Nebo stelselmatig vernieuwd ten einde de veiligheid van de archeologische site te waarborgen en het tevens mogelijk te maken dat de prachtige mozaïeken die de monniken doorheen de eeuwen hebben gemaakt, bewonderd kunnen worden. Op 15 oktober 2016 werd er overigens reeds een nieuw gebouw ingehuldigd.

Christophe Lafontaine pour www.terrasanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter