Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Coronavirus-het-Latijns-Patriarchaat-neemt-voorzorgsmaatregelen
        Coronavirus: het Latijns Patriarchaat neemt voorzorgsmaatregelen

Coronavirus: het Latijns Patriarchaat neemt voorzorgsmaatregelen

JERUZALEM – Hier volgt een communiqué van het Latijns Patriarchaat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 14 maart 2020
  • réagir
  • 2 stemmen

Aan de bisschoppen, aan alle priesters, religieuzen
en gelovigen van het Latijns bisdom van Jeruzalem

Waarde broeders en zusters in Christus,
Moge de Heer u vrede schenken!

De bedreiging door het coronavirus (COVID-19), in de mate dat het virus zich snel over de regio’s zou verspreiden, verplicht ons om in het kader van de nodige preventie enkele aanbevelingen te formuleren.

Duizenden pelgrims uit de verschillende delen van de wereld begeven zich naar het Heilig Land om hier de Heilige Plaatsen te bezoeken. Dit stelt hen in de mogelijkheid om ook met onze lokale parochies of gemeenschappen in contact te komen. Omwille van onze unieke situatie en in overleg met de bestuurlijke instanties zullen in het bisdom Jeruzalem tijdens de misvieringen de volgende maatregelen getroffen worden:
• De communie zal nog enkel in de hand kunnen worden ontvangen.
• Men vermijdt dat de gelovigen de communie uit de kelk ontvangen (met uitzondering van diegenen die glutenintolerant zijn).
• Wij verzoeken u tevens om de wijwatervaten te ledigen, in het bijzonder in de heilige plaatsen en in de heiligdommen.

In deze vastentijd vragen wij om de barmhartigheid van de Heer en bidden wij voor allen die door deze ziekte getroffen worden en voor de eeuwige rust voor diegenen die ten gevolge van de ziekte zouden overlijden.

In Christus,

+Pierbattista Pizzaballe
Apostolische Administrator

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter