Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezinning-van-Mgr-Pizzaballa-bij-de-derde-zondag-van-de-Advent
        Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de derde zondag van de Advent

Bezinning van Mgr. Pizzaballa bij de derde zondag van de Advent

ADVENT – Wij willen u graag in deze adventstijd de bijhorende bezinningsteksten van Mgr. Pizzaballa meegeven. Hier volgt deze van de derde zondag van de Advent.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

11 december 2016

Derde zondag van de Advent - Jaar A (Mt 11, 2-11)

Vorige zondag zijn wij geëindigd bij Johannes de doper in de woestijn. Die heeft het goede nieuws van de komst van het Rijk der Hemelen aangekondigd en riep iedereen op zich te bekeren.
Vandaag treffen wij hem opnieuw, maar ditmaal niet in het verblindende licht van de woestijn, maar in de duisternis van de gevangenis. Hij is een heel stuk minder zeker van zichzelf als toen hij de komst van een strenge en (ver)oordelende God had aangekondigd. Neen, hij voelt zich in verscheurende twijfel of hij het zich misschien toch niet allemaal fout had voorgesteld. Hij weet zich verward en volkomen verrast door alles wat hij over de Messias heeft gehoord, een Messias die hij zelf eerst heeft voorspeld maar die hij daarna niet meer kon herkennen.
Deze Messias kwam niet overeen met het beeld dat hij er zichzelf van had gevormd en die hij zelfs had aangekondigd. Deze Jezus was er niet in geslaagd het kwaad met wortel en stok uit te roeien. Hij strafte de slechten niet, hij wist de onrechtvaardigheid niet uit te schakelen en had zeker geen politieke revolte veroorzaakt. Bovendien had hij zijn volgelingen onder alle soorten mensen gezocht, ging hij met zondaars om en had zelfs de neiging deze te begunstigen.
Het leek wel dat hij meer door zachtheid en geduld was doordrongen, dan door woede en berechting. Hij was inderdaad helemaal anders dan hetgeen Johannes van diegene wiens weg hij had voorbereid, had verwacht. Het was niet de eerste keer dat Jezus met zijn houding het beeld van Johannes de Doper van de Messias had verstoord. Meteen na de verzen die wij vorige zondag hebben gelezen, vertelde Matteüs de episode van het doopsel van Jezus (Mt 3, 13-17). De lang verwachte Messias verklaarde zich één met alle mensen en betrad in alle nederigheid de geschiedenis door zich te laten dopen.
Zo klonk de eerste vraag van Johannes: “Ik heb úw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” (Mt 3, 14). Hier plaatste Jezus zich van meet af aan in een omgekeerde wereld, in een paradox die door de zelfverzekerde Johannes de Doper vanuit zijn geloof niet te begrijpen viel.
Het lijkt wel alsof Jezus bij Johannes een veelheid aan vragen heeft losgeweekt...Vandaag worden wij met een nieuwe vraag van Johannes geconfronteerd.
Het was namelijk zo dat Johannes zich in de gevangenis bevond, nadat hij door Herodes Antipas was opgepakt (Mt 11, 3). Hij had boodschappers naar Jezus uitgestuurd met de vraag: “zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?” (Mt 11, 3) Deze vraag verraadt heel zijn verrassing en heel zijn gevoel van onrust.
Jezus geeft geen antwoord en stuurt de boodschappers naar Johannes terug. Hij neemt de twijfel niet weg, hij wil hem niet gerust stellen of overtuigen. Hij vraagt gewoon om eenvoudigweg te kijken naar alles wat hij doet en Hij geeft hiervan een lijstje van voorbeelden, die eigenlijk een echo zijn van wat de Profeet Jesaja over de Messias heeft voorspeld (Js 29, 18-19). Op die wijze geeft Hij Johannes toch enige aanduiding dat Hij het is die men heeft verwacht en brengt hij hem tot besef dat in Hem de profetieën tot vervulling komen.
Jezus doet niets anders dan Johannes met de feitelijkheid confronteren en vertelt hem niets nieuws. Het komt er immers niet op aan om meer te weten te komen, maar wel om zichzelf heel anders op te stellen in de richting van het nieuwe dat door Jezus wordt aangereikt. Johannes wordt opgeroepen om zich te bekeren en zijn bekering verloopt moeizaam. Johannes wordt opgeroepen om in het Evangelie van het Koninkrijk en de nieuwe gerechtigheid binnen te treden en deze is anders dan hetgeen hij zich hiervan had voorgesteld.
Jezus gaf niet direct antwoord op de vraag van Johannes, omdat Johannes deze vraag alleen zelf kan beantwoorden. Hij moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om de keuze te maken wie of wat hij verwacht. En het antwoord moet niet eens ver worden gezocht, noch in het verleden noch in de inhoud. Het volstaat om alles te beschouwen vanuit het standpunt van de allerkleinsten die naar de kleine dingen des levens kijken en de eenvoudige en gewone veranderingen zien, die hun levensweg bepalen.
De grootheid van Johannes bestaat erin dat hij op dit scharniermoment tussen oud en nieuw de goede zijde kiest. De twijfel moet hem zonder twijfel diep in zijn hart hebben geraakt. Maar het geloof wordt precies geboren in de afgrond van de twijfel die de komst van de Verlossing ook in ons veroorzaakt.
En aangezien het heil steeds andere paden kiest, kan dit verontwaardiging oproepen. Maar dit is nu eenmaal de prijs die men moet betalen om het geloof tot volwassenheid te laten komen. In het andere geval blijft het geloof uitzien naar een grandioze God en zal het niet in staat zijn om Hem te herkennen wanneer Hij zich in de kleine en nederige zaken van het leven vermomt, wanneer Hij zich in het gewone leven en de geschiedenis van onze broeders en zusters manifesteert.
We zijn de advent met een uitnodiging tot waakzaamheid en verwachtingsvol uitkijken begonnen. Vervolgens hebben we ontdekt dat we, om Hem te verwachten, gewoon ruimte moeten creëren. Deze ruimte kunnen we best in alle nederigheid creëren, door in ons hart onze zondigheid te herkennen en ons terug tot de Heer te richten.
Deze derde zondag leert ons dat wachten ook een verrassing inhoudt. Want diegene die wij verwachten, is steeds anders dan hetgeen wij reeds van Hem menen te weten. En de juiste weg is niet deze van Johannes die dacht dat hij op een andere Messias zat te wachten. Het gaat erom dat wij ons tot een andere vorm van verwachting bekeren.
Dan zal de Heer kunnen voltooien wat we zelfs niet eens durfden te hopen.

+ Pierbattista

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter