Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Blijf-vastberaden-in-uw-geloof-en-in-uw-vaderland
        “Blijf vastberaden in uw geloof en in uw vaderland…”

“Blijf vastberaden in uw geloof en in uw vaderland…”

BAGDAD – Van 26 tot 30 november hielden de Katholieke Patriarchen van het Oosten hun 26ste bijeenkomst. Hun slotverklaring riep de gelovigen, en vooral dan de jongeren, op om niet te emigreren maar om daadwerkelijk in de regio aanwezig te blijven


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 21 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

“Blijf vastberaden in uw geloof en in uw vaderland…” Ten aanzien van de uitdagingen en het extremisme die op het overleven van de christen gemeenschappen in het Midden-Oosten wegen, lanceerde de Raad van de Katholieke Patriarchen van het Oosten (CPCO) deze oproep in een gepubliceerd communiqué. Zij deden dit naar aanleiding van hun ontmoeting die gedurende vijf dagen eind november in het Chaldeews Patriarchaat te Bagdad heeft plaats gehad. Deze 26ste bijeenkomst bracht de patriarchen (en/of hun vertegenwoordigers) samen. Dit zijn de leiders van de zeven katholieke Kerken van het Midden-Oosten, zijnde de Latijnse Kerk, de Melkieten, de Maronieten, de Syrische Kerk, de Armeniërs, de Kopten en de Chaldeeën. Onder de titel “De jongeren, teken van hoop voor de landen in het Midden-Oosten” wou de vergadering de echo zijn van de synode over de jeugd die eerder in Rome plaatsvond. Dit stelden de patriarchen in een brief die zij reeds vanaf de eerste dag van hun ontmoeting naar de Paus hebben gestuurd. “Wij overleggen samen over de rol van onze jongeren, over hun getuigenis en over hun missie in dit deel van de wereld dat door zware beproevingen wordt gekweld en dat dorst naar rechtvaardigheid en vrede.”

De strijd tegen de emigratie

Naar aanleiding van de gedachtewisselingen binnen de CPCO bevestigden de patriarchen dat de jongeren een “teken van hoop” zijn voor de toekomst van de christenen en zelfs voor het geheel van het Midden-Oosten en dit ondanks “de moeilijkheden” en “de uitdagingen” waarmee ze geconfronteerd worden. Het meest symbolisch is ongetwijfeld het probleem van de emigratie, gevolg van het extremisme, de vervolgingen en de verdrijvingen. “De emigratie bedreigt hun toekomst en de aanwezigheid van christenen in het geheel van het Midden-Oosten.” De patriarchen verklaarden in hun communiqué dat zij met de jongeren “hetzelfde leed” delen en dat zij samen met hen hopen op “een schitterende toekomst die zonder jongeren nooit een kans op realisatie zal krijgen”. Zij verzekeren de jeugd dat zij met hen zullen blijven samenwerken zodat zij kunnen blijvend weerstand bieden en hier in hun land kunnen blijven leven.

De patriarchen lanceerden een oproep tot de jongeren opdat ze zouden blijven meewerken aan de opbouw van hun land en zij verwijzen hierbij naar de 11de herderlijke brief die zij naar aanleiding van het Pinksterfeest op 20 mei 2018 hebben geschreven: “Werk aan de opbouw van uw land, zij aan zij met uw medeburgers. Deel in de pijn en de opofferingen van iedereen, tot ieders heil en voorspoed.” Zij deden tevens een oproep aan alle staatsleiders en regeringen van het Midden-Oosten dat zij de mensenrechten van alle burgers zouden respecteren zoals deze in het Charter van de Verenigde Naties zijn beschreven. Zij herinneren eraan dat dit charter aan alle leden de plicht oplegt de burgerlijke en religieuze vrijheden van alle burgers te verdedigen.

Aan deze vergadering nam ook Mgr. Alberto Ortega deel. Hij is de Apostolische Nuntius in Jordanië en Irak. Ook hij drong aan op “het belang van de aanwezigheid van de christenen in Irak en in het Nabije-Oosten, en dit niet enkel in het belang van de Kerk,” maar tevens “in het belang van de hele samenleving.” Te noteren valt ook dat “de christenen de bewerkstellers zijn van de vrede, van verzoening en van ontwikkeling en dat zij tal van goede werken verrichten.” Anderzijds nodigde hij ook de patriarchen uit om vol te houden “de christenen te bemoedigen om in hun land te blijven.” Hij beklemtoonde dat “de christenen de vertegenwoordigers van Christus zijn en een zegen zijn voor allen.” Dat zal voor hen een waardige reden zijn om niet te vertrekken.

Mgr. Ortega heeft de katholieke leiders in het Midden-Oosten ook uitgenodigd om “met de burgerlijke autoriteiten in dialoog te gaan ten einde de christenen de kans te geven in hun land te blijven.” Sommigen verdedigen “een strikte scheiding tussen Kerk en Staat” maar volgens de nuntius zou dat “een mooie verandering in onze gemeenschappen meebrengen”. De diplomaat van de Heilige Stoel heeft eveneens de leden van de CPCO levendig aangemoedigd om te volharden in de oecumenische en interreligieuze dialoog, in het bijzonder in de dialoog met de moslims.

Overzicht van de regionale situatie

De vergadering van de CPCO ging voor het eerst in het land van Tigris en Eufraat door en dus richtte de algemene aandacht zich natuurlijk wel overwegend op Irak en haar jonge christenen. Maar dat belette niet dat de slotverklaring zich tot het geheel van gelovigen in het Midden-Oosten richtte. De patriarchen zijn immers herders in het grote gebied van Egypte, Irak, Israël, Palestina, Jordanië, Libanon, Irak en Syrië. De patriarchen hebben dan ook niet nagelaten om zich tot al die landen te richten met “woorden van aanmoediging en met een oproep tot volharding.” Dat kreeg een passage in het overzicht van de politieke, economische en sociale problemen waar de verschillende naties zich voor geplaatst weten, zonder na te laten waardering op te brengen voor de stappen van vooruitgang die reeds gezet zijn.

In hun communiqué spreken de patriarchen ook hun “tevredenheid” uit over de stabiliteit in meerdere regio’s in Syrië, in de hoop dat dit weldra voor heel het land het geval zal zijn. Teneinde de “nationale eenheid” te bewaren hebben zij tevens aan de Syrische bevelhebbers en alle samenstellende eenheden van het land een oproep gelanceerd om “elkaar de hand te reiken om samen weer een welvarend en goed ontwikkeld Syrië op te bouwen in onderling respect voor iedereen.” In dezelfde zin nodigden zij de verantwoordelijken van het land uit om zonder uitstel te ijveren voor de “terugkeer van de verdreven bevolking”. Dit is vooral het geval voor zij die zich in Libanon gevestigd hebben. De leiders van de katholieke Kerken spraken de wens uit dat in dat land zo spoedig mogelijk een regering zou worden gevormd, nu reeds zes maanden na de wetgevende verkiezingen. Er werd een warm woord van dank uitgesproken ten aanzien van de staat en de Libanezen voor hun gastvrijheid voor al die vluchtelingen uit Syrië en Irak en dit ondanks de zware economische moeilijkheden waarmee Libanon zelf worstelt. Dezelfde lofbetuigingen vielen ook Jordanië te beurt waarvan de stabiliteit van het land ten zeerste werd op prijs gesteld.

Het is evident dat het Palestijns-Israëlisch probleem tijdens het overleg eveneens aan bod kwam. De CPCO zegde haar solidariteit toe aan het Palestijnse volk dat “nog steeds onder de bezetting gebukt gaat” in een situatie die als bevroren wordt beschouwd. Ten aanzien van de impasse waarin het vredesproces zich momenteel bevindt deed de CPCO een oproep aan de internationale gemeenschap om de Palestijnse Staat te steunen in het licht van de twee-staten-oplossing, en om vluchtelingen de kans te geven om naar hun land terug te keren. Anderzijds spraken de prelaten eensgezind de totale verwerping uit om Jeruzalem als hoofdstad van de Israëlische staat en om Israël als de nationale staat voor het Joodse volk te erkennen.

Egypte werd op zijn beurt aangemoedigd om de heropleving van het religieus discours en de modernisering van de schoolprogramma’s verder te zetten en de gelijkheid onder de burger te waarborgen.

Wat Irak betreft, onderstreepten de patriarchen “het positief klimaat” dat in dat land stilaan begint te zegevieren. De verkiezing van een nieuwe president van de republiek in september en de installatie van een nieuwe regering in de voorbije herfst zetten “de tekens van stabiliteit” nog meer kracht bij, menen zij. Dit alles loochent echter geenszins het feit dat er in de strijd tegen de extremistische ideologieën nog heel veel werk op stapel staat.

De volgende bijeenkomst van de CPCO beoogt de bespreking van de eenheid onder de christenen in het Oosten. Ze is gepland in de periode tussen 25 en 29 november 2018 en zal in Caïro (Egypte) doorgaan.

Bron: Terrasanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter