Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Broeder-Pizzaballa-laten-wij-het-Heilig-Land-niet-opgeven
        P. Pizzaballa: laten wij het Heilig Land niet opgeven

P. Pizzaballa: laten wij het Heilig Land niet opgeven

JERUZALEM – Omwille van de toegenomen angst voor de oorlogen in het Midden-Oosten en de terroristische aanslagen vanwege fundamentalistische groeperingen, neemt het aantal pelgrimstochten in het Heilig Land stelselmatig op dramatische wijze af. Men schat dat het aantal voor Italië alleen in een tijdsspanne van amper één jaar met 40% is afgenomen. Ondanks enkele tekenen van heropleving blijft de angst om naar dit gewijde land te gaan, zeer groot. De Custode van het Heilig Land spoort de pelgrims dan ook fel aan het Heilig Land vooral nu niet in de steek te laten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 augustus 2015
  • réagir
  • 0 stem

Omwille van de toegenomen angst voor de oorlogen in het Midden-Oosten en de terroristische aanslagen door fundamentalistische groeperingen in het Oosten, neemt het aantal pelgrimstochten in het Heilig Land stelselmatig op dramatische wijze af.

Men schat dat het aantal pelgrims voor Italië alleen in een tijdsspanne van amper één jaar met 40% is afgenomen. Ondanks enkele tekenen van heropleving blijft de angst om naar dit gewijde land te gaan, zeer groot.

Wanneer ik de stem van tal van christen gemeenschappen beluister, kan ik niets anders dan u te vragen: “Laat het Heilig Land niet in de steek.” Er kan immers geen enkele geldige reden aangehaald worden om je niet op pelgrimstocht naar het Heilig Land te begeven. De veiligheid in de heilige plaatsen en in de zones die door pelgrims bezocht worden, is verzekerd. En wij, christenen van het Heilig Land, hebben nu, méér dan ooit, nood aan de aanwezigheid en de steun van de pelgrims die van overal ter wereld naar hier komen.

Leven als christen in het Heilig Land betekent dat wij een universele en bijzondere roeping hebben. De Latijnse Kerk is hier samengesteld uit drie groepen: de gemeenschap van lokale Arabische christenen, de oude groep van Palestijnen die op deze plaatsen de aanwezigheid van de traditionele christenen belichamen; er is de “kehila” in de hebreeuwse taal: een nieuwe Kerk in volle beroering, die met zijn specifieke eigenheden de messiaanse joden en katholieken verzamelt, die hun liturgie in het hebreeuws vieren; vervolgens is er ook nog de internationale gemeenschap, die de talrijke buitenlandse werkers bevat, met in het bijzonder de Filippijnen, de Zuid-Amerikanen en de Indiërs die permanent in het Heilig Land verblijven, alsook nog tal van andere groepen die uit heel verschillende uithoeken van de wereld afkomstig zijn en die om uiteenlopende redenen en met heel verschillende opdrachten voor een korte hetzij langere periode in het Heilig Land verblijven. Naast de leden van de Latijnse Kerk leven en werken er ook nog heel wat andere belangrijke christene groeperingen, waaronder de Grieks-orthodoxe Kerk, de Armeense Kerk en de Egyptische Koptische Kerk als de belangrijkste mogen worden beschouwd. In de schoot van de katholieke wereld zelf vindt men nog tal van groepen met afwijkende rituelen dan deze van de Latijnse Kerk.

Jeruzalem en de christelijke plaatsen blijven tot op heden nog steeds een fundamenteel teken van het geloof en een getuigenis van het leven, de dood en verrijzenis van Jezus, die precies in deze omgeving hebben plaats gehad. Alle christenen, ook deze die veraf leven, komen naar het Heilig Land om in deze tekenen hun roots en de ware zin van hun zending te vinden. In het Heilig Land kan je het leven van Jezus lezen, het is de school van het Evangelie. Hier kan je leren kijken, luisteren, bezinnen en van de stilte genieten om zo zich door de diepere zin en het mysterie van Zijn passage te laten aangrijpen. Deze omgeving die Jezus tijdens zijn verblijf onder ons heeft omringd, weerspiegelt precies dezelfde plaatsen, gebruiken, kleuren en geuren die Jezus heeft beleefd toen hij zich aan de wereld heeft geopenbaard.

De christenen zijn in het Heilig Land altijd een minderheid geweest, een discrete maar tegelijk hartstochtelijke aanwezigheid die nooit is verdwenen. Zij zijn geroepen om een opperste getuigenis van geloof af te leggen en om een levendige aanwezigheid te zijn, om zich door de eigen geschiedenis en het gedachtegoed te laten vervullen.

Tevens zijn ze geroepen om onbevangen tegenover veranderingen en diversiteit te staan, meer zelfs om er open, vredevol, sereen, vrij en positief tegenover te staan en deze vanuit de eigen identiteit in alle duidelijkheid tegemoet te treden. Zij zijn geroepen om gewetensvol zorg te dragen van de heilige plaatsen, die de dragers zijn van de traditie en de herinnering van de hele christenheid.
Teneinde deze aanwezigheid te bestendigen (en indien mogelijk nog krachtiger te maken), nodig ik nog maar eens de bisdommen, parochies en organisaties uit om ons niet links te laten, maar om er integendeel werk van te maken naar hier te komen zodat hun bedevaart naar het Heilig Land een getuigenis van vrede en dialoog mag zijn. Ik ben er van overtuigd dat deze oproep door tal van Italiaanse (en andere) katholieken die het Heilig Land diep in hun hart dragen, gehoord zal worden. Zo zullen binnenkort de straten, die eens door Jezus werden doorkruist, hopelijk opnieuw met een toenemend aantal pelgrims worden gevuld. Dan kunnen zij hier weer op pad gaan om Hem te ontmoeten die op aarde kwam om ons te redden.

Pierbattista Pizzaballa OFM
Bron: Terrasanta.net
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter