Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Binnenkort-zal-er-in-Israel-nog-slechts-een-Nazareth-bestaan
        Binnenkort zal er in Israël nog slechts één Nazareth bestaan

Binnenkort zal er in Israël nog slechts één Nazareth bestaan

NAZARETH – Na bijna 60 jaar verwarring heeft Nazareth Illit (in het noorden van Israël) op 21 juni voor een nieuwe naam gekozen. Op die manier wil het zich van zijn illustere Arabisch-Israëlische buur, Nazareth, onderscheiden. Binnen vier jaar is de wijziging een feit.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

“Parel van Galilea”, “Bloem van Galilea”, of nog “Tel Jezréel”? Neen, de nieuwe Hebreeuwse naam voor Nazareth Illit (dit betekent “Hoog Nazareth”) wordt “Zicht over Galilea”, letterlijk in het Hebreeuws Nof HaGalil.

Hoe pittoresk dit ook moge klinken, deze naamsverandering was een prioriteit voor de nieuwe burgemeester Ronen Plot die in november werd verkozen. Hij verklaarde immers dat het “tijd is om Nazareth Illit een eigen onafhankelijke identiteit te geven en zo meteen ook een eind te maken aan de voortdurend terugkerende verwarring tussen zijn stad en Nazareth.” Deze laatste wordt volgens de christelijke traditie als de stad beschouwd, waar de toekomstige geboorte van Jezus door de Aartsengel Gabriël aan zijn moeder Maria werd aangekondigd en waar zich het huis van zijn kindertijd bevond.

Zes maand geleden verkreeg het stadsbestuur van Nazareth Illit van de Israëlische regering de toestemming om haar naam te wijzigen. De burgemeester bracht een openbaar comité op de been dat door de directeur-generaal van de stadsdiensten werd voorgezeten en waarin 21 inwoners zetelden die representatief waren voor de stadsbevolking, zowel wat leeftijd als wat religie betrof. Alle inwoners van de stad konden aan dit comité hun suggesties voorleggen. In totaal ging het om een tweehonderdtal voorstellen. Uit de vijf voorstellen die finaal weerhouden werden, koos het comité de naam Nof HaGalil. Deze werd op dinsdag 18 juni in een referendum aan de stadsbevolking voorgelegd en bijna 80% van de inwoners stemde voor de wijziging. De resultaten werden op 21 juni meegedeeld. De woordvoerder van het stadsbestuur heeft meteen ook aangekondigd dat in november een overgangsperiode van drie à vier jaar van start zal gaan. Tijdens deze periode zal de nieuwe naam in combinatie met de huidige naam gebruikt worden, waarna de oude naam definitief zal verdwijnen. Er zal dus weldra nog slechts één Nazareth in Israël bestaan.

Er dient wel aangestipt te worden dat buiten de naam en hun geografische nabijheid (amper 3km liggen beide steden van mekaar verwijderd) Nazareth en het gewezen Nazareth Illit weinig gemeen hebben.

Nazareth, de grootste Arabische stad in Israël, telt 75.000 inwoners, voor het grootste deel moslims en christenen. De stad trekt jaarlijks honderdduizenden christen pelgrims aan. Volgens Orna Buhbut, woordvoerder van het stadsbestuur van Nof HaGalil, was Ali Salem, de burgemeester van Nazareth, ook een grote voorstander van de naamsverandering omdat “Nazareth in de hele wereld een begrip is met een eeuwenoude traditie.”

Nazareth Illit (voortaan Nof Hagalil) dat pas in 1974 het statuut van stad verkreeg, heeft eigenlijk niets met zijn buur te maken. Het werd in 1957 door de toenmalige Eerste Minister David Ben Gurion gesticht met het oog op de ontwikkeling van de Joodse bevolking in Galilea. Het kreeg toen de naam Kiryat Nazareth (stad Nazareth), een naam die in 1958 officieel in Nazareth Illit werd veranderd. Deze naam zou evenwel slechts als een tijdelijke oplossing dienen. “Maar de voorlopige naam kreeg een permanent karakter en bracht zo een complete verwarring met zich mee,” verklaart de woordvoerder Orna Buhbut. “In de loop van de voorbije 62 jaar heeft zowat elke burgemeester gepoogd de naam te wijzigen, maar telkens zonder succes.”

Vandaag telt de stad meer dan 50.000 inwoners waarvan de meerderheid van Russische afkomst is en een vierde Arabisch. De grote chocolaterie Strauss Elite is de trots van de stad. Het bedrijf zet meer dan 600 mensen aan het werk.

De stad overschaduwt letterlijk de Bijbelse stad Nazareth en de vallei van Jezréel langs waar het Churchill Forest afdaalt dat heel wat prachtige uitzichtpunten over de vallei biedt. De nieuwe stadsnaam verwijst reeds naar de bijzondere geografische ligging, alsook naar het panorama dat het biedt over het landschap in het hart van Galilea. Het is een identiteit die zich regelrecht op de natuur richt.

Nochtans, zij die tegen de naamsverandering gekant zijn, verwijten de burgemeester slechts even te willen meesurfen op de “groene golf” terwijl hij zich tegelijk aandient als een hevige voorstander van de aanleg van een vliegveld in de vallei.

Christophe Lafontaine voor www.terresainte.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter