Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Cremisan-Inbeslagname-van-gronden-en-het-uitrukken-van-olijfbomen-gaat-verder
        Cremisan: Inbeslagname van gronden en het uitrukken van olijfbomen gaat (...)

Cremisan: Inbeslagname van gronden en het uitrukken van olijfbomen gaat verder

BEIT JALA – Het is nu reeds vijf maanden dat de gronden in de regio Beir Onah naast het klooster van Cremisan door de Israëlische staat werden in beslag genomen. In au-gustus hebben Israëlische bulldozers volkomen willekeurig 50 olijfbomen uitgerukt die meer dan 1500 jaar oud waren. Hiermee wilden zij de bouw van de scheidingsmuur voorbereiden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 10 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Wekelijks werden er geweldloze betogingen georganiseerd om deze beslissing aan te klagen. Als antwoord stuurde de overheid traangas om de menigte uiteen te drijven. Er hadden ook dagelijks gebedsstonden plaats. Daaraan namen zowel religieuze vertegenwoordigers, diplomatische delegaties als manifestanten uit de regio rond Bethlehem deel.

De laatste drie maanden werden zowel de betogingen als de gebedswaken opgeschortte als gevolg van het toenemend geweld en de verhoogde spanning in het Heilig Land, alsook om de veiligheid van de mensen te bewaken.

In oktober, de periode van de olijvenoogst, hebben Israëlische militairen de landbouwers en boeren uit de regio van Beir Onah belet te oogsten, omdat volgens hen het gebied tot de militaire zone behoort. Sindsdien hebben Israëlische bulldozers zonder ophouden olijfbomen uitgerukt, en dit ondanks het feit dat zij vanwege het Israëlisch Opperste Gerechtshof niet eens groen licht hebben gekregen om hun bouwwerken verder te zetten.

Vader Aktham Hijazin, pastoor van de parochie Beit Jala, verklaart dat de eigenaars van de gronden van Beir Onah, alsook diegenen die in Beir Jala in vergelijkbare omstandigheden leven, zich in een wanhopige situatie bevinden.

Voor hem zijn acties als het ontwortelen van olijfbomen, in beslagname van gronden en het beletten van de grondeigenaars om hun velden te betreden volkomen onwettig en tonen deze het ware gelaat van Israël als onrechtmatige bezetter.

Voor hem is de enige aanpak om dit probleem op te lossen dat er druk op de Israëlische Over-heid wordt uitgeoefend, zodat zij de bouwwerken aan de scheidingsmuur zouden stopzetten.. “De enige echte bedoeling van deze scheidingsmuur is om steeds meer gronden aan te hechten en heeft niets met de Israëlische veiligheid te maken. De muur is in feite volop bezig zowel het verleden, het heden als de toekomst van de Palestijnen te vernietigen,” verzekert hij.

“Dit jaar beperkt mijn kerstboodschap zich dan ook tot een verzoek om liefde en barmhartig-heid: de Liefde van God en zijn Heil. Ik vraag de mensen dat allen van mekaar zouden houden omdat de liefde de weg is naar de vrede tussen Palestijnen en Israëli’s,” zo verklaart Vader Aktham in zijn kerstboodschap.

Saher Kawas voor www.lpj.org
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter