Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Coronavirus-De-Franciscanen-brengen-de-Goede-Week-online
        Coronavirus: De Franciscanen brengen de Goede Week online

Coronavirus: De Franciscanen brengen de Goede Week online

JERUZALEM – “De Week van digitaal gebed”, met dit initiatief wil het internetplatform Hozana.org de gelovigen die het verlangen de kans bieden om de weg naar Pasen samen biddend met het Heilig Land af te leggen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 maart 2020
  • réagir
  • 0 stem

Een “Goede Week in de Heilige Plaatsen”. Dit is de naam van een initiatief van de Franciscanen uit het Heilig Land waarmee zij de gelovigen de kans willen geven om online samen te bidden. Men kan dit vinden op het sociaal netwerk Hozana.org. Het project begint op Palmzondag en loopt verder gedurende de Goede Week. Inschrijven is reeds mogelijk (zie onderaan).

We moeten de realiteit onder ogen zien. De coronacrisis maakt het onmogelijk om dit jaar pelgrims toe te laten om samen in de Heilige Plaatsen de weg naar Pasen te gaan. Ook al zullen de diensten in de heiligdommen plaatsvinden, dan zal dit hoe dan ook achter gesloten deuren gebeuren. Zo zal er bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal Franciscanen de toestemming krijgen om in de Basiliek van het Heilig Graf aan de Paaswake deel te nemen. Toch is het is niet zó erg wanneer je dit jaar niet naar het Heilig Land kan komen. Het Heilig Land zal deze keer naar u toekomen.

De online-gebedsweek zal over zes dagen worden gespreid, vanaf Palmzondag tot en met Pasen. Diegenen die aan het gebed willen deelnemen (althans diegenen die zich hiervoor hebben ingeschreven) zullen elke dag in hun mailbox een meditatie over de evangelietekst toegestuurd krijgen. Deze is van de hand van Fr. Eliazar Artega Chavero, Franciscanerbroeder van de Custode van het Heilig Land en student aan het Studium Biblicum Franciscanum. De tekst zal omkaderd worden met een foto en een verklarende videofilm uit het Heilig Land, alsook van een artikel uit het blad Terre Sainte Magazine dat gratis zal kunnen gelezen worden.

Dit moet elkeen de mogelijkheid bieden om “door middel van de moderne technologie op bedevaart naar Jeruzalem te trekken,” zegt Emilie Rey, communicatieverantwoordelijke van het Commissariaat van het Heilig Land in Parijs.

“Tijd voor communicatie met het Heilig Land en zijn bewoners”

Fr. Roger Marchal ofm, Commissaris van het Heilig Land voor Frankrijk, België en Luxemburg, vertelde naar aanleiding van dit project: “Dit jaar zien zoveel bedevaarders uit de Franse bisdommen en uit heel de wereld ten gevolge van het coronavirus hun bedevaart naar het Heilig Land in het water vallen. Daar komt nog bij dat de Heilige Plaatsen gesloten zijn en er ook in Frankrijk en in België tijdens de Goede Week geen publieke erediensten zullen plaatsvinden. Welnu, onze eerste zending in het Commissariaat van het Heilig Land bestaat erin om het Heilig Land dichter bij de gelovigen te brengen, het beter te leren kennen en het een plaats te bezorgen in het hart van de gelovigen. Wanneer wij nu dit initiatief op poten hebben gezet, dan is het om elkeen eraan te herinneren dat de Goede Week precies een tijd is, waarin wij ons meer dan ooit met het Heilig Land en zijn bewoners moeten verbonden weten.”

Hij voegt hier tevens nog aan toe: “In deze laatste week van de vasten die ons naar Pasen voert, worden we uitgenodigd om aan een zeer uitzonderlijke bedevaart deel te nemen. Een bedevaart vol gebed, een bedevaart die ons tevens de kans biedt om ons over Gods Woord te bezinnen en dit in gemeenschap met ons allen te doen. Wij kunnen zo langs de plaatsen trekken waarvan in het Evangelie sprake is en wij kunnen ze zo beter ontdekken. Wij kunnen ons onderdompelen in de Paasvieringen in Jeruzalem, ja zelfs op precies dezelfde locatie waar de Verrijzenis heeft plaats gehad.”

Investeer in het digitaal continent

De laatste tijd heeft Paus Franciscus er steeds meer met klem op gewezen dat het voor de christenen enorm belangrijk is om het “digitaal continent” te evangeliseren. “Ook wij in het Commissariaat voor het Heilig Land hebben tot taak om het Heilig Land in het digitaal continent een plaats te geven. Zo grijpen we de kans om deze mogelijkheden (…), video en film, als journalistiek middel te gebruiken,” stelt Emilie Rey. Wij beschikken onder meer over het CMC (Christian Media Center, het Christen Media Centrum dat zich in het hart van Jeruzalem bevindt) en over de tijdschriften Terre Sainte, die welwillend meewerken met de commissariaten van het Heilig Land overal ter wereld.

“Wij hebben de gebedsketting Hozana naar heel wat netwerken in Frankrijk doorgestuurd, in het bijzonder naar de directies van bedevaarten en naar de directies van de communicatieorganen in de bisdommen. Wij krijgen met ons initiatief tevens de steun van de Bisschoppenconferentie in Frankrijk.”

Het platform Hozana.org presenteert heel het jaar door gebeden via het net en weet zo duizenden abonnees te bereiken.

Om u als abonnee in te schrijven: klik La Semaine Sainte sur les Lieux Saints

Bron: terresaint.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter