Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Cisjordanie-Het-Latijns-Patriarchaat-veroordeelt-de-gewelddaden-van-Joodse
        Cisjordanië: Het Latijns Patriarchaat veroordeelt de gewelddaden van Joodse (...)

Cisjordanië: Het Latijns Patriarchaat veroordeelt de gewelddaden van Joodse kolonisten tegen hun goederen

TUBAS – Op vrijdag 21 februari kwamen duizenden Israëlische kolonisten samen en begaven zich zonder enige toestemming op het terrein dat eigendom is van het Latijns Patriarchaat te Taysir, in de omgeving van Tubas in het noorden van Cisjordanië. Dit betekende een manifeste aanslag op privaat terrein.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

De kolonisten organiseerden toen naar aanleiding van een manifestatie een mars van blok Al-Burj (blok nr. 4, complot Nr.4) naar blok Um el-Kaba (blok nr. 3, complot nr. 4) in de kern van de eigendommen van het Patriarchaat.

Zo moeten we hier vermelden dat de kolonisten enkele dagen eerder de koeien hadden weggenomen van het terrein van het Patriarchaat en dat zij daar aanzienlijke schade hadden teweeggebracht.

We moeten eveneens vermelden dat het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem bij de Israëlische autoriteiten reeds eerder zwaar protest heeft aangetekend bij soortgelijke gewelddaden vanwege de kolonisten tegen hun goederen in de buurt van Tayasir. Maar tot op heden blijven de gewelddaden voortduren zonder dat de autoriteiten hier quasi iets tegen ondernemen.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem is ten zeerste bezorgd, niet enkel omwille van de gewelddaden en het vandalisme vanwege de kolonisten, maar vooral omwille van het feit dat het bij de overheid compleet ontbreekt aan passende acties om aan deze vorm van misdadigheid een einde te maken.

Wij dringen er bij de Israëlische autoriteiten eens te meer op aan om erover te waken dat de wet door elkeen zou geëerbiedigd worden en dat hiervoor ook de nodige controle zou worden uitgeoefend. De Overheid dient tevens met klem te stellen dat elke onwetmatige toegang tot onze eigendommen verboden is.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter