Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Cremisan-verontwaardiging-bij-het-Latijns-Patriarchaat
        Cremisan: verontwaardiging bij het Latijns Patriarchaat

Cremisan: verontwaardiging bij het Latijns Patriarchaat


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 april 2016
  • réagir
  • 0 stem

COMMUNIQUÉ - De werken aan de bouw van de scheidingsmuur zijn sedert het begin van de maand april in een versneld tempo verder gezet. Na de laadmachines en de bulldozers zijn nu de kranen aan de beurt. Deze zetten acht meter hoge betonnen panelen in de grond van de vallei; een vallei die tot voor enige tijd om haar eeuwenoude olijfbomen was gekend.

Het Latijns Patriarchaat gaf uiting aan haar diepe ontgoocheling over de voortzetting van de werken en herhaalde haar veroordeling van deze operatie die door de Israëlische strijdmachten wordt geleid. De bouw van deze scheidingsmuur en de onrechtvaardige en onrechtmatige beslagname van gronden van christen families in Beit Jala vormen een regelrechte aanslag op het vredesproces.

Het Latijns Patriarchaat roept eens te meer de Israëlische autoriteiten op om deze werken stop te zetten en zo recht te doen aan de bewoners van de vallei. Het Internationaal Gerechtshof heeft op 9 juli 2004 gevonnist dat de bouw van de muur onwettig is en de ontmanteling ervan bevolen. De Algemene Vergadering van de UNO kwam bovendien tot hetzelfde besluit.

Vorig jaar, in april 2015, oordeelde het Israëlische Hoog Gerechtshof dat de muur onder geen beding vanuit veiligheidsoogpunt kan worden verantwoord, hetgeen toen heel wat hoop heeft laten ontstaan.

De onteigening van deze christen families legt immers beslag op hun erfdeel en draagt steeds meer bij tot het verbannen van de christenen in deze regio.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter