Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Collecte-op-Goede-Vrijdag-ten
      Collecte op Goede Vrijdag ten voordele van het Heilig Land: (...)

Collecte op Goede Vrijdag ten voordele van het Heilig Land: "Hoogdringend"

JERUZALEM - Naar jaarlijkse gewoonte wordt er in alle katholieke kerken op Goede Vrijdag een collecte gehouden ten voordele van de christenen in het Heilig Land. In deze tijd, die als bijzonder tragisch voor het Midden-Oosten kan worden bestempeld, nodigt de Kerk alle gelovigen uit om op een zeer vrijgevige wijze hun steun te betuigen aan de lokale gemeenschappen en aan het onderhoud van de Heilige Plaatsen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 4 augustus 2020
  • réagir
  • 0 stem

Mgr. Shomali, hulpbisschop van Jeruzalem en van Palestina, onderstreept de hoogdringendheid van de collecte van 2015.

De laatste tijd, en zeker sinds zijn reis naar het Heilig Land in mei 2014, heeft Paus Franciscus het aantal gestes en het aantal oproepen ten voordele van de christenen in deze regio verveelvoudigd. Hij wijst erop hoe hun lijden God rechtstreeks raakt.
Kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de Congregatie voor Oosterse Kerken heeft in een brief aan de bisschoppen over heel de wereld een dramatisch beeld opgehangen van de situatie in Irak en in Syrië waar permanent een bloedige strijd wordt gestreden. Het aantal Irakese en Syrische vluchtelingen loopt ondertussen reeds in de miljoenen. Met duizenden zijn ze naar het Heilig Land, vooral dan naar Jordanië, getrokken. Daar worden ze in tal van parochies en scholen van het Latijnse Patriarchaat opgevangen. Deze toeloop veroorzaakt voor het diocees en zijn instellingen die zich met de opvang op het terrein bezig houden, bijzondere noden met een heel dringend karakter. Dit is onder andere het geval voor Caritas.

De opbrengst van de collecte die in heel de wereld wordt gehouden, is bestemd voor de christenen in Jeruzalem, Palestina, Jordanië, Cyprus, Libanon, Egypte, Ethiopië en Eritrea, aan Turkije, Iran en Irak.

Door dit gebaar wenst de Kerk de christenen in het Heilig Land vooral ook op te roepen om aan de verleiding tot emigratie te weerstaan. Een genereus gebaar wil immers duidelijk maken hoe sterk de gelovigen van over de hele wereld met hun zaak begaan zijn. Deze collecte kan tegelijk ook bijdragen tot het bevorderen van een menswaardiger bestaan van de christenen in het Heilig Land. De opbrengst moet hun mogelijkheden om in hun land te blijven versterken. Dit kan ondermeer door het creëren van werkgelegenheid, door het verbeteren van de huisvesting en door daadwerkelijke hulp bij het onderwijs en in de scholenbouw.

Kardinaal Leonardo Sandri onderstreept in zijn brief dat de collecte voor het Heilig Land nu meer dan ooit de christenen van de hele wereld de kans biedt zich te uiten als pelgrims van het geloof en door hun bijdrage en hun gebed promotor te worden van de dialoog. "De kleine kudde christenen, verspreid over het Midden-Oosten," schrijft hij, "wordt opgeroepen om werktuigen van vrede, verzoening en ontwikkeling te zijn. Ze worden tevens opgeroepen de dialoog te promoten en zich als bruggenbouwers op te stellen. Dit alles in de geest van de Zaligheden." Kardinaal Sandri hoopt dan ook dat deze collecte in alle lokale Kerken warm zal onthaald worden ten einde een antwoord te bieden aan de vele spirituele en materiële noden van het kerkelijk leven in het Heilig Land.

In een regio die de voorbije maanden ten prooi viel aan een ongelofelijk escalatie van geweld en waar het voortbestaan van de christenen regelrecht wordt bedreigd, zijn de noden dan ook groter dan ooit te voren. "De hoogdringendheid is rechtstreeks het gevolg van het feit dat het Midden-Oosten momenteel een beproeving zonder voorgaande ondergaat," stelt Mgr. Shomali, patriarchaal vicaris van Jeruzalem. "Dit heeft tot direct gevolg dat vooral de noden van de Irakese en Syrische vluchtelingen uitermate groot zijn. En dan hebben we het nog niet over de vernielde kerken, scholen en woningen gehad. Het is een regelrechte kwestie van overleven geworden. Of om het met de woorden van Shakespeare te zeggen: to be or not to be, that’s the question."

Myriam Ambroselli (www.lpj.org)
vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter