Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezoek-van-de-Panamese-aartsbisschop-aan-de-productieplaatsen-van-rozenkransen
        Bezoek van de Panamese aartsbisschop aan de productieplaatsen van (...)

Bezoek van de Panamese aartsbisschop aan de productieplaatsen van rozenkransen voor de volgende Wereld Jongeren Dagen

BETHLEHEM – Op 31 augustus 2018 verbleven Mgr. José Domingo Ulloa Mendieta en M. Victor Chang, algemeen secretaris van de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Panama, gedurende drie dagen bij Caritas Jeruzalem. Zij brachten er een bezoek aan het rozenkrans-project dat door Caritas in het ambtsgebied van Bethlehem wordt gerealiseerd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 september 2018
  • réagir
  • 1 stem

“Wanneer ik eraan denk dat al deze rozenkransen uit olijfbomenhout van Bethlehem eerlang in miljoenen huiskamers, waar ook ter wereld zullen verspreid worden, dan ben ik de Heer dankbaar dat ik de kans heb gekregen om aan dit project te mogen meewerken,” vertelt Tahrir. Hij is een van de driehonderd mensen uit de regio rond Bethlehem die bezig zijn om maar liefst anderhalf miljoen rozenkransen uit olijfbomenhout te maken. Het is de bedoeling dat Paus Franciscus deze zal uitdelen aan de deelnemers van de Wereldjongerendagen in Panama.

“Ik denk dat dit project gezegend is en dat het zeker zal lukken,” zegt Mgr. Ulla. Enkele vrouwen die in dit project aan de slag zijn, verklaren dat het geld dat ze hiermee verdienen hen mogelijk maakt om naar de universiteit te gaan. Anderen vinden het dan weer een voordeel dat zij zeer flexibele werktijden hebben. Zo weten zij zich via hun werk enerzijds in het maatschappelijk gebeuren opgenomen en kunnen zij tegelijk instaan voor de zorg voor hun kinderen of voor hun zieke ouders.

De aartsbisschop bezocht enkele van de 21 werkplaatsen in Bethlehem en kon zo de verschillende stappen in het productieproces van een rozenkrans leren kennen. Het vertrekt bij het verzagen van het hout van de olijfboom. De stukjes worden versneden in de olijfgaarden in Cisjordanië en dit volgens de strikte normen die binnen de landbouw gelden. Dan volgt de fabricage van de kralen, het polijsten, het verbinden van de kralen tot een heuse rozenkrans met ten slotte nog het verpakken van elke rozenkrans in cellofaan, klaar voor de verzending naar Panama.

De aartsbisschop had tevens nog een ontmoeting met Mgr. Marco Formica. Deze is belast met de zakelijke aangelegenheden van de Apostolische delegatie. Bij die gelegenheid sprak Mgr. Ulla zijn dank uit voor de belangstelling die de delegatie voor dit project aan de dag legt en voor de daadwerkelijke samenwerking met Caritas Jeruzalem, met name voor het verzenden van de rozenkransen naar Panama.

Momenteel zijn reeds 524.000 rozenkransen onderweg, over de oceaan, richting Panama. Een tweede zending zal op 1 november Bethlehem verlaten. George Handal, financieel verantwoordelijke van Caritas en belast met het toezicht op het project, heeft tijdens zijn studies in de sector van het olijfbomenhout gewerkt. Hij wist de aartsbisschop te vertellen dat dit project beantwoordt aan een van de fundamentele waarden van Caritas Jeruzalem. “Ons eerste objectief bestaat erin om mensen die het moeilijk hebben aan werk te helpen. Caritas is geen onderneming die winstbejag op het oog heeft, maar wil wel voor zowat driehonderd mensen in de regio van Bethlehem werkgelegenheid creëren.”

In de loop van zijn bezoek had Mgr. Ulloa ook een ontmoeting met Père Ibrahim Shomali, kanselier van het Latijns Patriarchaat. Hij had het met hem enerzijds over het lopend project, maar ook over de participatie van Palestijnse jongeren aan de Wereld Jongeren Dagen. Deze jongeren zouden de kans krijgen om bij die gelegenheid het woord te nemen om als Palestijnse christenen over hun geloofsleven te getuigen. Père Ibrahim drukte de grote tevredenheid uit vanwege het patriarchaat omtrent dit project dat voor werkgelegenheid zorgt, hetgeen belangrijker is dan het zomaar geven van aalmoezen. “Caritas slaagt er op die manier in om de mensen hun waardigheid en hun zelfrespect te laten herwinnen. Het is echt een uitstekend project en we hopen dat dit bij latere Wereld Jongeren Dagen een vervolg mag kennen.” De kanselier had evenzeer oog voor de kansen die de Palestijnse jongeren zullen krijgen om in het Arabisch getuigenis af te leggen en zo de deelnemers aan de Wereld Jongeren Dagen te laten ervaren dat er effectief Arabisch sprekende christenen zijn in het Heilig Land. “Op die manier zullen allen, zowel in Panama als in de rest van de wereld, over Jeruzalem en de Palestijnse christenen horen spreken.”

Caritas wist eveneens een ontmoeting te organiseren tussen Mgr. Ulla en Père Bashar Fawadleh, aalmoezenier van de christen jeugd in Palestina, en met enkele jongvolwassenen die naar Panama zullen trekken. Hun gesprek handelde over de mogelijkheid om de jongeren in tal van activiteiten te betrekken, indien mogelijk ook gedurende de tijd dat de paus zal aanwezig zijn.

Op hun beurt gaven de jongeren toelichting bij de verschillende componenten en activiteiten van de jongerenorganisatie van het Latijns Patriarchaat, alsook over hun inzet als vrijwilligers en hun inzet in het parochiale leven.

Caritas houdt eraan warme woorden van dank uit te spreken ten aanzien van alle partners en milde schenkers die dit schitterend project hebben gesteund. Het geeft immers aan zoveel mensen de kans om in alle waardigheid te leven.

Bron: www.lpj.org
http://ordredusaintsepulcre.be/JMJ-Panama-1-5-million-de-chapelets-made-in-Bethlehem
Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter