Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Covid-19-Oproep-tot-de-Ridderorde-van-het-Heilig-Graf-om-het-Heilig-Land-te-1929
        Covid-19: Oproep tot de Ridderorde van het Heilig Graf om het Heilig Land (...)

Covid-19: Oproep tot de Ridderorde van het Heilig Graf om het Heilig Land te helpen

BRUSSEL – Sedert de maand mei verzamelden de zowat 30.000 ridders en dames van de Ridderorde van het Heilig Land (OESSJ) bovenop hun gebruikelijke giften nog eens ruim drie miljoen Euro aan hulp voor het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem. Deze giften waren expliciet bedoeld om mee de crisis op te vangen die de pandemie van het coronavirus onder de christenen in het Heilig Land heeft teweeg gebracht. Zoals in vele landen is ook in het Heilig Land de toestand bijzonder kritiek, zeker nu de Israëlische Regering voor ten minste drie weken een nieuwe lock down heeft ingesteld.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 oktober 2020
  • réagir
  • 0 stem

Ten gevolge van de pandemie werden in het voorjaar door de toenmalige lock down alle reizen en bedevaarten naar het Heilig Land onmogelijk gemaakt. Dit bracht meteen de reeds fragile tewerkstelling van duizenden christen gezinnen in deze regio in gevaar. Daarom kondigde Kardinaal Fernando Filioli, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf, in de maand mei de oprichting aan van het steunfonds “Fonds de Soutien Humanitaire Covid-19”. Het Grootmeesterschap had immers beslist om op die wijze fondsen te verzamelen om mee te helpen deze economische catastrofe het hoofd te bieden. Op die manier werd er ongeveer twee miljoen Euro specifiek in dit fonds verzameld. Bovendien werd er nog eens voor humanitaire hulp één miljoen Euro extra vrijgemaakt, dit bovenop het budget dat begin dit jaar hiervoor was voorzien.

Leonardo Visconi di Modrone, Gouverneur-Generaal van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, verklaarde: “Tijdens de periode van afzondering hebben wij de verantwoordelijken van de landscommanderijen gecontacteerd met de vraag om alles in het werk te stellen om – samen met de zorg voor de dringende noodwendigheden inzake gezondheidszorg in hun eigen land – ook hun betrokkenheid bij de noden van onze broeders en zusters in het Heilig Land niet uit te oog te verliezen. Deze worden immers wel heel zwaar getroffen. Wij zijn bijzonder erkentelijk voor het feit dat de specifieke hulp voor het Fonds Covid-19 niet uit de gewone giften van onze leden werd gerecupereerd. Deze zijn immers in de eerste plaats voorbestemd als bijdrage van de gewone dagelijkse noodwendigheden van het aartsbisdom Jeruzalem.”

Concrete hulp voor duizenden gezinnen

De bijdragen die naar het Heilig Land werden gestuurd, hebben het mogelijk gemaakt om op een heel snelle manier aan enkele zeer dringende noden een oplossing te bieden. Sami el-Yousef, Administratief-Directeur van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, verklaarde: “dank zij de bijdrage voor humanitaire hulp die wij vanwege de Ridderorde mochten ontvangen, was het ons mogelijk om meer dan 240 gezinnen in een dertigtal parochies in de mogelijkheid te stellen om in hun meest dringende behoeften te voorzien. Het betrof het uitreiken van levensmiddelenbonnen, de aankoop van hygiënische producten, van noodwendigheden voor kleine kinderen en van medicijnen en het vereffenen van onbetaalde facturen.”

Deze hulp werd verstrekt via de parochiepriesters en de parochieraden die, samen met de lokale autoriteiten, voor een eerlijke verdeling van de middelen instonden. Verder wist Sami el-Yousef nog mee te delen dat er ook nog eens 1.238 gezinnen in Jordanië en 1.180 gezinnen in Palestina een bijdrage mochten ontvangen om een deel van de schoolkosten van hun kinderen mee te betalen.

Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat, sprak bijzondere woorden van dank voor de doeltreffende hulp die het Patriarchaat vanwege de Ridderorde mocht ontvangen. “Dank zij de ondersteuning vanwege de Grootmeester en het Grootmeesterschap werd onze oproep aan de Ridders en de Dames op een bijzonder gulle manier beantwoord. De gift ging onze stoutste verwachtingen te boven en bood ons de noodzakelijke kracht om deze dringende nood in alle discretie op te vangen,” vertelde hij.

In de voorbije tien jaar verleende de Ridderorde van het Heilig Graf voor ruim 120 miljoen Euro aan bijdragen voor het Heilig Land. Daarvan werd alleen al in 2019 voor 14 miljoen aan het Heilig Land doorgestort, hetgeen erop wijst dat de betreffende giften nog steeds in stijgende lijn gaan.

Vatican News

Bron:
CathoBel
Actualité
Eglise Monde
Covid-19

Origineel Artikel: Covid-19: l’Ordre du Saint-Sépulcre mobilisé pour aider la Terre Sainte

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter