Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Chrisma-viering-in-de-Basiliek-van-Alle-Naties-in-Gethsemane
        Chrisma-viering in de Basiliek van Alle Naties in Gethsemane

Chrisma-viering in de Basiliek van Alle Naties in Gethsemane

JERUZALEM – Op donderdag 18 juni had in de Basiliek van Alle Naties in Gethsemane de viering plaats van het Heilig Chrisma. Dit is de viering waarin alle priesters van het Heilig Land hun doopgeloften hernieuwen en hun gehoorzaamheid ten opzichte van Mgr. Pierbattista Pizzaballa opnieuw betuigen. Dit betekent meteen ook de hernieuwing van hun engagement in dienst van het volk.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 juli 2020
  • réagir
  • 0 stem

Normaal heeft de viering van het Heilig Chrisma in de Goede Week op Witte Donderdag plaats, maar omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus en de daarbij opgelegde beperkingen en sluitingen werd deze viering uitgesteld. Tijdens deze mis verzamelen zich alle priesters, diakens en vertegenwoordigers van heel het bisdom rondom hun bisschop die de Heilige Olie zegent. Dit is de Heilige Olie van Christus die voor de ziekenzalving wordt gebruikt alsook door de catechumenen bij het jaarlijks toedienen van de sacramenten in heel het bisdom.

In zijn homilie gaf Mgr Pizzaballa enige duiding bij de viering: “Ik denk dat het de eerste keer is in vele decennia dat de viering van het Heilig Chrisma buiten de Goede Week gebeurt, en dan nog buiten de Basiliek van het Heilig Graf. Desondanks betekent dit ook een uitgelezen kans want tijdens alle vieringen en bij alle gelegenheden tijdens dewelke de Kerk zich verenigt, is het toch telkens Christus die ons samenbrengt. Het is altijd Christus die ons liefheeft en ons door Zijn Bloed van onze zonden bevrijdt. Hij maakt ons tot een koninkrijk van priesters voor Zijn God en Vader. Aan Hem komt alle glorie en kracht toe in alle eeuwigheid. Amen” (Ap 1, 5-6).

Hij voegde daar nog aan toe: “Ik kan deze viering van het Heiig Chrisma vandaag niet zo maar als een uitgestelde viering als gevolg van de gekende omstandigheden beschouwen. Voor mij lijkt het meer op een uitnodiging tot verdieping. Meer nog, als een uitnodiging tot herpositionering. Vandaag vraagt de Heer, net als destijds in de synagoge van Nazareth, ons een nieuw standpunt in te nemen, om de Schriftrollen opnieuw open te slaan, om de waarheid over onze huidige tijd te lezen en ons leven te herpositioneren. Vandaag hebben wij allen de kans om ons eigen leven, het leven van onze gemeenschappen, het leven van onze Kerk met al haar verwachtingen, haar hoop en haar werken een nieuwe wending te geven.”

De Chrisma-viering werd afgesloten met een gebed voor Patriarch Michel Sabbah en voor Bisschop Kamal Bathish bij de gelegenheid van de 65ste verjaardag van hun priesterwijding, maar tevens ook voor Aziz Halaweh, P. Rifa’at Bader en voor Mgr. Tomasz Grysa bij hun zilveren jubileum. Er werd ook nog gebeden voor enkele andere priesters die hun gouden jubileum vierden, zoals P. Johnny Mansour, P. Elias Odeh, P. Pietro Fillet en P. Gianmaria Gianazza sbd.

Bron: www.lpj.org
Foto: Latijns Patriarchaat (voorbehouden rechten)

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter