Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Basiliek-van-de-Geboorte-bakermat-van-het-christendom
      De Basiliek van de Geboorte, bakermat van het christendom

De Basiliek van de Geboorte, bakermat van het christendom

BETHLEHEM – De Basiliek van de Geboorte is een van de meest bezochte heiligdommen in het Heilig Land. Ze symboliseert een schat aan geloof en geschiedenis. Daar bevindt zich de stal waarin Maria het Kindje Jezus ter wereld heeft bracht. Deze traditie gaat tot op de eerste christenen terug.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 16 januari 2017
  • réagir
  • 0 stem

De basiliek is een van de oudste kerken van het Heilig Land en wellicht zelfs van over de hele wereld. Ze is een ware schat voor de mensheid. Toen de Heilige Plaatsen aan een vloedgolf van vernieling en verwoesting ten prooi vielen, bleef deze kerk zowat als enige gespaard.

P. ARTEMIO VÍTORES GONZÁLEZ, ofm
Beschermer van het Franciscanerklooster Sint-Catharina “ad Nativitatem”
“In 614 overmeesterden de Perzen het Heilig Land en verwoestten er alle kerken, met uitzondering van deze kerk. De aanblik van de fresco’s die de drie wijzen voorstellen die in Perzische kledij zijn gehuldigd, weerhield hen om deze te vernietigen. In 1009 verwoestte Kalief Hakim op zijn beurt ook zowat alle kerken, maar bij zijn komst in Bethlehem stootte hij op een slang. Hij werd door angst bevangen en nam de vlucht.”

De eerste Basiliek van de Geboorte werd in de IVde eeuw op bevel van de Heilige Helena, moeder van Keizer Constantijn, opgetrokken. Deze kerk werd evenwel door een zware aardbeving vernietigd en zou twee eeuwen later door Justinianus opnieuw worden heropgebouwd.

In de periode van de Kruistochten, tussen de XIde en de XIIde eeuw, werden de muren met mozaïeken van goud en paarlemoer versierd. De toegangspoort werd verkleind om te verhinderen dat de Turken er met hun paarden zouden doorrijden. Deze “Poort van de Nederigheid” verwijst eveneens naar het vereiste respect ten aanzien van deze Heilige Plaats.

In de IIde eeuw, een hele tijd dus vóór de bouw van de eerste kerk, was deze plaats reeds een oord van aanbidding vanwege de christenen. Om die reden maakte Keizer Hadrianus van deze plaats een heilig bos ter ere van Adonis, om zo de heiligheid van deze plaats te ontwijden.

P. ARTEMIO VÍTORES GONZÁLEZ, ofm
Beschermer van het Franciscanerklooster Sint-Catharina “ad Nativitatem”

“De christen aanwezigheid bleef voortduren. Lang voor de Heilig Helena de kerk liet bouwen, bezochten christenen reeds volop deze plaats. De bouw van de tempel van de Heilig Helena was slechts de bevestiging van een fenomeen dat reeds bestond.”

De basiliek ondergaat momenteel nieuwe restauraties, met onder meer herstellingswerken aan het dak, aan de mozaïeken, de zuilen in de middenbeuk, aan de voorgevel en aan enkele beschadigde delen. De structuur die we vandaag zien, maakt indruk omwille van de kwaliteit van de gebruikte materialen. Het zijn dezelfde die sedert bijna 1.500 jaar de basiliek ondersteunen. Het hout van de architraven van het dak is van Libanese ceders en dateert uit de tijd van Justinianus.

GIAMMARCO PIACENTI
Restaurateur en voorzitter van “Piacenti S.P.A.”

“Dit is de vraag die we ons stellen: Hoe heeft deze kerk gedurende 1.500 jaar weten stand te houden, terwijl er aardschokken hebben plaats gehad die praktisch heel Palestina hebben verwoest? Wie zal het zeggen? Misschien is ze op een speciale manier ontworpen en opgetrokken? Inderdaad, uit technisch oogpunt bekeken, is de kerk een waar wonder.”

In juli 2016 ontdekten de restaurateurs de mozaïek van een engel, die gedurende eeuwen door een pleisterlaag aan het oog was onttrokken.

Onder het complex van de basiliek bevinden zich onder het schip van de kerk de grotten die de plaats van de geboorte van Christus omringen. Ze zijn toegewijd aan de Heilig Jozef, aan de Heilige Onschuldige kinderen en aan de Heilige Jeronimus, diegene die in 30 jaar de Bijbel heeft vertaald.

Een trap geeft toegang tot het koor van de basiliek. Het is daar dat zich op enkele passen de plaats van de geboorte van Jezus situeert. Het is daar dat de kribbe werd neergezet.

GUSTAVO FRANCO
Venezuela

“Voor mij is het belangrijk om hier het mysterie van de incarnatie van de Zoon Gods te vieren. Hier is Hij vlees geworden, hier is Hij geboren. Hij heeft zijn leven voor ons geofferd.”

De grot van de Geboorte en de kribbe bevatten de archeologische resten van de plaats waar Jezus de eerste momenten van zijn leven heeft doorgebracht. Het zijn de tastbare tekens die het onzichtbare versterken: het geloof in de Zoon van God.

IURI DEON
Brazilië

“Toen we klein waren vertelden wij thuis vaak het verhaal van de geboorte van Jezus en wij probeerden ons voor te stellen hoe dit alles had plaats gehad. Hier te zijn, dit alles kunnen aanraken en zien dat het inderdaad om iets reëel gaat, iets concreets, dat geeft een zeer grote vreugde.”

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter