Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Caesarea-Maritima
      #Caesarea Maritima

#Caesarea Maritima

HEILIG LAND – Caesarea Maritima ligt in het district Haïfa, aan de oevers van de Middellandse Zee, en mag dus geenszins verward worden met Caesarea Filippi dat in het gebied van de Golan is gelegen. Het leek wel alsof het bezoek aan deze archeologische site met tal van imposante overblijfselen, speciaal op de laatste dag van onze bedevaart was gepland, om de pijn om het afscheid van het Heilig Land in het historisch hart van uw dienaar te verzachten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 november 2017
  • réagir
  • 0 stem

Gedurende heel onze pelgrimstocht mochten wij nergens een zo’n prachtig geheel van archeologische vondsten aanschouwen. Als toetje werd dit alles dan nog door een blakerende zon hel verlicht. Meer dan eens kon ik vroeger reeds via de geschiedenis vaststellen dat naarmate een staat over een ijzersterke identiteit en een grote macht beschikt, steeds meer middelen voor archeologisch onderzoek worden ingezet. Het achterliggend politieke gedachtengoed is dan ook vaak de zoektocht naar de oude getuigenissen van vroegere bezetting van het grondgebied. Hier in Caesarea Maritima verwijzen de oudste sporen naar de Perzische tijd, ongeveer VIde voor Christus, maar het zijn vooral de overblijfselen uit latere tijden, met name uit de Griekse maar vooral uit de Romeinse en Byzantijnse periode alsook uit de tijd van de Kruistochten, die hier nu nog altijd het meest nadrukkelijk aanwezig zijn.

We besteedden niet zoveel tijd in het gedeelte dat uit de tijd van de Kruistochten stamt vermits daar volop instandhoudingswerken aan de gang zijn. Zo kwamen we meteen in het deel dat uit de antieke tijd dateert. Het overkwam me meer dan eens dat ik mezelf geweld moest aandoen om niet in mijn eentje achter te blijven, maar de boeiende uitleg van de meesterlijke gids Zuster Rebecca hield me bij de les. Haar klare en tegelijk verhelderende uitleg weerspiegelde de sporen van een doorleefde literatuur die de samenhang tussen al de ons omringende ruïnes perfect wist te beschrijven. Maar de site bleek uiteindelijk veel te groot en de ons toegemeten bezoektijd veel te kort. Ik moet dan ook bekennen dat enkele kleine “vluchtpogingen” het me toch mogelijk maakten om in ijltempo nog enkele zones te bezoeken die de groep niet aandeed. Wanneer mijn achterstand op de groep uiteindelijk te groot dreigde te worden, moest ik snel een inhaalbeweging inzetten, terwijl ik ondertussen toch poogde om de meest interessante zones te doorkruisen. Zo bijvoorbeeld de 250m-lange hippodroom aan de rand van de zee. Enigszins door het zand wat afgeremd, kon ik mijn inhaalbeweging ter hoogte van het Paleis van Herodes toch tot een goed einde brengen. Van op die plaats kregen wij een schitterend uitzicht zowel op de site als op de zee. Daar konden we ook de enige gekende kopie aanschouwen van het epigrafisch gedenkschrift van Pontius Pilatus. Terwijl de evangelies ons hem foutief als procureur van Judea hebben voorgesteld, betitelt het stenen opschrift hem als prefect van Juda. Het is inderdaad zo dat pas onder Keizer Claudius de gouverneurs van Juda van prefect tot de graad van procureur zijn opgeklommen. Deze fout in de evangelies moet zodoende aan het latere kopieerwerk worden toegewezen.

Ons bezoek aan Caesarea eindigde als het ware met de apotheose van het aanschouwen van het theater uit de tijd van Herodes I. Het was onze confrater Peter, meester in de zangkunst, die ons als het ware de rijkdom van de schitterende akoestiek van dit theater liet ervaren. Deze moet eigenlijk nauwelijks voor die van het theater van Epidaurus onderdoen. Peter nam plaats in het midden van de scène en beloonde onze aanwezigheid op de theaterbanken met een prachtige interpretatie van “Lascia ch’io Piangia” uit de opera “Rinaldo” van Haendel. Een zalig moment dat wij maar al te graag tot in de eeuwigheid hadden willen vasthouden, maar de schrik om ons vliegtuig te missen dreef ons echter verder. Toch dreigde ik bij het zien en horen van zoveel schoonheid nog ten prooi te vallen aan het syndroom van Stendhal en was ik niet in staat om deze sublieme plaats te verlaten zonder enige tranen van puur geluk weg te pinken.

Maar uiteindelijk dienden we koers te zetten richting luchthaven van Tel Aviv. De tijdspanne van de traject werd door onze schitterende organisator Thibault Denotte en onze zeer geachte predikant Mgr. Jean-Pierre Delville optimaal benut om even de balans van onze pelgrimstocht op te maken en onze gids, Zuster Rebecca met enige warme dankbetuigingen te huldigen. De kwalificaties “onwankelbaar”, “onovertroffen”, “onvermoeibaar” en “onevenaarbaar” werden haar door onze predikant volkomen terecht toegekend. En het was niet zonder enige pijn dat wij van haar afscheid namen en haar allen voor de schitterende toelichtingen die ze ons gedurende de voorbije tien dagen had gepresenteerd onze persoonlijke dank overmaakten. Reeds op het Patriarchaat had Mgr. Marcuzzo ons enigszins schalks gevraagd “Maar wie zijn jullie wel dat je van de diensten kan genieten van een gids met dergelijke kwaliteiten?” Hij heeft wel duizend maal gelijk gekregen, we konden ons echt niet beter omringd weten. Zuster Rebecca oversteeg alle kwaliteiten van een toeristische gids. Bovenal slaagde zij erin aan onze bedevaart een onverwachte en ongekende spirituele diepgang te geven, en dit in alle eenvoud, met alle sympathie en vanuit een bijzonder gevoel van vriendschap.

De herinnering die wij aan deze reis zullen overhouden, zal onvermijdelijk en ongetwijfeld de stempel dragen van haar zo doeltreffende betrokkenheid bij onze bedevaart. Onze oprechte dank, Zuster Rebecca, Mgr. Delville en waarde Thibault. En tevens bijzondere dank aan alle medebedevaarders voor de warme sfeer die zonder ophouden gedurende heel onze reis ons heeft omringd!

David Colling

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter